Dodatečný otisk

Vzhledem k velmi nízkému zájmu o dodatečné otisky ručních příležitostných poštovních razítek zajišťovaných odborem PostFila formou pololetních kompletů otisků na speciálních dopisnicích, nebudou již tyto komplety dopisnic s otisky razítek od roku 2018 zajišťovány.

Zájemci o získání otisků příležitostných razítek k jednotlivým akcím v daném roce si mohou připravit své obyčejné zásilky předem a zaslat je v obálce přímo na příslušnou poštovní přepážku, kde je razítko používáno. Otisk lze získat ještě cca 10 dnů po ukončení akce.

  • Žádosti o odbavení zásilek je nutné adresovat vždy na uvedenou příslušnou poštu, i když je příležitostná přepážka umístěna v jiných prostorách (na jiné adrese).
  • Na akce, které se konají v sobotu, v neděli nebo ve svátek, je třeba požadavky zasílat v dostatečném časovém předstihu, aby mohly být doručeny na místo určení nejpozději jeden pracovní den před datem konání akce.
  • Žádosti o otisk příležitostného razítka, které se používá v Poštovním muzeu Praha, je potřeba vždy zasílat na adresu: Pošta Praha 1 – vedoucí podání, Jindřišská 14, 110 00 Praha 1.

Dodatečné otisky příležitostných poštovních razítek starších více než jeden rok pořizuje výhradně na dobírku Poštovní muzeum Praha na pamětních listech Poštovního muzea. Jejich prodejní cena činí 21 Kč za 1 kus (včetně DPH). Balné ani poštovné se neúčtuje.

Česká pošta, s.p.
Poštovní muzeum
Nové mlýny 1239/2
110 00 Praha 1