Zpět

Změna celního území Campione d'Italia

Itálie a Švýcarsko informují, že od 1. ledna 2020 je obec Campione D´Italia a italských vod jezera Lugano zahrnuta do celního území Evropské unie podle směrnice Rady (EU) 2019/475.  

Ke stejnému datu je toto území vyloučeno z celního území Švýcarska.

Na základě výše uvedených informací jsou všechny poštovní zásilky adresované do Campione d'Italia zpracovány a dodány provozovatelem Itálie, a proto musí být určeny k italským mezinárodním střediskům pro zpracování pošty.

Pro tuto oblast je tak jediným přípustným PSČ 22062 Campione d´Italia, Itálie. Švýcarské poštovní směrovací číslo 6911 již nebude možné pro výše uvedené zásilky použít. Pokud takové zásilky švýcarská pošta obdrží, bude s nimi zacházeno jako s chybně směrovanými a budou předány italské poště k případnému celnímu řízení a k doručení.