Poštovní poukázka Z/C

Nástroj mezinárodního platebního styku pro převod peněžních částek v režimu "hotovost - hotovost"
(u zahraničního poskytovatele).

nahoru

Popis služby

Služba je určena široké veřejnosti pro zasílání peněžních částek do zahraničí k výplatě v hotovosti. Příjemce převzetí poukázané peněžní částky stvrzuje. Doba, za kterou bude výplata poukázané peněžní částky uskutečněna, se liší dle země určení.

Poštovní poukázka Z/C vzor (do zahraničí) - Česká pošta

Úhrada poukázané částky - v hotovosti.

Výplata poukázané částky - v hotovosti.

Do kterých zemí lze službu využívat?

Poukázat peněžní částku do zahraničí je možné v případě následujících 12 zemí:

Bělorusko, Bulharsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Polsko, Rumunsko, Ukrajina, Vietnam.

Země Nejvyšší dovolená částka Povolené služby
Bělorusko 500 USD D, VR
Bulharsko 1 000 EUR D, —
Francie 3 500 EUR D, VR
Itálie 1 950 EUR D, VR
Litva 2 000 EUR D, —
Lotyšsko 2 000 USD D, VR
Maďarsko 2 500 EUR D, VR
Monako 3 500 EUR D, VR
Polsko 2 000 USD D, —
Rumunsko 550 USD D, VR
Ukrajina 1 400 EUR D, VR
Vietnam 2 000 USD D, —

D – Dodejka
VR – Do vlastních rukou

nahoru

Benefity služby

Dostupnost – poštovní poukázky přijímají všechny pošty. Poukazované peněžní částky vplácí odesílatel v hotovosti v české měně.

Variabilita – jednoduché a spolehlivé řešení pro převod peněžních částek v hotovosti.

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano
Dodání proti potvrzení převzetí Ano

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 409 a další) (pdf, 3MB).

Informace platné zvlášť pro každou zemi určení jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. - Zahraniční podmínky (pdf, 5MB). 

nahoru

Ceník

Platí od 1. 2. 2020

Cena podle poukazované částky  Cena v Kč
do 6 500 Kč včetně 100
do 13 000 Kč včetně 125
nad 13 000 Kč 155

Chcete vědět, kolik za svoji poštovní poukázku zaplatíte? Využijte kalkulátor poukázek.

Doplňkové služby
(kromě ostatních cen za podávanou poštovní poukázku)
Cena v Kč
Dodejka
(Avis de réception)V případě této doplňkové služby bude odesílateli předáno písemné potvrzení prokazující výplatu poukázané peněžní částky příjemci. Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné. Odesílatel požadavek o tuto doplňkovou službu sdělí ústně při podání.
18
Dodání do vlastních rukou adresáta (Á remettre en main propre)
V případě této doplňkové služby zahraniční provozovatel vyplatí poukázanou peněžní částku způsobem, který je pro výplatu částek určených do vlastních rukou adresáta v zemi určení zaveden. Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné. Odesílatel požadavek o tuto doplňkovou službu sdělí ústně při podání.
13

nahoru

Poštovní dobírková poukázka

Při využití doplňkové služby Dobírka (Přehled zemí, do kterých je možné zasílat poštovní zásilky se službou dobírka (pdf, 141kB)) pošta při dodání zásilky od příjemce vybere odesílatelem stanovenou částku, která bude odesílateli vyplacena v hotovosti (u Z/C) nebo vyplacena převodem na určený účet (u Z/A). Dobírková částka nesmí převyšovat nejvyšší přípustnou částku uvedenou v zahraničních podmínkách a odesílateli je vyplacena v českých korunách.

Poštovní dobírková poukázka do zahraničí - Česká pošta

Odesílatel vyplní „Mezinárodní dobírkovou poukázku" a předá ji poště společně s poštovní zásilkou.

Odesílatel na zásilce na dobírku uvede poznámku „Remboursement" doplněnou výší dobírkové částky číslicemi a slovy a to v měně dle zahraničních podmínek. Prázdná místa vedle údaje částky musí být proškrtnuta tak, aby nebylo možno cokoli dodatečně vepsat.

nahoru

Způsob platby

Poukázanou peněžní částku uhrazuje odesílatel v hotovosti při podání.

Cenu za službu je možné uhradit v hotovosti na poště nebo u pověřeného pracovníka pošty či na základě předem uzavřené písemné dohody také bezhotovostním převodem nebo prostřednictvím výplatního stroje.

nahoru

Náležitosti při podání

  • Poštovní poukázku lze podat na každé poště nebo u pověřeného pracovníka pošty.
  • Podání poukázané peněžní částky potvrdí pošta odesílateli v podací stvrzence. Ta má podobu podacího lístku, který je součástí podacího dokladu. Podací doklad vyplňuje odesílatel podle jeho předtisku.
  • Pokud je podle zvláštního předpisu zapotřebí devizového povolení, pošta službu poskytne jen za podmínky, že jí odesílatel toto povolení předá.

nahoru

Náležitosti při dodání

  • Poukázanou peněžní částku vyplatí zahraniční pošta jen za podmínky, že dodání bude prokázáno písemným záznamem.
  • Zahraniční pošta vyplatí poukázanou peněžní částku v národní měně.
  • Pro přepočet na měnu, ve které má být poukázaná peněžní částka vyplacena, se použije přepočtové měny. Přepočet se provede pomocí kurzu „valuty prodej" české měny vůči přepočtové měně vyhlášeného Československou obchodní bankou, a. s., na den, ve který došlo k podání, a kurzu přepočtové měny vůči měně, v níž má být poukázaná peněžní částka vyplacena, stanoveného zahraniční poštou.
  • Není-li uvedena přepočtová měna, přepočet se provede pomocí kurzu „valuty prodej" české měny vůči měně, ve které má být poukázaná peněžní částka vyplacena, vyhlášeného Československou obchodní bankou, a. s., na den, ve kterém došlo k podání.
  • V Poštovních podmínkách České pošty, s.p. - Zahraniční podmínky (pdf, 5MB) může být zvlášť pro každou zemi určení uvedena i jiná měna pro výplatu poukázané peněžní částky než národní měna a také informace o přepočtové měně.
  • Jestliže se zahraniční poště nepodaří poukázanou peněžní částku dodat, pošta ji vrátí odesílateli a bude jej informovat o důvodu, pro který nebyla dodána.

  Reklamace

Odesílatel nebo adresát mohou do šesti měsíců od podání u kterékoliv pošty reklamovat dodání poukázané peněžní částky nebo nesplnění jiné povinnosti pošty. Na základě reklamace pošta ve spolupráci se zahraniční poštovní správou zjistí, zda a jak byla poukázaná peněžní částka dodána. Pošta přijme reklamaci jen za podmínky, že reklamující předloží podací stvrzenku.

nahoru

Alternativní produkty

V případě, že požadujete, aby byla peněžní částka vyplacena na účet vedený bankou v zahraničí, využijte službu Poštovní poukázka Z/A.

nahoru

Pro smluvní zákazníky

Smluvním zákazníkům pošta nabízí jednodušší způsob úhrady ceny za zásilku, a to buď na základě předem uzavřené písemné dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb nebo prostřednictvím výplatního stroje.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na zákaznickou linku 800 10 44 10

nahoru

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 985kB)

Poštovní a obchodní podmínky – ostatní služby (pdf, 2MB)

Poštovní podmínky – základní poštovní služby (pdf, 3MB)

Poštovní poukázky zahraniční - produktový list (pdf, 54kB)

Přehled zahraničních služeb - tabulka (xls, 504kB)