Zprostředkování akvizic

Zprostředkování obchodní příležitosti České poště, s.p. k uzavření jednotné produktové dohody s třetími osobami. Hlavním zájmem akvizice jsou zásilky dopravované do ČR z Čínské lidové republiky a/nebo Vietnamské socialistické republiky a určené na doručení v síti ČP. Podrobné informace naleznete v „Oznámení o zveřejnění veřejné nabídky“ a přílohách.  

V případě potřeby je možné kontaktovat na e-mailu: international.business@cpost.cz

Oznámení (pdf, 153kB)

Smlouva o zprostředkování akvizice (docx, 306kB)