Přehled vydaných známek s přítiskem

Přehled známek s přítiskem (dále jen Přehled) je veden Českou poštou, s.p. pouze v elektronické podobě zde na webových stránkách České pošty, s.p. jako informační pomůcka pro sběratele. Do Přehledu jsou zařazeny známky s přítiskem vytištěné v množství od 50 tiskových listů po 1. 1. 2007, kde k tomu kupující dal souhlas svým podpisem Závazné objednávky známek s přítiskem v množství od 50 tiskových listů případně, kde o zařazení výslovně požádal na formuláři Žádost o dodatečné zařazení do přehledu známek s přítiskem na kuponech (doc, 22kB). Nově od 1. 6. 2011 zařazujeme do Přehledu známky objednané již v množství od 21 tiskových listů. Přesné podmínky zařazení a podoba Přehledu jsou dány dokumentem Obchodní podmínky pro známky s kupony pro přítisky a obálky s přítiskem.

Březen 2019

Číslo: V0000000296 (náklad: 200 TL) 100. let Národ

100. let Národ

Kupující: NEOKORTEX s.r.o., Na Rovnosti 2245/3, Praha 3, 130 00
Datum vydání: 01.03.2019
Číslo: P0000057729 (náklad: 50 TL) 100. let Národ

100. let Národ

Kupující: NEOKORTEX s.r.o., Na Rovnosti 2245/3, Praha 3, 130 00
Datum vydání: 01.03.2019
Číslo: P0000057725 (náklad: 80 TL) 50 let TJ Nohyb

50 let TJ Nohyb

Kupující: Volfík Josef
Datum vydání: 04.03.2019