Prodej a pronájem nemovitostí

Současná nabídka pronájmů a prodejů České pošty, s. p. je k nalezení na https://www.sreality.cz/adresar/ceska-posta-s-p-praha-nove-mesto/15982/inzeraty/

Prodej nemovitostí

Kraj Označení areálu Popis Minimální nabídková cena Dokumenty ke stažení
Středočeský kraj Kladno, Hajnova č.p. 41 Pozemek p. č. 5655/1 o výměře 249 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je  stavba č. p. 41, rodinný dům, pozemek p. č. 5655/2, o výměře 141 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je  stavba bez č. p. a č. ev., pozemek p. č. 5656 o výměře 103 m2, jiná plocha  v obci Kladno, to vše vedené na LV č. 13538 u KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Kladno, Katastrální území Kladno. 4 000 000 Kč

Dokumentace - Kladno (zip, 4MB) 
Znalecký posudek (zip, 6MB)

Karlovarský kraj Krajková č. p. 310 Pozemek parc. č. st. 338 o výměře 249 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož spučástí je stavba č. p. 310, stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. 1365/6, ostatní plocha, a dále pozemek parc. č. 1365/16, ostatní plocha, k. ú. a obec Krajková, na LV č. 364, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov. 1 200 000 Kč Dokumentace - Krajková (zip, 5MB)
Znalecký posudek (zip, 7MB)
Jihomoravský kraj Kučerov č. p. 25 Pozemek parc. č. st. 118 o výměře 502 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 25, stavba občanské vybavenosti, k. ú. a obec Kučerov, na LV č. 295, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov. 1 847 590 Kč Dokumentace - Kučerov (zip, 6MB)
Znalecký posudek (zip, 4MB)
Ústecký kraj Havraň 132 Pozemek parc. č. 3 o výměře 234 m2, jehož součástí je stavba  občanského vybavení č. p. 132; včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 126 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro k. ú. Havraň, obec Havraň. 124 000 Kč Dokumentace - Havraň (zip, 5MB) 
Znalecký posudek (zip, 4MB)
Středočeský kraj Mladá Boleslav, Jiráskova bez č. p., pozemek parc č. 1752 Pozemek parc. č. 1752 o výměře 956 m2, ostatní plocha, obec a k. ú. Mladá Boleslav, na LV č. 3993, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav. 4 800 000 Kč Dokumentace - >Mladá Boleslav (zip, 5MB)
Znalecký posudek (zip, 5MB)
Karlovarský kraj Podhradí č. p. 301 Pozemek parc. č. st. 340 o výměře 258 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 301, rodinný dům, pozemek parc. č. 146/8 o výměře 548 m2, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 146/9 o výměře 109 m2, zahrada, a pozemek parc. č. 146/22 o výměře 64 m2, ostatní plocha – jiná plocha, k. ú. Podhradí u Aše, obec Podhradí, na LV č. 19, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb. 894 600 Kč Dokumentace - Podhradí (zip, 6MB)
Znalecký posudek (zip, 4MB)
Nájemní smlouvy (zip, 9MB)
Plzeňský kraj Sulislav, č. p. 11, PSČ 349 01 Pozemek parc. č. st. 42/2 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stvba č. p. 11, rodinný dům, pozemek parc. č. st. 42/4 o výměře 98 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p. a č. ev., jiná stavba, pozemek parc. č. st. 42/5 o výměře 31 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p. a č. ev., jiná stavba, a pozemek parc. č. 1425 o výměře 330 m2, ostatní plocha - jiná plocha, k. ú. a obec Sulislav, na LV č. 15, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Tachov. 1 167 000 Kč Dokumentace - Sulislav (zip, 7MB)
Znalecký posudek (zip, 5MB)
Jihomoravský kraj Břeclav, Generála Šimka 1565/51 Pozemek parc č. st. 42/1o výměře 375 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p.1565, objekt občanské vybavenosti, obec a k. ú. Břeclav, na LV č. 1416, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav. 4 000 000 Kč Dokumentace - Břeclav (zip, 8MB)
