Dálniční známky (kupóny) na rok 2017 – prodej na poštách

nahoru

Druhy dálničních kupónů

Roční dálniční kupóny

 • pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny, v prodeji na poštách nejpozději od 1. 12. 2016.

Měsíční a desetidenní kupóny

 • pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny, budou na poštách v prodeji nejpozději od 1. 1. 2017.

Informační leták Státního fondu dopravní infrastruktury (pdf, 1MB).

nahoru

Nový vzhled dálničních kupónů

Dálniční kupon - rok Dálniční kupon - měsíc Dalnicni kupon - den

Ceny dálničních kupónů

druh kupónu / cena roční - R měsíční - M desetidenní - D
pro vozidla do 3,5 t 1.500 Kč 440 Kč 310 Kč
pro vozidla nad 3,5 t do 12 t Elektronické mýtné
pro vozidla nad 12 t Elektronické mýtné

Doby platnosti kupónů

Roční kupóny Platnost kupónů je od 1. prosince do 31. ledna roku následujícího po roce, kterého se emise týká, tedy 14 měsíců.
Měsíční kupóny Platnost kupónů začíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném následujícím kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.
Desetidenní kupóny Platnost kupónů začíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne.

Měsíční a desetidenní kupóny jsou platné od 1. ledna 2017.

Prodejní místa

Dálniční kupóny

 • pro vozidla do 3,5 t – v prodeji na všech poštách v celé ČR a provozoven smluvních partnerů České pošty,s.p., kteří se podílejí na poskytnutí poštovní služby, včetně vybraných pošt (xlsx, 30kB), které jsou oprávněné k výměně ročních dálničních kupónů, například v případě poškození.

Poznámka:
Pokud pošta některý druh dálničních kupónů nemá k dispozici, nebo je nemá v požadovaném množství, zajistí je do následujícího pracovního dne.

nahoru

Pravidla výměn kupónů

Seznam vybraných pošt (xlsx, 30kB), oprávněných k výměně dálničních kupónů.

1. Výměna kupónu

Výměnu kupónů lze provést z těchto důvodů:

 • poškození čelního skla motorového vozidla
 • chybné manipulace s kupónem (poškození kupónu před vylepením apod.)
 • změny převozní značky motorového vozidla na registrační značku
 • chybně vyplněné registrační značky

2. Výměna vadného kupónu:

Výměna vadných kupónů se provádí bezplatně u všech kupónů (ročních, měsíčních, desetidenních)  bez vyplněné žádosti.

Vadný kupón je takový:

 • který nelze odlepit od nosného podkladového papíru;
 • u něhož došlo k částečnému nebo úplnému roztržení podkladového papíru a ten zůstal v kontaktu se sejmutou folií;
 • u něhož při snímání došlo k porušení celistvosti kupónu vlivem vysoké přilnavosti lepidla k podkladovému papíru.

V případě uvedených vad kupónu je možné tyto vady reklamovat přímo u prodejce, u kterého byl kupón zakoupen, nebo na všech provozovnách České pošty,s.p., které jsou pověřeny prodejem kupónů a které zajistí výměnu vadného kupónu.

Výměna vadných kupónů se na poštách provádí na základě předložení obou dílů kupónu.

3. Výměnu kupónu lze provést i z těchto důvodů:

 • poškození čelního skla motorového vozidla, kdy v případě zničení/poškození prvního dílu kupónu nelze uplatnit z důvodu jeho stavu výměnu podle bodu 1.;
 • odcizení čelního skla z motorového vozidla s vylepeným prvním dílem kupónu nebo odcizení prvního dílu kupónu(netýká se odcizení motorového vozidla);
 • odcizení druhého dílu kupónu, v tomto případě se výměna neprovádí.

Výměnu kupónu lze provádět pouze v době jeho platnosti, přičemž se vydá kupón se stejnou dobou platnosti, jako měl původní kupón. Stejný postup se použije i v případě uplatnění reklamace vadného kupónu.

V případě odcizení motorového vozidla, při změně registrační značky a v případě ztráty druhého dílu kupónu se výměna neprovádí. Výměna kupónu se neprovádí ani v případě totální škody a v případě prodeje motorového vozidla.

Při výměně kupónů postupují oprávněné pošty dle platného znění „Metodického pokynu k provádění výměn dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání zpoplatněných pozemních komunikací (docx, 36kB).

Žádost o výměnu kupónu (pdf, 56kB)

 Cena za provedení výměny dálničního kupónu
Služba se poskytuje pouze pro kupony s roční dobou platnosti (nevztahuje se na výměnu vadných kupónů dle bodu 2.). 70 Kč (včetně DPH v zákonné výši)