Zpět

Česká pošta získala ocenění za projekt Nebuď v tom sám

Česká pošta obdržela speciální ocenění poroty BpS TOP Odpovědné firmy 2019 za otevřenost vůči mladým ze znevýhodněných skupin.

V červenci 2018 spustila Česká pošta projekt Nebuď v tom sám, který se soustředí na mladé lidi z Domů na půli cesty. Domy poskytují ubytování osobám do 26 let věku, které po dosažení plnoletosti opustily dětské domovy.

Tito lidé jsou často v obtížné životní situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami. Obvykle nemají stálé zaměstnání, pendlují mezi brigádami, potýkají se s exekucemi, na pracovišti nedokážou navázat sociální vztahy s vedoucím a kolegy a nedokáží plnit pracovní povinnosti.

Individuálním přístupem pomáhá Česká pošta těmto mladým lidem začlenit se do fungování firmy a usnadňuje jím tak i lepší orientaci v osobním životě. Pilotní část projektu byla spuštěna ve spolupráci s Domem na půli cesty u Michelského mlýna v Praze. Česká pošta vytvořila podpůrné materiály, vytipovala vhodné pobočky i manažery, kteří se budou mladým lidem věnovat. Případné překážky řešili zaměstnanci individuálně, například právě ve spolupráci s Domem na půli cesty či nastavením vyhovující pracovní doby.

Za rok od spuštění projektu se do iniciativy zapojilo 9 mladých lidí, k červenci 2019 na poště pracují 4 mladíci a pátému se hledá umístění. Projekt byl pro firmu inspirací ke spuštění další iniciativy, tentokrát zaměřené na zaměstnávání mladých lidí s mentálním postižením.

Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.

606 111 060
vitik.matyas@cpost.cz