Zpět

Česká pošta dodržuje zákoník práce

Česká pošta beze zbytku respektuje zákoník práce a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K přetěžování zaměstnankyň či zaměstnanců v žádném případě nedochází. Na základě prováděných šetření v problematice nepřiměřené zátěže zaměstnanců nedošlo k žádným pochybením, na něž by státní autority poukázaly.

Každoročně dochází k externím kontrolám krajskými hygienickými stanicemi či oblastními inspektoráty práce. Některé z nich mohou být prováděny na základě podnětů zaměstnanců České pošty, další pak z vlastní iniciativy úřadů.

Jen v letošním roce bylo krajskými hygienickými stanicemi po celé České republice provedeno 20 kontrol, přičemž jedna další stále probíhá. Stejný počet kontrol, s jednou další probíhající, letos provedly oblastní inspektoráty práce a pochybení nezaznamenaly.

Problematika nakládání s nadměrnými zásilkami (balíky) je upravena v interních Poštovních pravidlech. Ta převzetí takových zásilek na poštách, jejichž provoz zajišťuje jeden pracovník, od zákazníka nepřipouští.

Podání/příjem takových zásilek je umožněno pouze po předchozí telefonické dohodě v době a způsobem stanovenými podací poštou. Přijde-li zákazník s nadměrnou zásilkou na podací poštu bez předchozí telefonické domluvy, nevyužije žádnou z níže uvedených možností a dožaduje se jejího podání, pracovník pošty může příjem takové zásilky odmítnout.

Pokud podací poštu kontaktuje zákazník, jenž chce podat nadměrnou zásilku (u žen 20 kg, respektive 15 kg), její pracovník dle místních podmínek klientovi:

  1. nabídne časové rozmezí, kdy se na předmětné poště nachází další pracovník a je možné zásilku převzít.
  2. nabídne službu ČP „odvoz balíků“ prostřednictvím aplikace „Poslat zásilku“ nebo předá kontakt na příslušnou dodací provozovnu, která případně zajistí svoz a podání zásilky.
  3. nabídne zákazníkovi jinou vhodnou podací poštu v blízkosti, kde lze podat nadměrné zásilky bez omezení.

Česká pošta si není vědoma porušování zákoníku práce. Pokud mají zaměstnanci pocit, že k němu přesto dochází, mohou se obrátit na svého nadřízeného, ombudsmanku pro zaměstnance, nebo zástupce odborových organizací. Po dohodě se dvěma odborovými organizacemi ze středy 8. září bude zřízena pracovní skupina, ve které budou i zástupci odborů. Skupina se pak bude podílet na prověření pracovních podmínek na České poště na základě konkrétních podnětů.

 

PODCAST:

14. 9. 2021 - Matyáš Vitík, tiskový mluvčí České pošty (m4a, 293kB)