Zpět

Česká pošta podpoří iniciativu Tiskne celé Česko

Česká pošta od 19. března umožňuje odesílání roušek po České republice zdarma (podrobnější informace na https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-zdarma-prepravuje-rousky). Nyní se pošta rozhodla podpořit také občanskou iniciativu Tiskne celé Česko, která sdružuje majitele 3D tiskáren, podílejících se na tisku obličejových ochranných štítů. Vytisknuté komponenty i materiál na jejich výrobu pošta přepravuje zdarma.

Do 3D tisku se pustili domácí uživatelé, firmy, školy a další organizace vybavené 3D tiskárnami. Optimalizace výrobků je prováděna ve spolupráci se zdravotníky. Veškeré návody a postupy zveřejnila iniciativa Tiskne celé Česko na svých webových stránkách www.tisknecelecesko.cz.

Česká pošta umožnila dobrovolníkům, kteří se podílí na výrobě a distribuci ochranných pomůcek pro zdravotníky v době šíření virové nákazy odesílat výtisky komponentů zdarma. Zajišťuje také dodávku materiálu potřebného pro tisk, a to dle následujících postupů:

Princip odeslání komponentů:

  • Po vytištění je nutné komponenty zabalit a vytvořit tak zásilku
  • Zásilku opatříte
    • svou adresou (odesílatele)
    • poznámkou „TiskneCeléČesko“ (pod odesílatele)
    • adresou příjemce: (Česká pošta, Postkomplet Olomouc, Lipenská 1144, 770 03 Olomouc)
  • Zásilku podáte zdarma na přepážce pošty

 

Česká pošta poté výtisky sveze na své pracoviště Postkomplet Olomouc, odkud budou hromadně odesílány do Nemocnice Chrudim.  Ta zajistí kompletaci výrobků ve sterilním prostředí a desinfekci na výstupu. Tím zvýšíme opatření proti šíření nákazy přes tyto výrobky a zjednodušíme opatření u tiskařů a při manipulaci během sběru. Zkompletované výrobky budou ve sterilizovaném stavu distribuovány na potřebná místa.

Česká pošta bude také zdarma přepravovat materiál potřebný pro výrobu komponentů. Pro podrobnosti k tomu, jak materiál získat a pro informace o celém projektu, prosíme, nekontaktujte Českou poštu, která zajišťuje pouze přepravu. Veškeré informace jsou na webových stránkách www.tisknecelecesko.cz nebo je zasílejte na kontaktní e-mail: TiskneCeleCesko@gmail.com