ČSOB pojišťovna

Specializované přepážky ČSOB Pojišťovny (SPP ČSOB POJ) na vybraných poštách zajišťují komplexní servis portfolia pojišťovacích produktů ČSOB Pojišťovny, včetně následné péče o klienta. Informace o pojištění a jeho možném sjednání vám podá každá pošta.

Česká pošta, s. p., se zaměřuje na prodej těchto produktů:

Životní pojištění FORTE

FORTE je investiční životní pojištění, které si můžete nastavit dle svých představ a potřeb. Umožňuje pojistit jednou smlouvou až 2 dospělé osoby a až 5 dětí. Obsahuje širokou nabídku dalších volitelných pojištění, např. pojištění vážných chorob, pojištění invalidity, úrazové pojištění, pojištění pracovní neschopnosti aj.

Cílem životního pojištění FORTE je vytvoření finanční rezervy a zajištění celé rodiny.

Více informací naleznete na stránce ČSOB Pojišťovny

Životní pojištění FORTÍK

FORTÍK je investiční životní pojištění dospělých osob ve prospěch dítěte. Umožňuje pojistit jednou smlouvou 1 dítě a až 2 dospělé osoby. Obsahuje možnost dalších volitelných pojištění, např. pojištění vážných chorob, úrazové pojištění aj.

Cílem životního pojištění FORTÍK je vytvoření finanční rezervy určené dítěti pro start do života.

Více informací naleznete na stránce ČSOB Pojišťovny

Pojištění NÁŠ DOMOV

V rámci produktu NÁŠ DOMOV lze sjednat Pojištění staveb a Pojištění domácnosti. V jedné pojistné smlouvě je možnost sjednat výše uvedená pojištění současně, anebo i samostatně. Pojištění ochrání Váš domov před katastrofami i před běžnými riziky, jako je např. promáčený strop či vandalismus.

Ke smlouvě je možnost sjednat i další volitelná pojištění, např. pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění pro případ povodně a záplavy aj.

Cílem pojištění NÁŠ DOMOV je poskytnutí finančních prostředků na opravy bydlení, nové bydlení či na pořízení nových věcí.

Více informací naleznete na stránce ČSOB Pojišťovny

Pojištění vozidel NAŠE AUTO

Povinné ručení Vás chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody způsobené provozem vozidla.

Havarijní pojištění kryje škody způsobené havárií, živelnými událostmi, odcizením, vandalismem nebo neoprávněným užitím vozidla.

Cílem pojištění vozidel NAŠE AUTO je postarat se o Vás i Vaše auto, pokud se Vám na cestách něco přihodí.

Více informací naleznete na stránce ČSOB Pojišťovny