Poštovní poukázka A

Nástroj vnitrostátního platebního styku pro převod peněžních částek v režimu "hotovost - účet".

nahoru

Popis služby

Úhrada poukázané částky - v hotovosti.

Výplata poukázané částky - bezhotovostně bance, která částku následně připíše na účet.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 57 a další).  

nahoru

Informace pro vyplnění Poštovní poukázky A

Údaje, které jsou na Poštovní poukázce A uváděny v polích s bílým podkladem (setboxech) jsou dále zpracovávány pomocí výpočetní techniky.

Prosíme, věnujte jejich vyplňování zvýšenou pozornost.

Podrobné informace určené pro majitele účtu Poštovních poukázek A naleznete v části „Ke stažení“

Částka Kč

Vyplňuje se zprava, prázdné místo před částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čarou. V údaji "haléře" se uvádějí dvě nuly, příp. se tento údaj vyplní zamezovkami.

Poštovní poukázka A vzor vyplnění částky v Kč - Česká pošta

Ve prospěch účtu

Vyplňuje se zprava. Číslo účtu se může skládat z předčíslí (až šestimístného) a hlavního čísla účtu (až desetimístného).

 1. Číslo bankovního účtu bez předčíslí, např.: 1014185 se vyplňuje takto: Poštovní poukázka A vzor vyplnění bankovního účtu - Česká pošta
  nebo
  Poštovní poukázka A vzor vyplnění bankovního účtu - Česká pošta
 2. Číslo bankovního účtu s předčíslím, např.: 19-364751 se vyplňuje takto: Poštovní poukázka A
 3. Číslo bankovního účtu ve tvaru, např.: 10006-18432-071 se vyplňuje takto:Poštovní poukázka A vzor vyplnění bankovního účtu - Česká pošta

Kód banky

Vyplňuje se zprava. Je součástí bankovního spojení a musí být vždy vyplněn.

Poštovní poukázka A vzor vyplnění kódu banky - Česká pošta

Kódy bank

V. (variabilní)
S. (specifický)
K. (konstantní) symbol

Pokud jsou uváděny, vyplňují se zprava. 

Odesílatel a Zpráva pro příjemce se vyplňuje HŮLKOVÝM PÍSMEM

Adresa majitele účtu (KOMU): LBD Praha 3..........
Č. účtu / Kód banky: 19-13870512/0100
Odesílatel (JÁ): Jiří Kouba...........

nahoru

Ceník

Platí od 1. 4. 2021

Poštovní poukázka A
(zasílaná částka)

1 Kč až 5 000 Kč 5 001 Kč až 50 000 Kč Za každých dalších
započatých 10 000 Kč
Cena v Kč 44 52 7

Tato základní poštovní služba je osvobozena od DPH.

nahoru

Poštovní dobírková poukázka A

Při využití doplňkové služby dobírka u vnitrostátních zapsaných zásilek (Doporučené psaní, Doporučená slepecká zásilka, Cenné psaní, Cenný balík) pošta při dodání zásilky od příjemce vybere odesílatelem stanovenou částku. Tu následně vyplatí odesílateli nebo odesílatelem určené osobě. Peněžní částka musí končit na celé koruny.

Poštovní dobírková poukázka A vzor - Česká pošta

Odesílatel vyplní „Poštovní dobírkovou poukázku A“ (popř. „Poštovní dobírkovou poukázku C“) a předá ji poště společně s poštovní zásilkou.

Odesílatel na zásilce na dobírku uvede:

a) poznámku „Dobírka“ a dobírkovou částku číslicemi. Prázdná místa vedle údaje částky musí být proškrtnuta tak, aby nebylo možno cokoli dodatečně vepsat;

b) má-li být dobírková částka připsána na účet odesílatele, jeho bankovní spojení (číslo účtu, kód banky);

c) má-li být dobírková částka vyplacena jiné osobě, její jméno, příjmení a adresu, příp. i bankovní spojení s poznámkou „Příjemce dobírkové částky“.

nahoru

Poštovní poukázka A – doklad V/DS (daňová složenka)

Poštovní poukázka A – doklad V/DS (daňová složenka) - Česká poštaTato poštovní poukázka je určena k poukazování hotovostních plateb vybraných druhů daní, hrazených v hotovosti fyzickými osobami, ve prospěch účtů stanovených Finanční správou.

Výhody daňové složenky

 • Bezplatná služba pro fyzické osoby (tj. bez úhrady ceny platební transakce)
 • Dostupnost služby prostřednictvím široké pobočkové sítě České pošty (3 200 pošt, vč. Pošt Partner)
 • Komfortní a bezpečná platba vybraných typů daní v hotovosti
 • Fungující a prověřená služba od 1. 3. 2016

Přehled daní, které lze tímto dokladem hradit

 • Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň z nabytí nemovitých věcí
 • Daň z převodu nemovitosti
 • Paušální daň a paušální veřejná pojistná 

Jak poznat daňovou složenku

Daňová složenka vypadá na první pohled jako běžná poštovní poukázka typu „A“. Liší se však tím, že je v záhlaví označená jako Poštovní poukázka A – doklad V/DS, přičemž DS znamená daňová složenka. Bianko daňové složenky jsou k dispozici klientům na všech poštách, vč. pošt Partner.

