Tiskový list s více fotografiemi

Kromě úpravy cen došlo i k úpravě obchodních podmínek, která umožnila větší variabilitu ve volbě fotografií pro hlavní kupony tiskového listu.

Stále máte možnost objednat tiskový list s jednou fotografií na hlavních kuponech, jak jste byli v minulosti zvyklí:

Tiskový list s jednou fotografií na hlavních kuponech

 

 

 

 

 

 

 

Od 281,- Kč za tiskový list s nominální hodnotou „B“ (na ilustračním obrázku je tiskový list v nominální hodnotě "A" za 344,- Kč)

Lze objednat také tiskový list se dvěma až třemi fotografiemi na hlavních kuponech:

A. arch 2 - 3 kupony B. arch 2 - 3 kupony
C. arch 2 - 3 kupony D. arch 2 - 3 kupony
Od 341,- Kč za tiskový list s nominální hodnotou „B“ (na ilustračním obrázku je tiskový list v nominální hodnotě "A" za 404,- Kč)
A nebo dokonce tiskový list se čtyřmi až devíti fotografiemi na hlavních kuponech:
A. arch 4 - 9 kuponů B. arch 4 - 9 kuponů
C. arch 4 - 9 kuponů  

Od 521,- Kč za tiskový list s nominální hodnotou „B“ (na ilustračním obrázku je tiskový list v nominální hodnotě "A" za 584,- Kč)

Zobrazené varianty slouží pouze jako příklad možného potisku. Vymyslet si můžete jakékoliv rozmístění fotografií. Na konečnou cenu má vliv pouze počet fotografií použitých na hlavní kupony.

V našich objednávkových formulářích jsme přidali novou část, která by měla sloužit pro specifikaci vašich požadavků.

Pro snadnější orientaci vám nabízíme ukázku archu a příklad vyplnění právě části objednávky, která se obsazování kuponů týká.

Tento arch si chcete nechat zhotovit:

 

 

 

 

 

 

 

Posíláte jednu digitální fotografii mailem a dvě klasické jste přiložili k objednávkovému formuláři.

A takto specifikujete své požadavky v objednávkovém formuláři:

4. a) Specifikujte motivy, které budou vytištěny na 9 hlavních kuponech (uveďte název digitální fotografie nebo popište námět); specifikace je důležitá zejména při použití více různých motivů na hlavní kupony.V případě potřeby uveďte i požadované úpravy motivů (např. určete velikost ořezu):

Specifikace motivů hlavních kuponů TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Specifikujte pozice, na kterých budou příslušné motivy hlavních kuponů vytištěny na jednotlivých polích TL doplněním pořadového čísla jednotlivých motivů přiřazených v předešlé tabulce odstavce 4.a) této objednávky. Rozmístění motivů ve zvýrazněných polích TL může být libovolné:

Specifikace pozice