Konverzní pošta

Popis služby

Konverzní pošta zjednodušuje a zlevňuje orgánům veřejné moci odesílání dokumentů. Služba využívá možnost tzv. automatizované konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby.

Česká pošta je kontaktním místem veřejné správy a zároveň umí zajistit tisk a přípravu zásilek k doručování, stejně jako jejich následné doručení, a je proto přirozeným partnerem úřadů pro tuto službu.

Princip služby Konverzní pošta spočívá v tom, že orgán veřejné moci odešle do speciální datové schránky České pošty písemnost v elektronické podobě, která je poté adresátovi doručena jako listina. Odesílatel následně obdrží doklad o doručení písemnosti nebo potvrzení o nemožnosti písemnost doručit a případné důvody nedoručení.

Úřad, který bude mít uzavřenou smlouvu s Českou poštou, získá komplexní řešení, které mu umožní vyhotovovat veškerou korespondenci plně elektronicky a využívat jednotného rozhraní pro odesílání zásilek v elektronické podobě všem adresátům, bez ohledu na to, zda mají nebo nemají datovou schránku.

Schéma služby

Konverzní pošta - schéma - Česká pošta

Přínosy služby pro orgány veřejné moci

  • Zjednodušení a zlevnění procesu odesílání zásilek adresátům
  • Snížení časové náročnosti při zpracování zásilek
  • Úspora nákladů na tisk a přípravu zásilek k odeslání
  • Plný soulad s platnou legislativou
  • Vysoká úroveň zabezpečení odesílaných dokumentů (papír se zajišťovacími prvky)

Jak službu pořídit

Prvním krokem je uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování mezi orgánem veřejné moci a Českou poštou, jakožto kontaktním místem veřejné správy. Nutnou podmínkou pro využívání služby je úprava elektronické spisové služby na straně orgánu veřejné moci.

V případě zájmu o bližší informace nebo o využívání služby kontaktujte obchodního manažera České pošty, který Vám pomůže při implementaci služby.

Ceník

Název položky

Cena v Kč bez DPH

Tisk přední strany listu (cena za 1 stranu A4)

1,59

Tisk zadní strany (u oboustranného tisku, cena za jednu stranu A4)

0,59

Kompletace zásilky do malé obálky, potisk obálky, konverze - do 15 listů

5,80

Kompletace zásilky do velké obálky,  konverze - 16 až 99 listů

8,50

Nalepení dodejky (mezinárodní nebo u velké obálky)

2,40

Další úkony:

Cena v Kč bez DPH

Zamítnutí konverze (v případě, že konverzi nelze provést) - cena za zásilku

0,50

Uložení vrácené zásilky / dodejky do archivu na 3 roky se scanem a jeho konverzí

14,50

Uložení vrácené zásilky / dodejky do archviu na 10 let se scanem a jeho konverzí

26,50

Samotný sken vrácené zásilky / dodejky bez archivace s konverzí 4,80
Samotný sken vrácené zásilky / dodejky bez archivace bez konverze 4,20
Odeslání vrácených zásilek – balné a doručení v případě využití skenu dodejky / vrácené zásilky bez archivace 130,00
Vyhodnocení zásilek - měsíční paušál v případě využití skenu dodejky / vrácené zásilky bez archivace 220,00

Vyhledání uložené vrácené zásilky/dodejky v archivu a odeslání scanu

100,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

 

Cena zakázky se skládá z fixní ceny za vypravenou zásilku (dle typu obálky) včetně konverze a variabilní ceny dle počtu listů zásilky včetně ceny materiálu.

Cena nezahrnuje poštovné. Cena poštovních služeb se řídí cenami pro zákazníky Hybridní pošty stanovenými v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Ceníku základních poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p.  platným ke dni podání poštovních zásilek, který je k dispozici na všech poštách a na internetové adrese http://www.ceskaposta.cz/.

 

Konverzní pošta pro soukromoprávní subjekty

Služba Konverzní pošta je nyní dostupná také pro podnikatelské subjekty. Pokud máte zájem o využívání služby, kontaktujte obchodního manažera České pošty.

Získáte tak řešení, které je plně v souladu s právními předpisy a které využívá jednotného rozhraní pro odesílání zásilek v elektronické podobě všem adresátům, bez ohledu na to, zda mají nebo nemají datovou schránku. Česká pošta zajistí převedení vašich elektronických dokumentů do listinné podoby a následné odeslání fyzické zásilky adresátovi.

Ceník pro soukromoprávní subjekty

Název položky

Cena v Kč bez DPH

Tisk přední strany listu (cena za 1 stranu A4)

1,749

Tisk zadní strany (u oboustranného tisku, cena za jednu stranu A4)

0,649

Kompletace zásilky do malé obálky, potisk obálky, konverze - do 15 listů

6,38

Kompletace zásilky do velké obálky,  konverze - 16 až 99 listů

9,35

Nalepení dodejky (mezinárodní nebo u velké obálky)

2,64

 

Další úkony:

Cena v Kč bez DPH

Zamítnutí konverze (v případě, že konverzi nelze provést) - cena za zásilku

0,55

Uložení vrácené zásilky / dodejky do archivu na 3 roky se scanem a jeho konverzí

15,95

Uložení vrácené zásilky / dodejky do archviu na 10 let se scanem a jeho konverzí

29,15

Samotný sken vrácené zásilky / dodejky bez archivace s konverzí 5,28
Samotný sken vrácené zásilky / dodejky bez archivace bez konverze 4,62
Odeslání vrácených zásilek – balné a doručení v případě využití skenu dodejky / vrácené zásilky bez archivace 130,00
Vyhodnocení zásilek - měsíční paušál v případě využití skenu dodejky / vrácené zásilky bez archivace 220,00

Vyhledání uložené vrácené zásilky/dodejky v archivu a odeslání scanu

110,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.