Zpět

Vylepšené vyhledávání datových schránek

Ministerstvo vnitra a Česká pošta, jakožto správce a provozovatel Informačního systému datových schránek (ISDS), se neustále snaží vycházet vstříc požadavkům a přáním uživatelů datových schránek. Nyní představujeme další vylepšení, které zvýší komfort a urychlí práci při využívání datových schránek.

V průběhu prosincové odstávky Informačního systému datových schránek byla nasazena úprava, jejímž cílem je uživatelům datových schránek nabídnout nový jednoduchý, moderní a efektivní způsob vyhledávání adresátů. Nový způsob vyhledání naleznete a můžete vyzkoušet na klientském portálu pod nabídkou „Vyhledat adresáta“.  Původní způsob vyhledávání zůstal zachován pod nabídkou „Vyhledat podle parametrů“. Zároveň je tato nová metoda implementována i v aplikačním rozhraní ISDS, takže ji mohou rovněž použít výrobci aplikací.

Nový způsob vyhledávání přináší efektivní vyhledávací mechanizmus, který mimo jiné nabízí:

  • zadání jediného řetězce (celé slovo, včetně IČO a identifikátoru datové schránky), podporovány jsou zároveň řetězce bez diakritiky, které nejsou citlivé na velikost písmen,
  • umožňuje uživateli upřesnit vyhledávací dotaz výběrem upřesnění dotazu a typu schránky,
  • vyhledá neomezený počet záznamů, které řadí podle relevance k zadanému dotazu,
  • umožňuje přidání konkrétního záznamu do osobního adresáře jedním kliknutím ze seznamu vyhledaných záznamů,
  • informuje uživatele o celkovém počtu nalezených výsledků a o číslu zobrazené stránky s výsledky,
  • nabízí uživateli funkci „Našeptávač záznamů“, která při zadávání znaků vyhledávacího pole okamžitě zobrazuje odpovídající nalezené záznamy z osobního adresáře.

Uživatelům je také usnadněno vyhledávání v datových schránkách tím, že již není nutné zcela přesně zadat název hledaného subjektu, protože při vyhledávání je podporováno základní skloňování hledaných slov. 

U vyhledaných záznamů z adresáře datových schránek je na první pohled viditelné (barevně odlišeno), jestli je do datové schránky možné poslat datovou zprávu. Dále se nad vyhledanými záznamy po najetí myší zobrazuje tzv. tooltip („bublina s nápovědou“), který obsahuje nezkrácený název vyhledaného subjektu, identifikátor datové schránky a informace, jestli a jaký druh datové zprávy je možné do datové schránky zaslat (standardní neplacenou datovou zprávu nebo placenou Poštovní datovou zprávu).

Poštovní datová zpráva je elektronická obdoba doporučené zásilky, která umožňuje vzájemnou komunikaci mezi právnickými a fyzickými osobami. Více informací o službě je uvedeno na  www.postovnidatovazprava.cz). Pokud chce uživatel přijímat Poštovní datové zprávy, musí si v nastavení své datové schránky tuto možnost povolit. S tím souvisí i další úprava vyhledávání. Vyhledané záznamy nyní nově poskytují i okamžité vizuální informace u schránek s povoleným příjmem Poštovních datových zpráv (informuje zelená ikona „PDZ“ u názvu schránky).

Nový způsob vyhledávání mohou využít i aplikace třetích stran, které nabízí obsluhu datových schránek. Zde je s použitím nové webové služby ISDSSearch2 možno implementovat vyhledávání obdobné klientskému portálu ISDS. Stávající služba FindDataBox zůstala beze změny. Technický popis webové služby naleznete v Provozním řádu ISDS, v příloze č. 2, dokumentu WS_ISDS_Vyhledavani_datovych_schranek.pdf.

Počet uživatelů datových schránek stále roste, svědčí o tom i následující čísla:

  • Uživatelé odeslali k 4. prosinci 2014 celkem již více než 233 milionů datových zpráv,
  • denně odešlou uživatelé téměř 300 tisíc zpráv, měsíčně přibližně šest milionů,
  • celkem bylo zřízeno přes 620 tisíc datových schránek orgánů veřejné moci, právnických osob, fyzických osob a podnikajících fyzických osob,
  • průměrná úspěšnost doručení přihlášením dosahuje 99 %.