Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1,
IČO:47114983, zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7665 (ČP).
Osobní údaje zákazníka, který je současně uživatelem mobilní aplikace, zpracovává ČP za účelem
umožnit zákazníkovi využít služby a funkce představené v mobilní aplikaci „Pošta Online“.

Cílem aplikace je usnadnit zákazníkovi poskytování služeb, a tedy plnění smlouvy ze strany ČP.

Dodavatelem mobilní aplikace, a tedy zpracovatelem osobních údajů, je společnost Cyber Fox,s.r.o.,
IČO:25673360, sídlem Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6, se kterou ČP uzavřela
smlouvu o zpracování osobních údajů. ČP jako správce osobních údajů získává osobní údaje o klientech
(subjektech údajů) a to v následujícím rozsahu:

  • Jméno a příjmení
  • Adresa
  • Telefonní číslo
  • E-mail
  • Číslo zákaznické karty
  • Číslo zásilky
  • Mapové polohové informace

ČP uchovává osobní údaje zákazníka jako uživatele mobilní aplikace nejdéle po dobu 15 měsíců od
stažení aplikace uživatelem a ověření jeho kontaktu. Uvedená doba se automaticky prodlužuje, pokud
se uživatel do aplikace přihlásí před jejím uplynutím. Informace o poloze uživatele na mapě se v mobilní
aplikaci neukládají po dobu delší, než je doba potřebná pro jejich zobrazení uživatelem.


Další informace související se zpracováním osobních údajů včetně práv s tímto zpracováním
souvisejících jsou k dispozici na webových stránkách České pošty - Ochrana osobních údajů - GDPR .