Doplňkové penzijní spoření

Česká pošta zprostředkovává nabídku a sjednává smlouvy Doplňkového penzijního spoření, včetně jejich následného servisu pro ČSOB Penzijní společnost.

Doplňkové penzijní spoření vzniká na základě smlouvy mezi účastníkem a penzijní společností dnem stanoveným v této smlouvě. Účastník má možnost získat ke svému příspěvku také státní příspěvek, jehož výše se odvíjí od výše klientova příspěvku.

Pro nárok na státní příspěvek musí být minimální měsíční vklad účastníka 300 Kč a ze základu daně je možné odečíst tu část účastnických příspěvků, která v jednotlivých kalendářních měsících převýší 1 000 Kč (tedy 24 000 Kč ročně). Při 15% sazbě daně z příjmu je tak možné získat úsporu až 3 600 Kč ročně.

Výše naspořených prostředků se pro účely daňového odpočtu počítá pouze z vlastních příspěvků účastníka, nikoliv z příspěvků zaměstnavatele.

Na spoření může klientovi přispívat i zaměstnavatel, jehož vklady jsou taktéž daňově zvýhodněny.

Více informací naleznete na stránce https://www.csob-penze.cz/