Zpět

Aktuální informace České pošty kvůli zásilkám z Číny

Česká pošta nadále přijímá zásilky ze zemí EU, tak ze třetích zemí, včetně Číny. Zaměstnanci České pošty jsou standardně proškoleni pro případ mimořádné události v souvislosti s manipulací se zásilkami. Rovněž existují interní postupy, jak reagovat v případě výskytu podezřelé zásilky, a to bez ohledu na její původ.

Česká pošta sleduje informace Ministerstva zdravotnictví, Světové poštovní unie a doporučení Světové zdravotnické organizace a je připravena operativně přijmout příslušná opatření, pokud by to současná situace v Číně vyžadovala. Stejně jako v jiných případech i teď platí, že život a zdraví zaměstnanců České pošty a jejích klientů bude vždy na prvním místě. 

 

Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.

606 111 060
vitik.matyas@cpost.cz