Přítisky PostFila a Známková tvorba

Přítisky vydané Českou poštou pro sběratele za zvýhodněnou cenu. Na pracovišti Známky s přítiskem je možno tiskové listy zakoupit do vyprodání zásob.

1. 10 let známek s přítiskem

1. přítisk PostFila

Datum vydání: 17. 4. 2013

Připomínka 10 let služby Známky s přítiskem, která byla poprvé představena na filatelistické výstavě OSTROPA 2003 v Jihlavě.

Námět – kombinace motivů z výstav OSTROPA a fotografií Prahy a Jihlavy. Fotografie Jihlavy poskytla fotografka Eva Bystrianská.

Celková cena za TL: 606,- Kč

 

2. 50. výstavka Známkové tvorby ve dvoraně Hlavní pošty

2. přítisk PostFila

Datum vydání: 15. 10. 2014

Námět – 11 různých motivů přítisků s grafikami těchto tvůrců českých poštovních známek: A. Absolon, A. Born, J. Bouda, E. Hašková, J. Kavan, L. a J. Knotkovi, J. Maget, M. Richterová, P. Sivko, J. Slíva a K. Zeman

Celková cena za TL: 606,- Kč 

 

3. 100. výstavka známkové tvorby ve dvoraně Hlavní pošty

3. Přítisk PosFila

Datum vydání: 4. 4. 2018

Námět – 11 různých motivů přítisků s grafikami těchto tvůrců českých poštovních známek: K. Dvořák, V. Fajt, B. Housa, Z. Netopil, M. Ondráček, P. Ptáček, M. Srb, V. Suchánek, B. Šneider, J. Tvrdoň.

Celková cena za TL: 606,- Kč

 

4. Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018

Datum vydání: 15. 8. 2018

Námět – varianty loga výstavy a textů, doplněné na středovém kuponu speciálně k této příležitosti hologramem kruhového tvaru. Spodní informační kupony obsahují opět doplňující text a logo výstavy.

Celková cena za TL: 426,- Kč
 

 

 

5. Poznám známky

Datum vydání: 15. 3. 2019

Vydáno u příležitosti konání 1. jarního veletrhu poštovních známek, mincí, pohlednic a sběratelství SBĚRATEL 2019.

Námět – 11 různých motivů přítisků autorky Beaty Šafkové na kuponech včetně loga veletrhu a textů. Grafická kompozice jednotlivých motivů vychází z projektu České pošty, s.p. „Poznám známky“ na podporu zvýšení zájmu dětí a mládeže o poštovní známky, razítka a sběratelství.

Celková cena za TL: 606,- Kč

 

6. Nástěnné malby z Poštovního muzea

Datum vydání: 10. 9. 2021

Vydáno u příležitosti konání veletrhu Sběratel 2021.

Námět – ukázky freskové výzdoby Poštovního muzea v Praze vytvořené Josefem Navrátilem. Centrální motiv je detailem fresky s názvem Turin, Monte Superga. Menší detail této fresky už posloužil jako námět jedné ze známek emise Umění. Další kupóny zobrazují pohledy do dobového repertoáru Stavovského divadla. Všechny tyto fresky jsou součástí výstavních sálů Poštovního muzea. Na dvou kuponech ve spodní části tiskového listu je logo Poštovního muzea a veletrhu Sběratel.

Celková cena za TL: 628,- Kč

 

7. Pocta Ukrajině

Datum vydání: 9. 5. 2022

Vydáno na podporu Ukrajiny v boji za svobodu.

Námět – Česká pošta tímto vydáním vzdává hold všem obyvatelům Ukrajiny, které sužuje válečná agrese na jejich území. Na kuponech tiskového listu jsou použity symbolické motivy v barvách Ukrajiny doplněné barevnými logy České pošty.

Celková cena za TL: 628,- Kč

Tiskové listy budou do vyprodání zásob v prodeji na pracovišti  Známkové tvorby – známky s přítiskem, Jindřišská 14, Praha 1 a v prodejně známek PostFila v Praze v Holešovicích. Filatelistickým klubům a stálým objednatelům byla rozeslána nabídka. Zůstává také možnost objednat TL na adrese Česká pošta, s.p. – Služby filatelistům, Nákladní 29, Karlovy Vary, 362 07 nebo e-mailem na filatelie.kv@cpost.cz.

 

8. Nástropní fresky Lukáše Vávry, Cisterciácké opatství Vyšší Brod

Datum vydání: 7. 9. 2022

Vydáno u příležitosti konání podzimního veletrhu Sběratel 2022. 

Námět – ukázky nástropních fresek Lukáše Vávry z Teologického sálu, jednoho ze dvou reprezentativních knihovních sálů cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Ústřední scéna je detailem fresky Dvanáctiletý Ježíš v chrámu z roku 1777. Námětem pro další kupóny se stal motiv čtyř evangelistů Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Dva ze spodní řady kupónů obsadila loga veletrhu Sběratel, kde bude tiskový list představen, a logo Poštovního muzea, které v areálu kláštera sídlí. Na dvou kuponech ve spodní části tiskového listu je logo Poštovního muzea a veletrhu Sběratel.

Celková cena za TL: 628,- Kč

 

9. Olga je tu s námi 

Datum vydání: 30. 5. 2023

Česká pošta, s. p. ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové vydává tiskový list známek s přítiskem jako připomínku nedožitých 90. narozenin Olgy Havlové. Kupóny tiskového listu jsou obsazeny ilustracemi stromů, portrétem Olgy Havlové a ve středu tiskového listu autorskou kresbou inspirovanou fotografií Bohdana Holomíčka vše od autorky Adély Marie Jirků. Středový motiv je doplněn logem Výboru dobré vůle a textem Olga je tu s námi, sázíme stromy na památku první dámy. Tiskový list má unikátní úpravu, je po stranách doplněn jmény měst a obcí, kde již jsou, či budou v letošním roce, vysazeny stromy, nesoucí jméno zakladatelky Výboru dobré vůle. Tiskové listy také posloužily jako dárek oceněným spolupracovníkům nadace na akci Ceny Olgy Havlové.

Celková cena za TL: 509,- Kč

Tiskové listy budou do vyprodání zásob v prodeji na pracovišti  Známkové tvorby – známky s přítiskem, Jindřišská 14, Praha 1 a v prodejně známek PostFila v Praze v Holešovicích. Filatelistickým klubům a stálým objednatelům byla rozeslána nabídka. Zůstává také možnost objednat TL na adrese Česká pošta, s.p. – Služby filatelistům, Nákladní 29, Karlovy Vary, 362 07 nebo e-mailem na filatelie.kv@cpost.cz.

 

10. 20 let s vámi 

Datum vydání: 6. 9. 2023

Připomínka 20 let poskytování služby Známky s přítiskem.

Námět - motivy známek autorů K. Zemana, J a L. Knotkových a J. Slívy, používaných ke zhotovení přítisků:

kat. č. 381 Lucerna z r. 2003, kat. č. 424 Brána s pávem z r. 2005, kat. č. 493 Vánoční blahopřání z r. 2006, kat. č. 703 Růže nad Prahou z r. 2011, kat. č. 715 Regionální motiv z r. 2012, kat. č. 745 Orchideje z r. 2012, kat. č. 796 Pro štěstí z r. 2014 a kat. č. 822 Bouquet z r. 2014. Motiv hlavy Medúzy se sklenkami vína pro centrální kupón známek s přítisky je převzat ze stálého kupónu ke známkám emise Bouquet. 

Celková cena za TL: 509,- Kč