Zpět

Tématem letošní soutěže v psaní dopisů jsou olympijské hry

Jako každoročně vyhlašuje Mezinárodní úřad Světové poštovné unie Mezinárodní soutěž v psaní dopisů pro mládež do 15 let.

Téma již 41. ročníku soutěže pro rok 2012 zní: „Napiš dopis atletovi nebo sportovci, kterého obdivuješ, a vysvětli mu, co pro Tebe znamenají olympijské hry".

Téma odkazuje na letošní letní olympijské hry, které se budou konat v Londýně od 27. července do 12. srpna 2012.

Z došlých textů vybere komise složená ze zástupců České pošty vítěze, jehož dopis bude Českou republiku reprezentovat v mezinárodním klání ve švýcarském Bernu. Akce, kterou organizuje Světová poštovní unie, se každoročně účastní přes 60 zemí. Česká pošta se pod patronací ministerstva průmyslu a obchodu podílí na organizaci české části soutěže od roku 1995.

Jaké jsou podmínky pro účast v soutěži?

Je to zcela jednoduché. Text v českém jazyce na dané téma bude napsán ve formě dopisu vybranému sportovci, to znamená např. s datem a místem, s oslovením na začátku, pozdravem a podpisem. Na konci dopisu je nutné uvést jméno a příjmení soutěžícího, jeho věk, a přesnou adresu školy, do které chodí. Rozsah textu je stanoven na nejvýše 800 slov a musí jít o dosud nezveřejněné a původní dílo soutěžícího. Dopis může být napsán na počítači i rukou. 

Soutěže se mohou zúčastnit chlapci a dívky, kteří mají na území České republiky trvalé bydliště a ani v den, kdy dopis napíší, nedosáhnou věku 16 let. 

Text dopisu musí být odeslán nejpozději do 26. března 2012,  výhradně na adresu:

Česká pošta, s. p.
korporátní marketing
„soutěž v psaní dopisů"
Poštovní přihrádka 99
225 99 Praha 25  

(Mezinárodní úřad Světové poštovní unie soutěžní práce zaslané přímo jemu nepřijímá). 

Výsledky české části soutěže zveřejní Česká pošta do 15. května 2012 na svých webových stránkách. Ocenění soutěžící budou obeznámeni osobním dopisem a vítězné dopisy budou zveřejněny.

Vítěz české části mezinárodní soutěže bude odměněn dotykovým mobilním telefonem, soutěžící na druhém a třetím místě obdrží alba s výběrem známek a všichni tři pak malé poštovní překvapení.  

Výherci mezinárodního finále získají zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili, čestné uznání a diplom.

Plakát s podmínkami soutěže (pdf, 1MB)