Zpět

Změny v zasílání zásilek do Velké Británie

K 31. 12. 2020 končí přechodné období, které Velká Británie nastavila v návaznosti na Brexit a stává se tak z hlediska přístupu k vyplňování celních dat tzv. „třetí zemí“. Z toho vyplývá, že zákazníci budou muset u listovních a balíkových zásilek obsahujících zboží vyplňovat celní data. Přechodné období sice končí 31. 12. 2020, ale upozorňujeme zákazníky, že zásilky obsahující zboží a podané v prosinci tohoto roku by měly mít celní data již vyplněna. V případě, že zásilka podaná v prosinci 2020 bez celních dat bude doručována v lednu 2021, hrozí komplikace při doručování (vrácení zásilky z důvodu chybějících celních dat, prodlení při doručování, atd.). Prozatím bude Velká Británie ve stejné cenové skupině jako doposud.

K 31. 12. 2021 končí přechodné období a dochází ke změnám u zásilek adresovaných do Velké Británie. Zákazníci tedy musí u zásilek obsahujících zboží vyplňovat celní data (CN22, CN23) standardně jako u ostatních zásilek do zemí mimo EU.

Již v prosinci je nutné, aby zásilky obsahující zboží do VB splňovaly náležitosti zasílání do „třetích“ zemí. V případě, že zásilka podaná v prosinci 2020 bez celních dat bude doručována v lednu 2021, hrozí komplikace při doručování (vrácení zásilky z důvodu chybějících celních dat, prodlení při doručování, atd.).

 

Co se mění pro klienty?

Zásilky musí být řádně opatřeny vyplněnou celní prohláškou typu CN22, CN23 a je žádoucí, aby klienti předávali úplná a správná adresní data, kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mail a data celního prohlášení ELEKTRONICKY:

Nesmluvní (retailový) zákazník prostřednictvím

Smluvní zákazník prostřednictvím:

 • aplikace Podání Online (POL)
 • API rozhraní
 • datového souboru

Přesnost a úplnost poskytnutých údajů k zásilkám výrazně urychlí samotné podání zásilek na podací poště, mezinárodní přepravu, průběh zpracování v celním řízení i následné dodání zásilky v zemi určení.

 

Jaké zboží se nesmí do VB posílat

 • Alkoholické nápoje
 • Zvířecí kůže (od jiných než zdomácně­lých zvířat)
 • Zboží výjimečné hodnoty (např. umě­lecké předměty, starožitnosti, drahé kameny, zlato a stříbro)
 • Nebezpečné zboží/materiály
 • Palné zbraně
 • Kožešiny
 • Slonovinu a výrobky z ní
 • Živá zvířata
 • Peníze a obchodovatelné cenné papíry
 • Zboží podléhající zkáze
 • Osobní movitý majetek
 • Rostliny
 • Pornografické materiály
 • Semena
 • Známky neobvyklé hodnoty
 • Tabák a tabákové výrobky
 • Potraviny
 • Nedoprovázená zavazadla

 

Další informace naleznete na webových stránkách věnovaných Brexitu