Zpět

Česká pošta nabízí k odkupu bývalý klášter sv. Gabriela

Česká pošta opět nabízí k odkupu areál bývalého kláštera sv. Gabriela na pražském Smíchově. Minimální nabídková cena areálu činí 353 350 000,- Kč, což odpovídá hodnotě vycházející ze znaleckého posudku.

Prodej bude probíhat formou E-aukce. Zájemci o areál budou moci využít prohlídku prostor ve čtyřech zveřejněných dnech. Termín samotné E-aukce je pak stanoven na 19. 9. 2019, 9:00. Podrobné informace včetně technické specifikace jsou umístěny na webu České pošty https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/prodej-a-pronajem-nemovitosti a inzerce objektu na portálu Sreality https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/ostatni-komercni-prostory/praha-cast-obce-smichov-ulice-holeckova/3890712156#img=0&fullscreen=false.

 

Doplňující informace:

Stát zastoupený ministerstvem pošt a telegrafů po roce 1919 klášter odkoupil za 3,5 mil. Kč od jeho tehdejších vlastníků Karla a Aloise Löweinstein-Wertheim-Rosenberg, aby tu následně zřídil Poštovní úřad šekový (v roce 1930 přejmenovaný na Poštovní spořitelnu), který tu sídlil až do roku 1931, kdy se přestěhoval do nové budovy na Václavském náměstí. Vyklizené prostory pak byly přiděleny Poštovnímu muzeu (založeno 18. 12. 1918 jako součást ministerstva pošt a telegrafů). Dne 3. února 1932 zde byla otevřena rozsáhlá expozice Poštovního muzea, která zahrnovala nejen výstavní prostory, ale i archiv, knihovnu, depozitáře a kanceláře muzejních zaměstnanců. Plán o trvalém sídle Poštovního muzea v někdejší klášterní budově však vzal za své brzy po druhé světové válce, kdy se hlavním uživatelem budovy postupně stala Poštovní poukázková ústředna (PPÚ) založená počátkem roku 1919 (1. 4. 1963 přejmenována na Výpočetní a kontrolní ústřednu spojů – VAKUS). Ta se totiž po znárodnění a výrazné redukci bankovního systému stala ústředním pracovištěm pro zpracování poštovních poukázek (lidově „složenek“), které nahradily bezhotovostní platební styk podniků i obyvatel. Narůstající agenda PPÚ, resp. VAKUSu, vedla k tomu, že v dalších letech zabrala její pracoviště většinu objektu pro své potřeby. Bývalou klášterní budovu opustil VAKUS až v roce 1998, kdy se jeho pražská část sloučila s VAKUSEM Vítkov (okres Opava). V stejném roce se do objektu nastěhovalo Ředitelství pošt Praha, které odešlo krátce po roce 2010. V budově pak zůstala už jen část Poštovního muzea, které ji opustilo koncem roku 2016.

 

Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.
vitik.matyas@cpost.cz