SIPO pro firmy

 

Popis služby

SIPO - Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva

SIPO je obstaravatelská činnost České pošty, s.p., spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob (dále jen Příjemce), které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO. Jde o službu, kterou v České republice využívá 3,5 milionů odesílatelů plateb. SIPO slouží k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, kabelové televize, předplatného tisku, ale i stavebního spoření, životních i jiných pojistek atd.

Od 1. března 2018 se služba SIPO řídí Zákonem o platebním styku č. 370/2017 Sb.

eSIPO pro Příjemce

SIPO (nebo-li Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) má pro příjemce plateb (organizace) také svou elektronickou verzi s názvem eSIPO pro Příjemce. Díky ní je SIPO pro Příjemce komfortnější, protože např. umožňuje:

  • on-line přehled o výběru peněz od plátců,
  • správu plátců,
  • zadávání nových požadavků na inkaso (bez nutnosti zasílat e-mailem zašifrované soubory).

V nabídce jsou tři balíčky dle maximálního počtu uživatelů (A – 100; B – 50; C – 10), které si volíte dle aktuálních organizačních potřeb vaší firmy. Samozřejmostí je získání přihlašovacích údajů a práv do webové aplikace eSIPO pro Příjemce (právo pouze číst zobrazované údaje nebo právo údaje číst a zapisovat). Uživatele si můžete spravovat sami (tedy zakládat, měnit nebo rušit). Pro správu těchto uživatelů můžete využít i našeho administrátora. Ceny za služby pro elektronický přístup k SIPO jsou uvedeny v Ceníku České pošty (pdf, 1MB).

nahoru

Certifikovaný platební nástroj dle ISO/IEC 27001

Provozování centrálního zpracování služby SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) a s tím spojených služeb, Česká pošta, s. p. zajišťuje v souladu s požadavky normy ISO/IEC 27001 - Systém řízení bezpečnosti informací, kterou vydala Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization). Jedná se o soubor povinných požadavků, které se Česká pošta, s. p. zavazuje plnit za účelem získání a obhájení certifikátu. Získání certifikátu je rovněž bráno jako závazek České pošty, s. p. vůči našim zákazníkům, aby byla zajištěna důvěrnost, dostupnost a  integrita svěřených informací.

Certifikát (pdf, 469kB)

nahoru

Výhody pro Příjemce plateb využívající SIPO

Spolehlivost výběru peněz

95 % pohledávek je uhrazeno v termínu splatnosti.

Snižování nákladů

Bez nákladů na vystavení, tisk, obálkování a zasílání papírových faktur.

Internetové řešení

On-line přehled o výši vybraných peněz od vašich zákazníků.

Jednoduchost

Bez poplatků za instalace licencí, nákladů na školení vašich zaměstnanců, administraci a IT podporu.

nahoru

Nejčastější otázky Příjemců plateb

Jak to funguje?

Jako Příjemci plateb nám předáte požadavky na inkasování vašich zákazníků, kterým v následujícím měsíci zašleme doklad SIPO s předpisem vaší platby k úhradě. Uhrazené platby jsou převáděny na váš účet ve zvoleném termínu – každý den, jednou nebo dvakrát za měsíc.

Co předám České poště pro inkasování plateb od svých zákazníků?

Předáváte tzv. „předpisy plateb“, které obsahují informaci o tom, pod jakým názvem (tzv. „kódem poplatku“) chcete peníze vybírat, od koho a v jaké výši. Tyto předpisy plateb zasíláte v zašifrovaném souboru e-mailem, nebo je jednoduše sami zadáváte pomocí elektronického přístupu ke službě v síti internet, nebo využíváte kombinaci obou uvedených možností. Pokud nám předpisy plateb zašlete v souboru jako přílohu e-mailu, uzávěrka příjmu předpisů plateb je 25. dne v měsíci. Pokud ale využijete elektronický přístup ke službě (tzv. aplikaci eSIPO), tato uzávěrka je až do 18.00 hod. posledního dne v měsíci.

Kdy dostanu peníze na účet?

Zahajujeme výběr peněz od vašich zákazníků ihned v následujícím měsíci, v tzv. „inkasním měsíci“. První vybrané peníze můžeme odesílat na váš účet již dva dny poté, co váš zákazník zaplatil. Převody plateb probíhají hromadným příkazem k úhradě. Pro převody si můžete zvolit pro vás nejvhodnější variantu z těchto možností: denně v inkasním měsíci, k 20. dni v inkasním měsíci a při doúčtování, nebo jen souhrnným převodem v rámci doúčtování. Doúčtování probíhá první pracovní den po uzavření inkasního měsíce.

Co je k tomu potřeba?

Stačí váš počítač připojený k internetu a mít s námi uzavřenou smlouvu. Na předávání předpisů plateb v souboru zasílaném e-mailem získáte zdarma šifrovací program, kterým své soubory zabezpečíte.

Poznám, za jaký předpis nám už přišly peníze?

