Přehled vydaných známek s přítiskem

Přehled známek s přítiskem (dále jen Přehled) je veden Českou poštou, s.p. pouze v elektronické podobě zde na webových stránkách České pošty, s.p. jako informační pomůcka pro sběratele. Do Přehledu jsou zařazeny známky s přítiskem vytištěné v množství od 50 tiskových listů po 1. 1. 2007, kde k tomu kupující dal souhlas svým podpisem Závazné objednávky známek s přítiskem v množství od 50 tiskových listů případně, kde o zařazení výslovně požádal na formuláři Žádost o dodatečné zařazení do přehledu známek s přítiskem na kuponech (doc, 22kB). Nově od 1. 6. 2011 zařazujeme do Přehledu známky objednané již v množství od 21 tiskových listů. Přesné podmínky zařazení a podoba Přehledu jsou dány dokumentem Obchodní podmínky pro známky s kupony pro přítisky a obálky s přítiskem.

Leden 2018

Číslo: V0000000281 (náklad: 200 TL) Vánoce

Vánoce

Kupující: Oppolzer Rudolf
Datum vydání: 19.01.2018

Září 2018

Číslo: P0000056885 (náklad: 42 TL) Aukro 2018

Aukro 2018

Kupující: AUKRO s.r.o., nám. Masaryka 1280, Zlín, 76001
Datum vydání: 07.09.2018

Říjen 2018

Číslo: P0000057111 (náklad: 50 TL) Hasičská škola Poličany

Hasičská škola Poličany

Kupující: Horský Jan, Vančurova 7, Jihlava 586 01
Datum vydání: 29.10.2018