Zpět

Česká pošta omezuje kvůli koronaviru služby v oblasti filatelie

V důsledku mimořádné situace spojené s šířením viru COVID-19 dochází i k omezení nabídky filatelistických služeb České pošty v oblasti dostupnosti sběratelských artefaktů – zejména příležitostných poštovních razítek, R nálepek a cenných nálepek Apost. V zájmu minimalizace zdravotních rizik pro zákazníky i zaměstnance při osobní návštěvě poštovních provozoven jsou s okamžitou platností zrušena také všechna chystaná příležitostná poštovní razítka s plánovaným datem používání od března 2020. Poštovní známky prozatím vycházejí standardně dle emisního plánu.

Vzhledem k současnému stavu Česká pošta ruší také zřizování příležitostných poštovních přepážek mimo objekty pošty. Dalším dočasně pozastavenou činností jsou mimořádné otisky tzv. ručních „žehličkových razítek“ typu Postalia, Francotyp apod. s červeným otiskem.

Oprávněné individuální požadavky zákazníků a zejména reklamace již objednaných a uhrazených služeb spojených s používáním poštovních razítek, R nálepek, cenných nálepek Apost či příležitostných poštovních přepážek mimo objekt pošty budou řešeny po ukončení nouzového stavu v ČR. Finanční prostředky vynaložené na aktuálně zrušené služby budou zákazníkům po návratu České pošty do standardního režimu vráceny.

Poštovní známky vycházejí podle emisního plánu. Ve středu 25. 3. 2020 vyšla nová výplatní poštovní známka „B“ Včela medonosná a 3 příležitostné poštovní dopisnice „B“ Poznám známky. K představení poštovních známek se neuskuteční žádné poštovní akce

Prodej nových emisí poštovních známek probíhá standardně na otevřených poštovních přepážkách s výjimkou provozoven s rozšířenou filatelistickou nabídkou: Prodejny Známkové tvorby v Praze 1 a prodejny Postfila v Praze 7. Další uzavřené provozovny jsou aktuálně uveřejněny na https://www.ceskaposta.cz/omezeni-vnitrostatnich-sluzeb.

Známky jsou vždy k datu vydání rozesílány prostřednictvím novinkové služby smluvním odběratelům a klubům Svazu českých filatelistů formou zapsaných poštovních zásilek. Sjednaný osobní odběr byl po dohodě s jednotlivými zákazníky nahrazen zasláním poštou, či ponecháním k vyzvednutí po zrušení nouzového stavu.

Po sběratelské linii byli informováni sběratelé, filatelisté, Svaz českých filatelistů, redakce Filatelie a ostatní zákazníci, aby pokud možno nenavštěvovali Českou poštu, s.p. a nepožadovali přechodně ani obvyklé sběratelské služby. Vše po přechodnou dobu.