Informace o tom, zda plátce předpis uhradil či nikoliv, získáte z informačních souborů ČP.
Můžete si zvolit z následujících typů souborů:

  • soubor zaplacených plateb, který obsahuje informace o uhrazených předpisech
  • soubor vyčleněných dluhů, který obsahuje informace o neuhrazených předpisech
  • v případě, že využijete službu upomínání, můžete si zvolit soubor nezaplacených předpisů, který obsahuje informace o neuhrazených platbách, které budou upomínány

Jestliže budete využívat službu SIPO s elektronickým přístupem, pak informace o tom, zda plátce předpis uhradil, získáte v aplikaci eSIPO po zadání spojovacího čísla plátců SIPO a období.

Jak získám elektronický přístup ke službě?

Elektronický přístup ke službě je vám k dispozici v aplikaci eSIPO. V této aplikaci máte online přehled o výběru peněz od zákazníků a můžete zadávat nové požadavky na inkaso, bez nutnosti zasílat e-mailem zašifrované soubory. Jako uživatelé aplikace od nás získáte přihlašovací údaje a práva (právo pouze číst zobrazované údaje nebo právo údaje číst a zapisovat). Počet uživatelů aplikace si zvolíte dle aktuálních organizačních potřeb vaší firmy. V nabídce máme tři balíčky dle maximálního počtu uživatelů (A – 100; B – 50; C – 10). Uživatele si můžete spravovat sami (tedy zakládat, měnit nebo rušit). Pro správu těchto uživatelů ale můžete využít i našeho administrátora. Všechny ceny za služby pro elektronický přístup k SIPO jsou uvedeny v dokumentu Ceník České pošty (pdf, 1MB)

Je možné předávat předpisy ještě jinou formou?

Předpisy SIPO je možné předávat také písemně na předepsaném formuláři „Podací doklad – SIPO“ v termínu do 20. dne v měsíci, který předchází inkasnímu měsíci, a to na vybrané Provozovně.

Co mám dělat, když mi zákazník nezaplatí?

Výtěžnost plateb od zákazníků SIPO je v České republice nadstandardní, je uhrazeno téměř 95 % plateb. Zákazníkovi, u kterého neproběhlo inkaso z jeho účtu v bance, dodáme požadavky na inkaso do jeho domovní schránky. S tímto dokladem může zákazník provést úhradu na všech Provozovnách nebo bankách. Pokud zákazník nezaplatí, je ideální volbou služba tzv. "upomínkování", kdy vašemu zákazníkovi dodáme požadavky na inkaso formou doporučené zásilky.

Poskytujete slevy?

Poskytujeme slevy pro elektronický přístup ke službě. Tyto slevy uvádíme v dokumentu Ceník České pošty (pdf, 1MB)

Kolik to stojí?

Výňatek z Ceníku SIPO pro Příjemce plateb:

Ceny jsou osvobozeny od DPH.

Název ceníkové položky

Cena

Základní cena za jednu položku předepsanou k inkasu

4,10 Kč

Doplňková cena za upomenutí každého předpisu původního inkasního měsíce

0,30 Kč

Doplňková cena za dokladové podání

5,20 Kč

Poplatek za podlimitní počet předpisů (méně než 100 předpisů v inkasním měsíci, neplatí pro eSIPO)

200 Kč

Elektronický přístup ke službě s vlastní administrací (paušální cena za měsíc)

Cena

Balíček A do 100 uživatelů a do 200 000 předepsaných položek měsíčně (při počtu předepsaných položek nad 200 000 měsíčně je balíček ZDARMA)

1 000 Kč

Balíček B (do 50 uživatelů)

500 Kč

Balíček C (do 10 uživatelů)

100 Kč

nahoru

Informace pro Příjemce

Platné smluvní dokumenty

Obchodní podmínky SIPO pro Příjemce platné od 1. 3. 2024 (pdf, 377kB)

Technické podmínky pro vstup Příjemce do SIPO s účinnosti od 1. 3. 2022 (pdf, 922kB)

Podací doklad - SIPO (pdf, 200kB)

Kódy poplatků SIPO (xls, 32kB)

Podklady pro uzavření Příkazní smlouvy SIPO_Právnická osoba (pdf, 611kB)

Podklady pro uzavření Příkazní smlouvy SIPO_Fyzická osoba podnikající (pdf, 560kB)

Podklady pro uzavření Příkazní smlouvy SIPO_Fyzická osoba nepodnikající (pdf, 559kB)

Ceník České pošty (pdf, 1MB)

Ceník SIPO - změny od 1. 3. 2024 (pdf, 182kB)

 

Vyplněné Podklady pro uzavření Příkazní smlouvy SIPO zašlete prosím na adresu:

Česká pošta, s. p.
Oddělení SIPO - obchodní tým
Wolkerova 480
749 20 Vítkov

V případě jakýchkoli nejasností se vstupem Příjemce do zpracování SIPO nás kontaktujte na e-mailové adrese: