Doplňkové penzijní spoření

Česká pošta nabízí produkty ČSOB Penzijní společnosti (dříve ČSOB Penzijní fond Stabilita) a Penzijní společnosti České pojišťovny (dříve Penzijní fond České pojišťovny). Pro obě penzijní společnosti se na vybraných poštách zprostředkovává nabídka a sjednávání smluv doplňkového penzijního spoření (III. pilíř) . Vybrané pošty rovněž zajišťují změny v průběhu trvání smlouvy u obou penzijních společností.

Za zajištění služby zájemcům o důchodové spoření a/nebo doplňkové penzijní spoření je poskytována České poště penzijními společnostmi úplata za zprostředkování jedné smlouvy o důchodovém spoření nebo doplňkovém penzijním spoření v zákonné výši, tj. maximálně ve výši 3,5 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona o zaměstnanosti.

Seznam pošt - Důchodové spoření a Doplňkové penzijní spoření (xls, 114kB)