Poštovní poukázka C

Nástroj vnitrostátního platebního styku pro převod peněžních částek v režimu "hotovost - hotovost".

nahoru

Popis služby

Úhrada poukázané částky - v hotovosti.

Výplata poukázané částky - v hotovosti.

Poštovní poukázka C vzor - Česká pošta

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 59 a další).

nahoru

Ceník

Poštovní poukázka C
(zasílaná částka)
1 Kč až 5 000 Kč 5 001 Kč až 50 000 Kč Za každých dalších
započatých 10 000 Kč
Cena v Kč 61 72 13
Doplňkové služby
(kromě ostatních cen za podávanou poštovní poukázku)
Cena v Kč
Dodání do vlastních rukou
V případě této doplňkové služby bude poukázaná peněžní částka vyplacena:
  • je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta;
  • je-li adresátem právnická osoba, jen oprávněné osobě.
18
Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta
V případě této doplňkové služby bude poukázaná peněžní částka vyplacena výhradně jen adresátovi.
18
Termínovaná výplata
V případě této doplňkové služby nebude poukázaná peněžní částka vyplacena dříve než v den stanovený odesílatelem. Tento den musí spadat do období 30 dnů od podání.
5

nahoru

Poštovní dobírková poukázka C

Při využití doplňkové služby Dobírka u vnitrostátních zapsaných zásilek (Doporučené psaní, Doporučený balíček, Doporučená slepecká zásilka, Cenné psaní, Cenný balík) pošta při dodání zásilky od příjemce vybere odesílatelem stanovenou částku. Tu následně vyplatí odesílateli nebo odesílatelem určené osobě. Peněžní částka musí být uvedena v celých korunách.

Poštovní dobírková poukázka C vzor - Česká pošta

Odesílatel vyplní „Poštovní dobírkovou poukázku C“ (popř. „Poštovní dobírkovou poukázku A“) a předá ji poště společně s poštovní zásilkou.


Odesílatel na zásilce na dobírku uvede:

  1. poznámku „Dobírka“ a dobírkovou částku číslicemi. Prázdná místa vedle údaje částky musí být proškrtnuta tak, aby nebylo možno cokoli dodatečně vepsat,
  2. má-li být dobírková částka připsána na účet odesílatele, jeho bankovní spojení (číslo účtu, kód banky),
  3. má-li být dobírková částka vyplacena jiné osobě, její jméno, příjmení a adresu, příp. i bankovní spojení s poznámkou „Příjemce dobírkové částky“.

nahoru

Ke stažení

Poštovní poukázky vnitrostátní - produktový list (pdf, 88kB)