Zpět

Samolepící Ježíšek

Anna Khunová je autorkou výtvarného návrhu nové výplatní samolepící písmenové poštovní známky Vánoce, kterou Česká pošta uvádí do prodeje ve středu 26. října. Námětem známky je kometa nesoucí malého Ježíška. Vlasy komety tvoří pomyslná notová osnova, na které je notami zapsán úryvek tradiční koledy Narodil se Kristus Pán.

Nominále nové výplatní známky je zastoupeno písmenem „B“, které odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč.

Vánoční známku vytiskla Tiskárna Hradištko, s. r. o., metodou ofsetu v nákladu 3 200 000 kusů.

Zájemci si mohou známku zakoupit na přepážkách či v e-shopu na webových stránkách České pošty.

 

PODCAST:

26. 10. 2022 - Matyáš Vitík, tiskový mluvčí České pošty (m4a, 195kB)