Znalecký posudek (zip, 3MB)
Jihomoravský kraj Adamov, U Kostela 420 Pozemek parc. č. st. 818 o výměře 990 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č. p. 420 včetně všech součástí a příslušenství.  Nemovitost je evidována na LV č. 471 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko pro k. ú. Adamov, obec Adamov. 5 850 000 Kč Dokumentace - Adamov (zip, 8MB)
Znalecký posudek a PENB (zip, 3MB)
Jihočeský kraj Staré Město pod Landštejnem č. p. 37 Pozemek parc. č. st. 194 o výměře 186 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 37, objekt k bydlení, a pozemek parc. č. 2157/2 o výměře 380 m2, zahrada, k. ú. a obec  Staré Město pod Landštejnem, na LV č. 283, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec. 2 500 000 Kč Dokumentace - Staré Město pod Landštejnem (zip, 5MB)
Znalecký posudek (zip, 10MB)
Plzeňský kraj Chodský Újezd 145 Pozemek parc. č. st. 108/2 o výměře 185 m2, jehož součástí je stavba  rodinného domu č. p. 145 a pozemek parc. č. st.109/2 o výměře 109 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství.Nemovitost je evidována na LV č. 16 vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov pro k. ú. Chodský Újezd, obec Chodský Újezd. 369 350 Kč Dokumentace - Chodský Újezd (zip, 7MB)
Znalecký posudek (zip, 4MB)
Olomoucký kraj Černá Voda č. p. 27 Pozemek p. č. st. 417/1 o výměře 223 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 27, stavba občanské vybavenosti, pozemek parc. č. st. 417/2  o výměře 25 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba  bez č. p./č. ev., jiná stavba, obec a k. ú. Černá Voda, na LV č. 244, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník.   800 000 Kč Dokumentace - Černá Voda (zip, 7MB)
Pardubický kraj Třebovice č. p. 237 Pozemek parc. č. st. 309 o výměře 120 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 237, stavba občanského vybavení, a pozemek parc. č. 351/3 o výměře 355 m2, trvalý travní porost, obec a k. ú. Třebovice, na LV č. 357, Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 1 415 630 Kč Dokumentace - Třebovice (zip, 9MB)
Nájemní smlouvy (zip, 10MB)
Královehradecký kraj Vítězná, Kocléřov č. p. 219 Pozemek  parc. č. st. 249 o výměře 358 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 219, objekt k bydlení, jejíž součástí je stavba dřevníku, který není předmětem zápisu do KN (cca 14 m2), dále pozemek parc. č. 207/4 o výměře 480 m2, zahrada, pozemek parc. č. 207/5 o výměře 15 m2, ostatní plocha - zeleň, a pozemek parc. č. 207/6 o výměře 15 m2, ostatní plocha - zeleň, obec Vítězná, k. ú. Kocléřov, na LV č. 882, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov.  990 000 Kč Dokumentace - Vítězná (zip, 5MB)
Znalecký posudek (zip, 5MB)
Ústecký kraj Dubí, Střední 183/5 Pozemek parc. č. 368/1 o výměře 373 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 183, objekt občanské vybavenosti, pozemek parc. č. 386/2 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. ev., garáž, pozemek parc. č. 368/3 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. ev, garáž, a pozemek parc. č. 368/4 o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. ev., garáž, obec Dubí, k. ú. Dubí - Pozorka, na LV č. 344, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice. 3 203 990 Kč Dokumentace - Dubí (zip, 8MB)
Znalecký posudek a PENB (zip, 7MB)
Olomoucký kraj Uhelná č. p. 122 Pozemek parc. č. st. 149 o výměře 163 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 122, rodinný dům, k. ú. a obec Uhelná, na LV č. 10, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník.    167 100 Kč Dokumentace - Uhelná (zip, 9MB)

Kontakt

Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
tel.: 954 302 327, e-mail: reality.prodej@cpost.cz