Obecné informace k celinám

druh poštovních cenin s natištěnou známkou nebo jí nahrazujícím obrazem, případně nápisem (např. dopisnice, obálky s natištěnou známkou, aerogramy - služba zrušena 1.1.2022, atd.)

Poštovní dopisnice - druh listovní zásilky stanovených rozměrů (formát A6, rozměrů 105 mm x 148 mm) sloužící pro kratší sdělení, lístek z kartónu s vytištěnou poštovní známkou

 

  • Provozní - dopisnice s natištěnou známkou zpravidla v základním tarifu pro provozní účely s natištěným prostorem pro adresu odesilatele v levé horní části adresní strany Prodejní cena provozní dopisnice bez DPH se rovná její nominální hodnotě, tvořené součtem nominální hodnoty natištěné známky a ceny nosiče ve výši 2 Kč/1ks
  • Přítiskové - dopisnice s natištěnou známkou a volnou levou částí určenou pro přítisky Prodejní cena přítiskové dopisnice bez DPH se rovná její nominální hodnotě, tvořené součtem nominální hodnoty natištěné známky a ceny nosiče ve výši 3 Kč/1ks
  • Příležitostné - dopisnice s natištěnou známkou (velmi často vydanou jen pro tento účel) a tiskem v levé adresní části dopisnice tištěným současně při výrobě, vydaná k určité příležitosti, výročí, výstavě či jiné události Prodejní cena příležitostné dopisnice bez DPH se rovná její nominální hodnotě, tvořené součtem nominální hodnoty natištěné známky a ceny nosiče ve výši 8 Kč/1ks
  • Obrazové - dopisnice s natištěnou známkou a obrazem s motivy historických stavebních památek České republiky v levé horní části dopisnice doplněné krátkým popisem zobrazené památky. Část nákladu je v dolní levé části opatřena otiskem propagačního razítka (kašetu) s motivem zobrazené památky.
  • Prodejní cena obrazové dopisnice čisté bez DPH se rovná její nominální hodnotě, tvořené součtem nominální hodnoty natištěné známky a ceny nosiče ve výši 8 Kč/1ks
  • Prodejní cena obrazové dopisnice s otiskem kašetu bez DPH se rovná její nominální hodnotě, tvořené součtem nominální hodnoty natištěné známky a ceny nosiče s otiskem kašetu ve výši 10 Kč/1ks

 

Obálka s natištěnou známkou - zvláštní druh celiny, pro který je využita obálka určitého rozměru a kvality, obvykle bez vložky, výjimečně s potiskem na vnitřní straně
 

  • čistá - pouze s natištěnou známkou - využita samostatně, či je určena pro zhotovení propagačních přítisků v levé části Prodejní cena obálky s natištěnou známkou čisté bez DPH se rovná její nominální hodnotě, tvořené součtem nominální hodnoty natištěné známky a ceny nosiče ve výši 10 Kč/1ks
  • příležitostná - vydávána s natištěnou známkou (velmi často vydanou jen pro tento účel) a s obrazem - tiskem v levé části obálky tištěným současně při výrobě, vydaná k určité příležitosti, výročí, výstavě či jiné události Prodejní cena obálky s natištěnou známkou a obrazem, event. přítiskem bez DPH se rovná její nominální hodnotě, tvořené součtem nominální hodnoty natištěné známky a ceny nosiče ve výši 10 Kč/1ks

Aerogram (služba zrušena 1.1.2022)  zvláštní zálepka, druh leteckého psaní v mezinárodním styku za snížené výplatné, je zhotoven z jednoho listu odlehčeného papíru, který se vyznačeným způsobem složí a zalepí, obvykle bývá natištěno upozornění: Do aerogramu nelze vkládat další list papíru ani jiný předmět. Prodejní cena aerogramu bez DPH se rovná jeho nominální hodnotě, tvořené součtem nominální hodnoty natištěné známky a ceny nosiče ve výši 7 Kč/1ks

 

Pohlednice s natištěnou známkou - druh listovní zásilky stanovených rozměrů (formát A6, rozměrů 105 mm x 148 mm), lístek z kartónu s vytištěnou známkou v pravé polovině adresní strany, levá polovina je určena pro napsání sdělení odesílatele, zadní strana má vytištěn obrazový námět

Prodejní cena pohlednice s natištěnou známkou čisté bez DPH se rovná její nominální hodnotě, tvořené součtem nominální hodnoty natištěné známky a ceny nosiče ve výši 10 Kč/1ks.

Přílohy ke stažení