Zpět

Hospodářský výsledek České pošty za rok 2021

Česká pošta pokračuje ve své plánované restrukturalizaci. Hospodaření ČP v roce 2021 opět ovlivnila pandemie koronaviru. Skupina České pošty vykázala za rok 2021 hospodářský výsledek před zdaněním ve výši -681 mil. Kč. V roce 2020 ztráta představovala 1 369 mil. Kč před zdaněním, tzn. že skupina České pošty meziročně zlepšila své hospodaření o polovinu. Pro letošní rok je předpoklad zlepšení hospodaření o 80 % oproti roku 2021. Významný vliv na konečný hospodářský výsledek v letošním roce bude mít zejména výše cen PHM a energií.

 

Úspory

Provozní výnosy vzrostly o 400 mil. Kč z 19 149 mil. Kč na 19 549 mil. Kč, naopak provozní náklady klesly z 20 622 mil. Kč na 20 108 mil. Kč. Zbytek rozdílu jde na vrub finančních operací.

V provozních nákladech převažovaly úspory. Největší úspora byla v osobních nákladech (-533 mil. Kč, - 3,8 %), neboť se podařilo snížit počet kmenových zaměstnanců o 8,5 %.

 

Nárůsty

Tržby z prodeje služeb se meziročně téměř nezměnily (+23 mil. Kč, +0,1 %), v jejich struktuře však došlo k významným pohybům. Nejvíce vzrostly výnosy z projektu Sčítání lidu, domů a bytů (+304 mil. Kč), neboť v roce 2020 probíhaly pouze přípravné práce, zatímco v roce 2021 došlo k vlastní realizaci sčítání. Vzrostly též výnosy z obstaravatelské činnosti pro skupinu ČSOB (+121 mil. Kč), kde se na rozdíl od předešlého roku podařilo naplnit podmínky pro přiznání odměny za obchodní úspěch. Nadále rostly výnosy z vnitrostátních balíků (+39 mil. Kč, +1,0 %).

K lepšímu výsledku hospodaření přispěl vyšší zisk z prodeje dlouhodobého majetku (+252 mil. Kč), když tržby vzrostly meziročně ze 490 mil. Kč na 812 mil. Kč. Jednalo se převážně o prodej nepotřebných nemovitostí. Mezi ně patří např. pozemky v katastrálním území Praha-Kyje v hodnotě 169 mil. Kč nebo objekt na brněnském hlavním nádraží v hodnotě 117 mil. Kč.

 

Propady

Pokračující pandemie koronaviru negativně působila zejména na výnosy z mezinárodních odchozích zásilek (-90 mil. Kč, -8,1 %) vlivem omezení letecké přepravy a dále direct mailu (- 31 mil. Kč), neboť firmy omezily tento typ marketingových kampaní. Dlouhodobý sestupný trend pokračoval u tradičních služeb, jako jsou vnitrostátní listovní zásilky (-116 mil. Kč, -7,6 % ks), poukázky (- 62 mil. Kč, -15,2 % ks) a SIPO (-44 mil. Kč). Významně klesly i výnosy z mezinárodních příchozích zásilek (-126 mil. Kč, -10,5 %).

 

PODCAST:

1. 7. 2022 - Matyáš Vitík, tiskový mluvčí České pošty (m4a, 325kB)