Zpět

Informace pro uživatele roušek a respirátorů

Česká pošta od úterý 15. září do pátku 18. září roznášela do domovních poštovních schránek obálky s pěti rouškami a jedním respirátorem. Vyzýváme všechny příjemce těchto obálek, aby si důkladně vizuálně zkontrolovali stav doručených roušek a respirátorů. Pokud při takové kontrole odhalí jakékoli mechanické poškození (např. pomačkání), znečištění nebo namočení (či navlhnutí), pak by takové roušky a respirátory neměli použít.

Zároveň dáváme k dispozici návod z původního obalu na používání ochranných prostředků, který jsme kvůli vybalení nemohli dodat uživatelům.

 

RESPIRÁTORY

POUŽITÍ

 1. Rozevřete respirátor, přidržte jej rukou a zafixujte jej na obličeji tak, aby nosní spona byla nahoře
 2. Upevněte elastické pásky na uši na obou stranách k levému a pravému uchu
 3. Přizpůsobte svorku tvaru kořene nosu tak, aby byl respirátor co nejblíže obličeji
 4. Pouze na jednorázové použití, po použití zničit

 

UPOZORNĚNÍ

 1. Pokud se u vás objeví závratě, nevolnost nebo potíže s dýcháním, rychle opusťte infikovanou oblast a vyměňte produkt
 2. Výrobek se doporučuje používat maximálně 8 hodin, po použití jej prosím zničte
 3. Respirátor před použitím zkontrolujte, pokud není vhodný, vyměňte jej. Pokud se pod  okraj respirátoru zachytí vaše vlasy, nemusí být splněny požadavky na prevenci
 4. Respirátory jsou jednorázové výrobky, před použitím pečlivě zkontrolujte obalové sáčky. Nepoužívejte, pokud je sáček poškozen

 

ROUŠKY

POUŽITÍ

 1. Rozevřete roušku, zavěste pásky na obou stranách roušky na uši
 2. Stisknutím pásky u kořene nosu roušku zafixujete a zabráníte vnikání nečistot
 3. Přitáhněte roušku k dolní čelisti a vytvořte tak dýchací prostor

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 1. Tento výrobek je jednorázový, nenoste jej vícekrát, doporučuje se vyměnit každé 4 hodiny
 2. Při srdečních obtížích používejte obezřetně