Informace o omezení nabídky služeb

V důsledku mimořádné situace spojené s šířením viru COVID_19 dochází
k omezení nabídky služeb České pošty. Níže naleznete aktuální informace.

Sledujte důležité informace v Aktualitách a Často kladených dotazech

Všechny pošty mají omezeny hodiny pro veřejnost max. do 16.00 hod a zrušen víkendový provoz.

Od 7.00 / 8.00 hod do 9.00 hod (dle otevírací doby) jsou na poštách obsluhováni pouze klienti nad 65 let nebo držitelé průkazu ZTP - P starších 50 let včetně jejich doprovodu a osoby pracující v pečovatelských službách.

Nedoručování do uzavřených oblastí v České republice

V současné době nejsou na území ČR žádné uzavřené oblasti.

Doručování ve zbytku území republiky

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu, potřebu minimalizace zdravotních rizik pro zaměstnance České pošty, s.p. a zároveň potřebu zajistit pro klienty dostatečnou možnost k převzetí zásilek, vyhlašuje Česká pošta, s.p. s okamžitou účinností mimořádnou změnu Poštovních podmínek v následujícím rozsahu, platnou pro podání a pro doručování adresátům na zbývajícím území České republiky:

Opatření pro veškeré doručování

Doručovatelé nemusí předat zásilku, která je určena k dodání na adresu, pokud příjemce není dostatečně chráněn rouškou či jinou vhodnou ochrannou pomůckou. Tyto zásilky budou uloženy u příslušné ukládací pošty, odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na maximální možnou. Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel nebo není v souladu s podmínkami dané služby, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena

Výběr poštovních schránek

Na celém území ČR bude výběr poštovních schránek prováděn v pondělí, středu a pátek (s účinností od 26.3.2020.

Obyčejné zásilky (vč. obyčejných balíků)

Doručuje se standardním způsobem.

Pokud je provozovna adresáta - právnické osoby, resp. fyzické osoby podnikající, uzavřena a není k dispozici domovní schránka adresáta, jsou veškeré obyčejné zásilky uloženy u příslušné ukládací pošty, jejich příchod však není oznámen zanecháním výzvy. U takto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na maximálně možnou.

Zapsané zásilky

Cenná psaní a a EMS

Doručuje se standardním způsobem.

Pokud je provozovna adresáta - právnické osoby, resp. fyzické osoby podnikající uzavřena a není k dispozici domovní schránka adresáta, jsou zásilky uloženy u příslušné ukládací pošty, jejich příchod však není oznámen zanecháním výzvy. U takto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na maximálně možnou. Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel nebo není v souladu s podmínkami dané služby, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena.

Zásilky EMS se nepřijímají se službou dodání v sobotu, neděli a ve státem uznané svátky.

Ostatní zapsané zásilky

Doručuje se standardním způsobem s následujícími výhradami:

 1. Veškeré přijaté zapsané zásilky, které nemají doplňkové služby „Dodejka“, „Dodání do vlastních rukou“ nebo „Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta“, a u kterých bude bezvýsledně učiněn pokus o dodání, se do odvolání považují za zásilky s kombinací služeb „Nevracet, vložit do schránky“ a „Neukládat“. Tyto zásilky se v případě neúspěšného pokusu o doručení vloží do domovní schránky.

 2. Pokud je provozovna adresáta - právnické osoby, resp. fyzické osoby podnikající uzavřena a není k dispozici domovní schránka adresáta, jsou zásilky uloženy u příslušné ukládací pošty, jejich příchod však není oznámen zanecháním výzvy.

 3. U ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na maximálně možnou. Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel nebo není v souladu s podmínkami dané služby, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena.

Balíky (vč. balíku Nadrozměr)

Doručuje se standardním způsobem.

Pozastavuje se poskytování služby „komplexní doručení“ a „Odvoz spotřebiče“.

Poštovní poukázky

Doručuje se standardním způsobem.

Listovní zásilky ze zahraničí

Doručují se standardním způsobem.

Balíkové zásilky ze zahraničí

Doručuje se standardním způsobem.

Propagační materiály

Pozastavuje se poskytování služby Roznáška propagačních materiálů.

Informační materiály

Pozastavuje se poskytování služby Roznáška informačních materiálů s výjimkou materiálů, které již byly převzaty k doručení, a s výjimkou materiálů obsahujících informace a nařízení týkající se koronaviru.

Zákaznická karta

Dočasně se pozastavuje přijímání žádostí o Zákaznickou kartu na poštách. Využijte prosím možnost podat žádost online z pohodlí domova na adrese https://www.zakaznicka-karta.cz/objednat-kartu.

Hromadné podání zásilek a svozy

Probíhá mimořádným postupem:

 1. Hromadné podání prostřednictvím vnitrostátního přepravce
  Řidič je vybaven respirátorem – standardní převzetí zásilek
  Řidič není vybaven respirátorem - vyzvat řidiče dopravce/odesilatele, aby zůstal v kabině a nevystupoval. Depo/SPU zajistí navedení vozidla k vykládce a provede vykládku. Pokud se jedná o papírové podání, vyzve řidiče k předání dokladů okénkem vozidla, obdobně řešit i otevření nákladového prostoru.

 2. Svoz provádí pracovník ČP
  Řidič je vybaven respirátorem – standardní převzetí zásilek

 3. Hromadné podání prostřednictvím zahraničního dopravce
  Podavatel přiveze zásilky k podání – vyzvat řidiče dopravce/odesilatele, aby zůstal v kabině a nevystupoval. Depo/SPU zajistí navedení vozidla k vykládce a provede vykládku. Pokud se jedná o papírové podání, vyzve řidiče k předání dokladů okénkem vozidla, obdobně řešit i otevření nákladového prostoru.

Mimo výše uvedeného vyhlašuje Česká pošta, s.p. následující změnu v doručování důchodů

Pokud zaměstnanec nebude vybaven respirátorem, postupuje takto:

Doručovatel zazvoní u bytových/domovních dveří. Vyzve důchodce, ať položí osobni doklad na zem nebo jiné vhodné místo a ustoupí. Doručovatel si doklad převezme, ověří totožnost, vloží hotovost s dokladem a průkazem totožnosti do obálky, položí vše na zem a ustoupí. Vyzve důchodce, ať podepíše doklad a podepsaný vloží zpět do obálky. Obálku položí na zem, doručovatel ji převezme, zkontroluje vyplněné údaje. Po dokončení předání důchodu, ošetří doručovatel své ruce dezinfekčním sprejem nebo gelem.

Tato mimořádná změna Poštovních podmínek se vyhlašuje na dobu trvání nouzového stavu nebo do další změny.

V Praze dne 25. 3. 2020              

Česká pošta s.p.

Ing. Roman Knap

generální ředitel