Zpět

Česká pošta vykázala za rok 2018 účetní ztrátu 275 milionů korun, do tří let chce mít vyrovnaný rozpočet

  • Reálná provozní ztráta České pošty byla v roce 2018 celkem 1,075 miliardy Kč.
  • Vykázaná účetní ztráta činí 275 milionů korun. Opticky ztrátu vylepšuje zaúčtování platby státu za univerzální službu za roky 2013 a 2014 ve výši 800 milionů korun.
  • Příjmy z prodeje majetku klesly o 226 milionů korun, výnosy z listovních zásilek o 76 milionů.
  • Kroky k nápravě se projeví do roku 2022.

Česká pošta v  roce 2018 hospodařila s faktickou provozní ztrátou 1,075 miliardy korun. Díky zaúčtování pohledávky vůči státu ve výši 800 milionů, kterou stát České poště stále dluží jako úhradu za poskytování univerzální služby v letech 2013 a 2014, je účetní ztráta pouze 275 milionů korun před zdaněním. Finanční situace pošty je způsobená hlavně nedostatečnou platbou státu za univerzální službu. Pošta tak mj. dle plánu přistoupí ke snížení manažerských pozic. Jejich počet od června 2019 klesne o 15 %.

„Před našimi zaměstnanci, zakladatelem ani před klienty nic nezakrýváme. Potvrdilo se, co jsme říkali během loňského roku. Česká pošta je dlouhodobě ve ztrátě, a to především proto, že stát nedostatečně platí za objednané služby. Okamžitě jsme začali připravovati restrukturalizaci, která se však logicky projeví se zpožděním. Kladný hospodářský výsledek tak očekáváme v roce 2022,“ říká generální ředitel České pošty Roman Knap.

Pozdní platby státu způsobují poště problémy při zajištění provozu

Minusový výsledek 275 milionů před zdaněním je auditovaný společností Ernst & Young Audit, s.r.o. Součástí hospodaření České pošty za rok 2018 je také započtení 800 milionů korun, které ovšem stát dluží České poště za poskytování univerzální služby v  letech 2013 a 2014. Částka 800 milionů korun nebyla v minulosti zaúčtována, proto se v hospodaření České pošty objevuje až za rok 2018.

Fakticky tyto peníze ale Česká pošta stále neobdržela a peníze tak v provozu chybí. Česká pošta se proto s Ministerstvem financí ČR domluvila na zápůjčce 800 milionů Kč, která zlepší její cash flow a pomůže překlenout období, než stát zaplatí České poště za roky 2013 a 2014. Česká pošta samozřejmě musí každý měsíc vyplatit mzdy zaměstnanců, kterých bylo v roce 2018 29 961, v průměrné výši 24 982 korun a mít finančně zajištěný svůj provoz, který zahrnuje úhradu nájmů, pohonných hmot, platby za leasing apod.

Česká pošta dostává od státu za poskytování univerzální služby 500 milionů korun ročně, což zdaleka neodpovídá výši nákladů za služby objednané státem. Tuto nedostatečnou platbu navíc dostává pošta s extrémním zpožděním. Zatímco náklady na zajištění univerzální služby musí pošta platit v reálném čase, na její proplacení čeká i více než pět let. Kromě platby za roky 2013 a 2014 pošta dosud od státu neobdržela ani platby za roky 2018 a 2019.

Konec umělého vylepšování hospodaření prodejem majetku

Kromě problémů s úhradou univerzální služby patří mezi důvody meziročního propadu do ztráty ponížení výnosů z listovních zásilek o 76 milionů korun a pokles zisku z prodeje majetku České pošty o 226 milionů korun. Česká pošta v minulosti prodávala svůj majetek, aby vylepšila hospodářský výsledek. S poskytováním poštovních služeb ale tyto operace nemají nic společného, proto od nich upustila. Pokud bude v dalších letech docházet k prodeji majetku České pošty, tak po analýze jejích potřeb a z důvodu snížení provozních nákladů.

V rámci nezbytného zajištění personální stabilizace a zabránění odchodů zkušených zaměstnanců také pošta musela přistoupit ke spravedlivému zvýšení tarifní mzdy zaměstnanců pošty mimo manažery o 10 %.

 

 

Ing. Matyáš Vitík

tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.
vitik.matyas@cpost.cz