Základní informace o zpracování osobních údajů a kontakty

Česká pošta, státní podnik (dále jen „ČP“) dbá zásad ochrany osobních údajů a zpracovává pouze ty osobní údaje, které slouží k poskytování služby vybrané zákazníkem a po dobu k tomuto účelu nezbytnou.

ČP zpracovává též osobní údaje zástupců zákazníků (smluvních stran) včetně osobních údajů potenciálních zákazníků, kteří se o služby ČP zajímají nebo kteří byli osloveni naší nabídkou.

Veškeré informace o zpracování osobních údajů se zákazníci dozvědí přímo z uzavírané smlouvy. Neboť právě dle uzavřené smlouvy/poskytované služby je dán rozsah účelů pro zpracování osobních údajů. Těmito informacemi, umístěnými na webových stránkách, ČP poskytuje svým zákazníkům doplňující informace k již poskytnutým základním informacím, které zákazníci obdrželi současně s uzavřením smlouvy mezi ČP a zákazníkem, a to přímo ve smlouvě nebo v dokumentu, na které smlouva odkazuje včetně Poštovních podmínek ČP, ve kterých jsou informace o zpracování osobních údajů též uvedeny.

Pokud zákazník uzavřel smlouvu s ČP v minulosti, tj. ještě před přijetím úpravy podle Evropského nařízení (EU) 2016/679, které je účinné od 25. 5. 2018, a tedy neobdržel informace o případném právu podat námitku, o právu odvolat souhlas u konkrétní poskytované služby, případně má zájem o jiné informace, může se se svými dotazy a požadavky obrátit přímo na Pověřence ČP, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny níže. Principy při zpracování osobních údajů i u těchto starších smluv odpovídají pravidlům uvedeným v záložce Další informace o zpracování osobních údajů.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jitka Pišl Drábková, Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, email: gdpr@cpost.cz

Na uvedené adrese Vám poradí případně též zaměstnanci Centra ochrany osobních údajů ČP.