Tiskový list s více fotografiemi

Kromě úpravy cen došlo i k úpravě obchodních podmínek, která umožnila větší variabilitu ve volbě fotografií pro hlavní kupony tiskového listu.

Nyní můžete objednat tiskový list s jednou fotografií na hlavních kuponech, jak jste byli v minulosti zvyklí:

Tiskový list s jednou fotografií na hlavních kuponech

 

 

 

 

 

 

 

 

Za 281,- Kč (1 TL se známkou v nominální hodnotě "A" tj. 19 Kč)

Nově také tiskový list se dvěma až třemi fotografiemi na hlavních kuponech:

A. arch 2 - 3 kupony B. arch 2 - 3 kupony
C. arch 2 - 3 kupony D. arch 2 - 3 kupony
Za 341,- Kč (1 TL se známkou v nominální hodnotě "A" tj. 19 Kč)
 

A nebo dokonce tiskový list se čtyřmi až devíti fotografiemi na hlavních kuponech:

A. arch 4 - 9 kuponů B. arch 4 - 9 kuponů
C. arch 4 - 9 kuponů  

Za 521,- Kč (1 TL se známkou v nominální hodnotě "A" tj. 19 Kč)

Zobrazené varianty slouží pouze jako příklad možného potisku. Vymyslet si můžete jakékoliv rozmístění fotografií. Na konečnou cenu má vliv pouze počet fotografií použitých na hlavní kupony.

V našich objednávkových formulářích jsme přidali novou část, která by měla sloužit pro specifikaci vašich požadavků.

Pro snadnější orientaci vám nabízíme ukázku archu a příklad vyplnění právě části objednávky, která se obsazování kuponů týká.

Tento arch si chcete nechat zhotovit:

 

 

 

 

 

 

 

Posíláte jednu digitální fotografii mailem a dvě klasické jste přiložili k objednávkovému formuláři.

A takto specifikujete své požadavky v objednávkovém formuláři:

4. a) Specifikujte motivy, které budou vytištěny na 9 hlavních kuponech (uveďte název digitální fotografie nebo popište námět); specifikace je důležitá zejména při použití více různých motivů na hlavní kupony.V případě potřeby uveďte i požadované úpravy motivů (např. určete velikost ořezu):

Specifikace motivů hlavních kuponů TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Specifikujte pozice, na kterých budou příslušné motivy hlavních kuponů vytištěny na jednotlivých polích TL doplněním pořadového čísla jednotlivých motivů přiřazených v předešlé tabulce odstavce 4.a) této objednávky. Rozmístění motivů ve zvýrazněných polích TL může být libovolné:

Specifikace pozice