Dálniční kupóny (známky) na rok 2019 – prodej na poštách

Roční dálniční kupóny lze objednat i v e-shopu České pošty

Více informací

 

Druhy dálničních kupónů

Roční dálniční kupóny

 • pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny, v prodeji na poštách nejpozději od 1. 12. 2018.

Měsíční a desetidenní kupóny

 • pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny, budou na poštách v prodeji nejpozději od 1. 1. 2019.

Informační leták Státního fondu dopravní infrastruktury (pdf, 806kB).

nahoru

Nový vzhled dálničních kupónů

Dálniční kupon (známka) - rok - 2019 - Česká pošta Dálniční kupon (známka) - měsíc - 2019 - Česká pošta Dalnicni kupon (známka) - den - 2019 - Česká pošta

Ceny dálničních kupónů

druh kupónu / cena roční - R měsíční - M desetidenní - D
pro vozidla do 3,5 t 1.500 Kč 440 Kč 310 Kč
pro vozidla nad 3,5 t do 12 t Elektronické mýtné
pro vozidla nad 12 t Elektronické mýtné

Ceník ke stažení (pdf, 250kB)

Doby platnosti kupónů

Roční kupóny Platnost kupónů je od 1. prosince do 31. ledna roku následujícího po roce, kterého se emise týká, tedy 14 měsíců.
Měsíční kupóny Platnost kupónů začíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném následujícím kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.
Desetidenní kupóny Platnost kupónů začíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne.

Měsíční a desetidenní kupóny jsou platné od 1. ledna 2019.

Prodejní místa

Všechny pošty a provozovny smluvních partnerů České pošty

V prodeji na všech poštách v celé ČR a provozoven smluvních partnerů České pošty,s.p., kteří se podílejí na poskytnutí poštovní služby, včetně vybraných pošt (pdf, 389kB), které jsou oprávněné k výměně ročních dálničních kupónů, například v případě poškození.

Poznámka:

Pokud pošta některý druh dálničních kupónů nemá k dispozici, nebo je nemá v požadovaném množství, zajistí je do následujícího pracovního dne.

Centrální sklad České pošty - na základě objednávky

Pro objednání nás kontaktujte na email adrese: dalnicnikupony@cpost.cz. Na objednané množství DK bude vystavena proformafaktura (u zásilek odesílaných poštou včetně manipulačního poplatku), po jejímž uhrazení zašleme dálniční kupóny poštovní zásilkou cenné psaní na udanou adresu nebo si je budete moci osobně vyzvednout na adrese: Česká pošta, s.p., PostFila, Ortenovo náměstí 542/16, Praha 7

Poznámka:

K ceně za dálniční kupony zasílané poštou bude účtován následující manipulační poplatek:

Počet DK Manipulační poplatek
1 - 3 60 Kč
4 - 50 110 Kč
51 - 250 420 Kč
251 - 500 910 Kč

E-shop České pošty

Roční dálniční kupóny lze objednat v e-shopu České pošty na adrese https://www.postaonline.cz/eshopfilatelie/highwaySign.html.  

Počet objednaných kupónů na základě jedné on-line objednávky činí maximálně 33 kusů. 

Dostupný způsob placení přes e-shopu je buď on-line platbou platební kartou, nebo přes platební bránu.

Poznámka:

K ceně za dálniční kupony zasílané poštou bude účtován následující manipulační poplatek:

Počet DK Manipulační poplatek
1 - 3 60 Kč
4 - 33 110 Kč

nahoru

Pravidla výměn kupónů

Seznam vybraných pošt (pdf, 389kB), oprávněných k výměně dálničních kupónů.

1. Výměna kupónu

Výměnu kupónů lze provést z těchto důvodů:

 • poškození čelního skla motorového vozidla
 • chybné manipulace s kupónem (poškození kupónu před vylepením apod.)
 • změny převozní značky motorového vozidla na registrační značku
 • chybně vyplněné registrační značky

2. Výměna vadného kupónu:

Výměna vadných kupónů se provádí bezplatně u všech kupónů (ročních, měsíčních, desetidenních)  bez vyplněné žádosti.

Vadný kupón je takový:

 • který nelze odlepit od nosného podkladového papíru;
 • u něhož došlo k částečnému nebo úplnému roztržení podkladového papíru a ten zůstal v kontaktu se sejmutou folií;
 • u něhož při snímání došlo k porušení celistvosti kupónu vlivem vysoké přilnavosti lepidla k podkladovému papíru.

V případě uvedených vad kupónu je možné tyto vady reklamovat přímo u prodejce, u kterého byl kupón zakoupen, nebo na všech provozovnách České pošty,s.p., které jsou pověřeny prodejem kupónů a které zajistí výměnu vadného kupónu.

Výměna vadných kupónů se na poštách provádí na základě předložení obou dílů kupónu.

3. Výměnu kupónu lze provést i z těchto důvodů:

 • poškození čelního skla motorového vozidla, kdy v případě zničení/poškození prvního dílu kupónu nelze uplatnit z důvodu jeho stavu výměnu podle bodu 1.;
 • odcizení čelního skla z motorového vozidla s vylepeným prvním dílem kupónu nebo odcizení prvního dílu kupónu(netýká se odcizení motorového vozidla);
 • odcizení druhého dílu kupónu, v tomto případě se výměna neprovádí.

Výměnu kupónu lze provádět pouze v době jeho platnosti, přičemž se vydá kupón se stejnou dobou platnosti, jako měl původní kupón. Stejný postup se použije i v případě uplatnění reklamace vadného kupónu.

V případě odcizení motorového vozidla, při změně registrační značky a v případě ztráty druhého dílu kupónu se výměna neprovádí. Výměna kupónu se neprovádí ani v případě totální škody a v případě prodeje motorového vozidla.

Při výměně kupónů postupují oprávněné pošty dle platného znění „Metodického pokynu k provádění výměn dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání zpoplatněných pozemních komunikací. (docx, 53kB)"

Žádost o výměnu kupónu (pdf, 55kB)

 Cena za provedení výměny dálničního kupónu
Služba se poskytuje pouze pro kupony s roční dobou platnosti (nevztahuje se na výměnu vadných kupónů dle bodu 2.). 70 Kč (včetně DPH v zákonné výši)

Ke stažení

Obchodní podmínky pro objednávání dálničních kupónů (pdf, 387kB)
Smlouva na koupi dálničních kuponů na rok 2019 (zip, 503kB)