Poštovní poukázka A

Nástroj vnitrostátního platebního styku pro převod peněžních částek v režimu "hotovost - účet".

nahoru

Popis služby

Úhrada poukázané částky - v hotovosti.

Výplata poukázané částky - bezhotovostně bance, která částku následně připíše na účet.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 57 a další).  

nahoru

Informace pro vyplnění Poštovní poukázky A

Údaje, které jsou na Poštovní poukázce A uváděny v polích s bílým podkladem (setboxech) jsou dále zpracovávány pomocí výpočetní techniky.

Prosíme, věnujte jejich vyplňování zvýšenou pozornost.

Podrobné informace určené pro majitele účtu Poštovních poukázek A naleznete v části „Ke stažení“

Částka Kč

Vyplňuje se zprava, prázdné místo před částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čarou. V údaji "haléře" se uvádějí dvě nuly, příp. se tento údaj vyplní zamezovkami.

Poštovní poukázka A vzor vyplnění částky v Kč - Česká pošta

Ve prospěch účtu

Vyplňuje se zprava. Číslo účtu se může skládat z předčíslí (až šestimístného) a hlavního čísla účtu (až desetimístného).

  1. Číslo bankovního účtu bez předčíslí, např.: 1014185 se vyplňuje takto: Poštovní poukázka A vzor vyplnění bankovního účtu - Česká pošta
    nebo
    Poštovní poukázka A vzor vyplnění bankovního účtu - Česká pošta
  2. Číslo bankovního účtu s předčíslím, např.: 19-364751 se vyplňuje takto: Poštovní poukázka A
  3. Číslo bankovního účtu ve tvaru, např.: 10006-18432-071 se vyplňuje takto:Poštovní poukázka A vzor vyplnění bankovního účtu - Česká pošta

Kód banky

Vyplňuje se zprava. Je součástí bankovního spojení a musí být vždy vyplněn.

Poštovní poukázka A vzor vyplnění kódu banky - Česká pošta

Kódy bank

V. (variabilní)
S. (specifický)
K. (konstantní) symbol

Pokud jsou uváděny, vyplňují se zprava. 

Odesílatel a Zpráva pro příjemce se vyplňuje HŮLKOVÝM PÍSMEM

Adresa majitele účtu (KOMU): LBD Praha 3..........
Č. účtu / Kód banky: 19-13870512/0100
Odesílatel (JÁ): Jiří Kouba...........

nahoru

Ceník

Poštovní poukázka A
(zasílaná částka)

1 Kč až 5 000 Kč 5 001 Kč až 50 000 Kč Za každých dalších
započatých 10 000 Kč
Cena v Kč 52 60 7

Tato základní poštovní služba je osvobozena od DPH.

nahoru

Poštovní dobírková poukázka A

Při využití doplňkové služby dobírka u vnitrostátních zapsaných zásilek (Doporučené psaní, Doporučená slepecká zásilka, Cenné psaní, Cenný balík) pošta při dodání zásilky od příjemce vybere odesílatelem stanovenou částku. Tu následně vyplatí odesílateli nebo odesílatelem určené osobě. Peněžní částka musí končit na celé koruny.

Poštovní dobírková poukázka A vzor - Česká pošta

Odesílatel vyplní „Poštovní dobírkovou poukázku A“ (popř. „Poštovní dobírkovou poukázku C“) a předá ji poště společně s poštovní zásilkou.

Odesílatel na zásilce na dobírku uvede:

a) poznámku „Dobírka“ a dobírkovou částku číslicemi. Prázdná místa vedle údaje částky musí být proškrtnuta tak, aby nebylo možno cokoli dodatečně vepsat;

b) má-li být dobírková částka připsána na účet odesílatele, jeho bankovní spojení (číslo účtu, kód banky);

c) má-li být dobírková částka vyplacena jiné osobě, její jméno, příjmení a adresu, příp. i bankovní spojení s poznámkou „Příjemce dobírkové částky“.

nahoru

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 1MB)

Poštovní podmínky – základní poštovní služby (pdf, 3MB)

Poštovní poukázky vnitrostátní - produktový list (pdf, 132kB)
 

Informace pro majitele účtů používající Poštovní poukázky A (pdf, 435kB)

Technická specifikace Poštovní poukázky A (pdf, 751kB)

Technická specifikace Poštovní poukázky A - příloha č. 2 (pdf, 198kB)

Technická specifikace Poštovní poukázky A - příloha č. 4 (pdf, 153kB)