Stručně o PostFile

PostFila je specializovaný odbor České pošty, který od roku 1992 stojí u zrodu veškerých aktivit spojených se vznikem a výrobou poštovních cenin a filatelistického zboží a svou obchodní činností volně navazuje na aktivity POFIS v tuzemsku a ARTIA v zahraničí.

PostFila zajišťuje centrální objednávání tisku známek, dopisnic a jiných poštovních cenin a polotovarů pro výrobu filatelistického zboží, zajišťuje centrální skladování a distribuci cenin pro potřeby poštovního provozu, velkoobchodní i maloobchodní prodej českých poštovních známek a filatelistického zboží pro sběratelské účely v tuzemsku, novinkovou službu pro kluby Svazu českých filatelistů a vývoz známek do zahraničí včetně účasti na mezinárodních známkových veletrzích a výstavách.

V rámci vydavatelské a výrobní činnosti PostFila zajišťuje vydání známkových sešitků, analogických pohlednic - cartes maxima, známkových ročníků v knižní podobě s černotisky, pamětních tisků, příležitosných přítisků na vlastní obálky a dopisnice pro vlastní obchodní využití či zakázkovým způsobem pro další objednatele, včetně zajišťování výroby ručních příležitostných poštovních razítek.

V oblasti propagační PostFila průběžně poskytuje všem obchodním partnerům a sdělovacím prostředkům v zahraničí písemné a obrazové informace o nových vydáních českých známkových emisí, vydává plakáty s roční produkcí známek či kalendáře s tematikou nově vydávaných poštovních známek.

Prodejna PostFila

tel: +420 954 400 872
fax: +420 954 299 184
e-mail: postfila@cpost.cz

Česká pošta, s. p.
Ortenovo nám. 542/16
170 24  Praha 7 - Holešovice