Legalizace  - ověřování podpisů

Ověřování podpisů - ilustrační foto - Česká pošta

Popis služby

Při ověřování podpisů neboli legalizaci se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Ověřením se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Na poštách označených logem Czech POINT vám ověříme například podpisy na smlouvě nebo plné moci.

Co potřebujete s sebou?

Listinu, na které chcete ověřit podpis a doklad totožnosti.

nahoru

Ceník

Cena za ověřování podpisů

Ověření každého podpisu na listině        50 Kč
eLegalizace - ověření elektronického podpisu na dokumentu 50 Kč

Cena za kopírování

Kopírování jednostranné formát A4 černobílé 3 Kč
Kopírování oboustranné formát A4 černobílé 4 Kč
Kopírování jednostranné formát A4 barevné 23 Kč
Kopírování oboustranné formát A4 barevné 44 Kč

 Ceny jsou stanoveny včetně DPH dle platných právních předpisů.

nahoru

Kdy nelze provést ověřování podpisů?

Ověření podpisů nelze provést:

  • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
  • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,
  • nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4, k prokázání své totožnosti platný doklad podle § 18,
  • nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,
  • jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,
  • jde-li o legalizaci elektronického podpisu,
  • jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.