ČSOB pojišťovna

Specializované přepážky ČSOB Pojišťovny (SPP ČSOB POJ) na vybraných poštách zajišťují komplexní servis portfolia pojišťovacích produktů ČSOB Pojišťovny, včetně následné péče o klienta. Informace o pojištění a jeho možném sjednání vám podá každá pošta.

Česká pošta, s. p., se zaměřuje na prodej těchto produktů:

Pojištění NÁŠ ŽIVOT

NÁŠ ŽIVOT je jednoduché rizikové životní pojištění, které si poskládáte tak, jak potřebujete, aniž by vám někdo diktoval, kolik musíte minimálně platit. Je určeno pro děti i dospělé. Umí pojistit smrt, invaliditu, hospitalizaci, pracovní neschopnost, vážné choroby, úrazy, úvěr, cestování a kromě toho obsahuje i asistenční služby a možnost investovat.
 
Protože nikdo z nás neumí předem odhadnout, co ho v budoucnu čeká, je lepší být vždy připraven. Díky pojištění NÁŠ ŽIVOT zabezpečíte sebe a svou rodinu, když se život zkomplikuje.
 
Více informací naleznete na stránce na stránce ČSOB Pojišťovny

Pojištění NÁŠ DOMOV

V rámci produktu NÁŠ DOMOV lze sjednat Pojištění staveb a Pojištění domácnosti. V jedné pojistné smlouvě je možnost sjednat výše uvedená pojištění současně, anebo i samostatně. Pojištění ochrání Váš domov před katastrofami i před běžnými riziky, jako je např. promáčený strop či vandalismus.

Ke smlouvě je možnost sjednat i další volitelná pojištění, např. pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění pro případ povodně a záplavy aj.

Cílem pojištění NÁŠ DOMOV je poskytnutí finančních prostředků na opravy bydlení, nové bydlení či na pořízení nových věcí.

Více informací naleznete na stránce ČSOB Pojišťovny

Pojištění vozidel NAŠE AUTO

Povinné ručení Vás chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody způsobené provozem vozidla.

Havarijní pojištění kryje škody způsobené havárií, živelnými událostmi, odcizením, vandalismem nebo neoprávněným užitím vozidla.

Cílem pojištění vozidel NAŠE AUTO je postarat se o Vás i Vaše auto, pokud se Vám na cestách něco přihodí.

Více informací naleznete na stránce ČSOB Pojišťovny

Pojištění NAŠE ODPOVĚDNOST

V rámci produktu NAŠE ODPOVĚDNOST lze sjednat Pojištění odpovědnosti za újmu (občanská odpovědnost) i Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání (zaměstnanecká odpovědnost). V jedné pojistné smlouvě je možnost sjednat výše uvedená pojištění současně, anebo i samostatně.

Pojištění odpovědnosti za újmu je určeno každému z nás, neboť nám pomůže v situacích, kdy přivodíme škodu třetí osobě, ve svém běžném životě a pokryje veškeré výdaje při úhradě způsobené škody.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání je určeno všem zaměstnancům, neboť nám pomůže v situacích, kdy svou neopatrností způsobíme svému zaměstnavateli škodu.

Více informací naleznete na stránkách ČSOB Pojišťovny

Pojištění PRÁVNÍ OCHRANY

V rámci produktu Pojištění PRÁVNÍ OCHRANY lze sjednat povinné Pojištění právní ochrany řidiče nebo Pojištění právní ochrany řidiče i ostatních řidičů v rodině.

Dále je možné sjednat i volitelné Pojištění právní ochrany občana, rodiny a zaměstnance.

Pojištění je určeno každému, kdo má zájem bránit svá práva a kdo přivítá pomoc v situacích, kdy se chce domoci spravedlnosti.

Cílem pojištění PRÁVNÍ OCHRANY je hájit právní zájmy.

Více informací naleznete na stránkách ČSOB Pojišťovny

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

V rámci produktu Cestovní pojištění ATLAS lze sjednat Pojištění léčebných výloh a další doplňková pojištění. Pojištění léčebných výloh je pojištění povinné, volitelná jsou pojištění doplňková, např. Pojištění úrazu, Pojištění odpovědnosti za újmu a další.

Cestovní pojištění zajistí, že o Vás bude v zahraničí postaráno. Díky tomuto pojištění nezůstanete kvůli zdravotním potížím bez prostředků a bez pomoci.

Více informací naleznete na stránkách ČSOB Pojišťovny