Nábor zaměstnanců České pošty, s.p.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání v rozsahu, ve kterém byly v rámci výběrového řízení požadovány a následně uchazečem poskytnuty (zpravidla jméno, příjmení a kontaktní údaje), včetně dalších údajů poskytnutých v průběhu výběrového řízení (zejm. životopis), jsou zpracovávány pro účely realizace výběrového řízení, tedy na základě právního titulu, kterým je přijetí opatření před uzavřením pracovní smlouvy.

Osobní údaje neúspěšného uchazeče o zaměstnání jsou uchovávány nejdéle po dobu 6 měsíců, pakliže nesvolil ke stanovené delší době jejich uchování pro účely oslovení s případnou další nabídkou zaměstnání.

Tedy, součástí výběrového řízení je specializovaný formulář s náležitostmi podle GDPR, dle kterého je uchazeč požádán o vyslovení souhlasu s tím, aby, jím poskytnuté údaje pro účely výběrového řízení byly zpracovávány nad rámec výše uvedené doby 6 měsíců, a to po dobu nejdéle 5 let od udělení tohoto souhlasu. Účelem takového zpracování osobních údajů je zařazení uchazeče o zaměstnání do databáze uchazečů o zaměstnání. Na základě toho pak může ČP uchazeče informovat o volných pozicích dle jejich předpokladů pro uvolněné pracovní místo.

Pokud ČP používá v rámci realizace výběrového řízení smluvní zpracovatele, jsou uvedeni v seznamu zpracovatelů zde (pdf, 153kB). 

Uplatnit práva podle GDPR může uchazeč o zaměstnání stejným způsobem jako zákazník, jak je uvedeno v záložce „Práva zákazníka a formulář pro podání žádosti o zpracování osobních údajů.