Kde získat daňovou složenku

 • na pobočkách České pošty, vč. pošt Partner (bianko složenka)
 • na podatelnách finančních úřadů (bianko složenka)
 • ve své poštovní schránce – rozesílka předvyplněných daňových složenek poplatníkům standardně probíhá v průběhu dubna a května (odesílatelem je Finanční správa, týká se daně z nemovitých věcí)

Seznam a přehled čísel účtů finančních úřadů:

Název
finančního úřadu

Daň z příjmů
fyzických osob
podávajících přiznání

Daň
z nemovitých
věcí

Daň
z nabytí
nemovitých
věcí

Daň
z převodu nemovitostí

Paušální daň a paušální veřejná pojistná

Finanční úřad
pro hlavní město
Prahu

721-77628031/0710

7755-77628031/0710

7691-77628031/0710

7763-77628031/0710

2866-77628031/0710

Finanční úřad
pro Středočeský
kraj

721-77628111/0710

7755-77628111/0710

7691-77628111/0710

7763-77628111/0710

2866-77628111/0710

Finanční úřad
pro Jihočeský
kraj

721-77627231/0710

7755-77627231/0710

7691-77627231/0710

7763-77627231/0710

2866-77627231/0710

Finanční úřad
pro Plzeňský
kraj

721-77627311/0710

7755-77627311/0710

7691-77627311/0710

7763-77627311/0710

2866-77627311/0710

Finanční úřad
pro Karlovarský
kraj

721-77629341/0710

7755-77629341/0710

7691-77629341/0710

7763-77629341/0710

2866-77629341/0710

Finanční úřad
pro Ústecký
kraj

721-77621411/0710

7755-77621411/0710

7691-77621411/0710

7763-77621411/0710

2866-77621411/0710

Finanční úřad
pro Liberecký
kraj

721-77628461/0710

7755-77628461/0710

7691-77628461/0710

7763-77628461/0710

2866-77628461/0710

Finanční úřad pro
Královehradecký
kraj

721-77626511/0710

7755-77626511/0710

7691-77626511/0710

7763-77626511/0710

2866-77626511/0710

Finanční úřad pro
Pardubický kraj

721-77622561/0710

7755-77622561/0710

7691-77622561/0710

7763-77622561/0710

2866-77622561/0710

Finanční úřad pro
Kraj Vysočina

721-67626681/0710

7755-67626681/0710

7691-67626681/0710

7763-67626681/0710

2866-67626681/0710

Finanční úřad pro
Jihomoravský kraj

721-77628621/0710

7755-77628621/0710

7691-77628621/0710

7763-77628621/0710

2866-77628621/0710

Finanční úřad pro
Olomoucký kraj

721-47623811/0710

7755-47623811/0710

7691-47623811/0710

7763-47623811/0710

2866-47623811/0710

Finanční úřad pro
Moravskoslezský
kraj

721-77621761/0710

7755-77621761/0710

7691-77621761/0710

7763-77621761/0710

2866-77621761/0710

Finanční úřad
pro Zlínský
kraj

721-47620661/0710

7755-47620661/0710

7691-47620661/0710

7763-47620661/0710

2866-47620661/0710

Povinné údaje k vyplnění na poštovní poukázce A – doklad V/DS:

 • částka v Kč v číslicích (na části poukázky „Podací lístek“ se uvede i slovy)
 • název finančního úřadu (viz Seznam a přehled čísel účtů finančních úřadů) 
 • bankovní spojení adresáta – předčíslí účtu dle typu daně a číslo účtu příslušného finančního úřad (viz Seznam a přehled čísel účtů finančních úřadů) 
 • variabilní symbol;
 • odesílatel (jméno, příjmení a adresa fyzické osoby, která daň hradí) 

Tyto údaje je nutné vyplnit na obou dílech poštovní poukázky jak na podacím lístku, tak i na hlavním díle.

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 1MB)

Poštovní podmínky – základní poštovní služby (pdf, 3MB)

Poštovní poukázky vnitrostátní - produktový list (pdf, 132kB)
 

Informace pro majitele účtů používající Poštovní poukázky A (pdf, 435kB)

Technická specifikace Poštovní poukázky A (pdf, 751kB)

Technická specifikace Poštovní poukázky A - příloha č. 2 (pdf, 198kB)

Technická specifikace Poštovní poukázky A - příloha č. 4 (pdf, 153kB)