Zpět

Pošta začne prodávat dálniční kupóny na rok 2020. Cena zůstává stejná

Nejpozději k 1. prosinci 2019 bude zahájen prodej ročních dálničních kupónů na rok 2020 pro vozidla hmotnostní kategorie do 3,5 tuny. Ostatní typy kupónů (měsíční a desetidenní) bude možné zakoupit nejpozději k 1. lednu 2020. Ceny kupónů na rok 2020 zůstávají stejné jako v letošním roce. Cena ročního kupónu je 1 500,- Kč a jeho platnost je od 1. prosince 2019 do 31. ledna 2021. Cena měsíčního kupónu je 440,- Kč a desetidenního kupónu je 310,- Kč. Kupóny bude možné zakoupit na všech pobočkách České pošty a u smluvních pošt Partner.

Řidiči by si měli ohlídat konec platnosti svých stávajících dálničních kupónů. Platnost ročních kupónů na rok 2019 končí 31. ledna 2020, platnost desetidenních kupónů pak nejpozději ke dni 9. ledna 2020 a v případě měsíčních kupónů nejpozději ke dni 31. ledna 2020, v návaznosti na vyznačený počátek platnosti těchto kupónů.

V souvislosti s tím doporučujeme motoristům, aby ve vlastním zájmu neodkládali nákup ročních kupónů emise 2020 na konec ledna, ale využili současné dvouměsíční překlenovací období (od 1. prosince 2019 do 31. ledna 2020), po které platí jak roční kupón na rok 2019, tak roční kupón na rok 2020, a zakoupili si nový roční kupón co nejdříve. Motoristé se tak vyhnou případnému riziku, že při hromadných nákupech dálničních kupónů na poslední chvíli mohou být na některých prodejních místech dálniční kupóny přechodně vyprodány a budou se tak muset obrátit na jiné prodejce.

Motoristy vyzýváme k opatrnosti při nákupu kupónů, zejména by se měli vyhýbat nákupům mimo oficiální prodejní místa a za cenu jinou, než je uvedena výše. Distribuci kupónů zajišťuje společnost dodavatelů, kterou tvoří Autoklub Bohemia Assistance, a.s., Česká pošta, s.p. a MTX, spol. s r.o. Aktuální seznam oficiálních prodejních míst včetně poštovních provozoven naleznete na www.sfdi.cz. Součást tohoto seznamu tvoří také interaktivní rozhraní pro vyhledávání jednotlivých prodejních míst. Prodejní místa jsou označena speciální nálepkou a zároveň jsou vybavena ceníkem a tříjazyčným informačním letákem.

Stejně jako v letošním roce bude v roce 2020 v rámci prováděných kontrol Policií ČR a Celní správou na pozemních komunikacích nadále věnována zvýšená pozornost ověřování pravosti vylepených kupónů na vozidlech a jejich kontrolních ústřižků. V případě, že motorista vylepí na vozidle padělaný kupón, dopouští se přestupku a vystavuje se tak riziku uložení pokuty za užívání zpoplatněných pozemních komunikací bez řádně uhrazeného časového poplatku, a to ve výši až 5.000,- Kč v blokovém řízení, nebo až 100.000,- Kč ve správním řízení. Zároveň se vystavuje riziku možného trestního stíhání za spolupodílnictví na šíření padělaných kupónů.

 

      

Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.

606 111 060
vitik.matyas@cpost.cz