Tiskovinový pytel do zahraničí - Doporučený

Ideální služba pro zasílání většího množství zásilek určených pro jednoho adresáta. Za zásilku pošta odpovídá od podání po dodání.

U Doporučených tiskovinových pytlů zasílaných mimo společný celní a daňový prostor Evropské unie vždy vyplňujte celní prohlášení CN22 potažmo CN23. Předejdete tak komplikacím (vrácení zásilky z důvodu chybějících celních dat, prodloužení doby přepravy a celního řízení, atd.) a urychlíte celý proces doručení zásilky. V případě, že zásilka obsahuje dokumenty, uvede se tato skutečnost zaškrtnutím kolonky v položce Kategorie „Dokumenty“.

Ideální je předat všechna adresní, kontaktní a celní data k podávaným zásilkám elektronicky, např. prostřednictvím aplikace Poslat zásilku a využít tak mnoha benefitů:

 • slevu až 8 Kč z poštovného u listovní zásilky
 • pro zásilky směřující do zemí s povinností vyplnění celního prohlášení vyplnění formuláře CN22/CN23
 • poslání potvrzení o podání do Vašeho e-mailu
 • rychlejší podání zásilky na poště pomocí vygenerovaného kódu
 • využití implementovaných našeptávačů a kontrolních mechanismů
 • absenci chyb plynoucích z přepisu dat z papírových formulářů
 • správná a kompletní podací data zajistí zkrácení celkové doby přepravy a rychlé a bezproblémové celní řízení a doručení

Zajímají Vás další novinky týkající se zahraničních služeb, pak zde klikněte a přečtěte si o nich.

Popis služby

Služba je určena zejména vydavatelům a distributorům novin, knih, časopisů a jiných obdobných písemností pro jejich zasílání do zahraničí za výhodných tarifních podmínek, pokud jsou podávány ve větším množství a současně určeny stejnému adresátovi.

Co je možné zasílat?

 • Noviny, časopisy, knihy a jiné obdobné písemnosti rozmnožené pomocí tisku.
 • K těmto předmětům mohou být jako přílohy připojeny zvukové a zvukově obrazové záznamy, nosiče informací informační materiály, obchodní vzorky a jiné obdobné věci.
 • Přílohy musejí souviset s obsahem takového předmětu a jejich hmotnost spolu s tímto předmětem nesmí přesáhnout 2 kg.

nahoru

Benefity služby

 • Jednoduché podání.
 • Kvalitní, rychlá a spolehlivá služba.
 • Výhodná cena.
 • Můžete využít velké množství doplňkových služeb.

nahoru

Parametry služby 

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano
Podací doklady / Předání dat Poslat zásilku, Podací lístek, všechny druhy papírových poštovních podacích archů, Elektronický podací arch a pro smluvní zákazníky Podání Online nebo API rozhraní
Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost Za škodu vzniklou ztrátou zásilky pošta odpovídá a v případě ztráty uhradí náhradu v paušální výši 4 686 Kč. Za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta odpovídá, a to až do výše 4 686 Kč.
Maximální hmotnost 30 kg (Výjimky jsou uvedeny v  Poštovních podmínkách České pošty, s.p. - Zahraniční podmínky (pdf, 5MB)).
Maximální rozměry 110 × 70 cm, tj. maximální rozměry pytle v prázdném stavu.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 119 a další) (pdf, 3MB). 

Informace platné zvlášť pro každou zemi určení jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Zahraniční podmínky (pdf, 5MB). 

nahoru

Ceník

Platí od 1. 2. 2023

Základní ceny

 

Základní cena

Cena v Kč

EVROPSKÉ ZEMĚ

MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ

 

Hmotnost do

 do EU

mimo EU

30 kg

914,00

914,00

3 865,00

 

Tato základní poštovní služba a s ní související doplňkové služby a příplatky jsou osvobozeny od DPH.

Všechny zásilky jsou přepravovány „prioritně“.

Chcete vědět, kolik za vaši zásilku zaplatíte? Využijte kalkulátor zásilek.  

Ceny doplňkových služeb

Doplňkové služby
(kromě ostatních cen za podávanou zásilku)
Cena
Dodejka (Avis de réception)
V případě této doplňkové služby bude odesílateli předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci. Odesílatel v takovém případě opatří zásilku poznámkou nebo nálepkou „Avis de réception".
23 Kč
Dodání do vlastních rukou adresáta (À remettre en main propre)
V případě této doplňkové služby zahraniční provozovatel dodá poštovní zásilku způsobem, který je pro dodání poštovních zásilek určených do vlastních rukou adresáta zaveden v zemi určení (pdf, 5MB). Odesílatel v takovém případě opatří zásilku poznámkou nebo nálepkou „À remettre en main propre".
18 Kč
Dobírka (Remboursement)
V případě této doplňkové služby zahraniční provozovatel vybere při dodání poštovní zásilky od příjemce stanovenou peněžní částku, jinými slovy „dobírkovou částku". Dobírkovou částku vyplatí pošta odesílateli v hotovosti v české měně, popřípadě, bude-li to odesílatel požadovat, převodem na jím určený účet u některé z českých bank. Odesílatel opatří zásilku poznámkou, popř. nálepkou „Remboursement" doplněnou výší dobírkové částky. Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné (pdf, 5MB).
25 Kč

Tato základní poštovní služba a s ní související doplňkové služby a příplatky jsou osvobozeny od DPH.

nahoru

Způsob úhrady

Cenu za službu je možné uhradit poštovními známkami nebo v hotovosti.

nahoru

Podání

 • Zásilku lze podat na poště nebo u pověřeného pracovníka pošty.
 • Odesílatel vyplní podle předtisku Podací lístek, Podací arch v elektronické či papírové podobě nebo předá data elektronicky prostřednictvím aplikací Poslat zásilku, Podání Online, přes API rozhraní
 • Podání zásilky potvrdí pošta odesílateli v podací stvrzence. Ta má podobu Podacího lístku nebo Podacího archu.
 • Zásilka se přepravuje vždy prioritním způsobem.
 • Zásilku je při podání třeba označit poznámkou nebo nálepkou „Prioritaire“.

nahoru

Dodání

Zásilku dodá zahraniční pošta jen za podmínky, že příjemce převzetí potvrdí.

Jestliže se zahraniční poště nepodaří poštovní zásilku dodat, pošta ji vrátí odesílateli a uvede na zásilku poznámku o důvodu, pro který nebyla zásilka dodána.

Reklamace

Dodání zásilky nebo nesplnění jiné povinnosti pošty je možné reklamovat u kterékoliv pošty do šesti měsíců od podání. Pošta přijme reklamaci jen za podmínky, že reklamující předloží originál podací stvrzenky.

nahoru

Alternativní služby

Jestliže nepožadujete stvrzení o podání, využijte službu Obyčejný tiskovinový pytel do zahraničí.  

nahoru

Pro smluvní zákazníky

Smluvním zákazníkům pošta nabízí:

 • jednodušší způsob úhrady ceny za zásilku, a to buď na základě předem uzavřené písemné dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb nebo prostřednictvím výplatního stroje (pdf, 45kB)
 • svoz zásilek přímo ze sídla odesílatele, a to opět na základě předem uzavřené písemné dohody.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na zákaznickou linku 800 10 44 10.

nahoru

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 1MB)

Poštovní podmínky – základní poštovní služby (pdf, 3MB)

Poštovní podmínky zahraniční podmínky (pdf, 5MB)

Informace k zásilkám od zahraničních poskytovatelů poštovních služeb (pdf, 3MB)

Přehled zahraničních služeb - tabulka (xls, 594kB)