Prodej a pronájem nemovitostí

Současná nabídka pronájmů a prodejů České pošty, s. p. je k nalezení na https://www.sreality.cz/adresar/ceska-posta-s-p-praha-nove-mesto/15982/inzeraty/

Prodej

Označení areálu Popis Minimální nabídková cena Dokumenty ke stažení
Kalek č.p. 37 Pozemek parc. č. st. 206/1 o výměře 91 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i budova - stavba  č. p. 37, stavba občanského vybavení včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 8 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro k. ú. Kalek, obec Kalek. 368 000 Kč Dokumentace - Kalek (zip, 4MB)
Znalecký posudek a PENB (zip, 5MB)
Opava, Masarykova třída 335/22 Pozemek  p.č. 443, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.208 m2, jehož součástí je stavba č. p. 335, objekt občanské vybavenosti  a pozemek p.č. 569/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 jehož součástí je část stavby č. p. 335, objekt občanské vybavenosti, to vše vedené na LV č.132 u KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Opava, Katastrální území Opava-Město.  34 000 000 Kč Dokumentace - Opava (zip, 6MB)
Znalecký posudek a PENB (zip, 7MB)
Jablonec nad Nisou, Opletalova 961/1 Areál s budovou bývalé pošty č.p. 961 na pozemku parc. č. 704/1 a 170/1, dále parc. č.704/3, parc. č.704/4, parc. č.704/5, parc. č.704/6, parc. č.704/7. Vše uvedené na č. LV  1540, k. ú. Jablonec nad Nisou. 6 500 000 Kč Dokumentace - Jablonec (zip, 5MB)
Nájemní smlouvy (zip, 5MB)
Liberec, Cyrila a Metoděje 398 Pozemek parc. č. 170 o výměře 212 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba k bydlení č. p. 398 a pozemek parc. č. 171 o výměře 408 m2, zahrada, součástí pozemku parc. č. 171 je i stavba bez čp/če - garáž, která není evidována v katastru nemovitostí včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 368 vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec pro k. ú. Růžodol I, obec Liberec. 5 200 000 Kč

Dokumentace - Liberec (zip, 7MB)
Znalecký posudek (zip, 6MB)
Doplnění 1 (zip, 7MB)
Doplnění 2 (zip, 3MB)

Praha 9 - Černý Most, Bryksova, č. p. 763/46, (bytová jednotka č. 614) Pozemek p. č. 232/15,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1592 m2, jehož součástí je  budova č. p. 763,  stavba občanského vybavení, na LV č. 147 u KÚ pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, Katastrální území Černý most. Bytová jednotka č. 763/614, 2+KK o výměře 39,3 m² v 6. NP (podíl na společných částech domu a pozemku 393/67782). 2 260 000 Kč Dokumentace 1 - Praha 9 (zip, 7MB)
Dokumentace 2 (zip, 8MB)
Vlastějovice, č. ev. 113, č. ev. 114, stavba bez č. p./č. ev. (Areál RZ Vlastějovice) Areál bývalého rekreačního zařízení České pošty, s.p., sestává z pozemku p. č. st. 212 o výměře 27 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. ev. 113, stavba pro rodinnou rekreaci, pozemku p. č. 438/5 o výměře 351 m2, trvalý travní porost, pozemku p. č. st. 213 o výměře 26 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. ev. 114, stavba pro rodinnou rekreaci, pozemku p. č. 438/6 o výměře 352 m2, trvalý travní porost, pozemku p. č. st. 384 o výměře 90 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. ev., stavba pro rodinnou rekreaci, a pozemku p. č. 438/4 o výměře 288 m2, trvalý travní porost, a to včetně všech součástí a příslušenství. 761 080 Kč Dokumentace - Vlastějovice (zip, 6MB)
Duchcov, Husova, č. p. 427 Pozemek parc. č. 467 o výměře 439 m2, jehož součástí je stavba určená k bydlení č. p. 467; včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 1229 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro k. ú. Duchcov, obec Duchcov 700 000 Kč Dokumentace - Duchcov (zip, 7MB)
Nájemní smlouva (zip, 3MB)
Kunratice u Cvikova č.p. 46 Pozemek parc. č. st. 146 o výměře 195 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 46, určena k bydlení. Pozemek parc. č. 2922/7 o výměře 42 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 162, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště česká Lípa, pro k. ú. Kunratice u Cvikova, obec Kunratice u Cvikova. 1 400 000 Kč Dokumentace - Kunratice (zip, 5MB)
Znalecký posudek (zip, 4MB)
Netolice bez č.p.č.e Garáž  K prodeji jsou nabízeny tři stavebně oddělené garáže na vlastních pozemcích pod vlastním parcelním číslem, konkrétně:
- stavba bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 2073/27 o výměře 24 m2,
- stavba bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 2073/28 o výměře 24 m2,
- stavba bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 2073/29 o výměře 26 m2,
vše v k.ú. a obci Netolice, v katastru nemovitostí vedené jako stavby se způsobem využití garáž, vše zapsané na LV č. 1510 u katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice.
211 790 Kč Dokumentace - Netolice (zip, 6MB)
Znalecký posudek (zip, 4MB)

Kontakt

Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
tel.: 954 302 327, e-mail: reality.prodej@cpost.cz