Poštovní datová zpráva

Co je Poštovní datová zpráva (PDZ)?

 • pohodlný, spolehlivý a moderní způsob komunikace
 • elektronická obdoba doporučené zásilky
 • slouží k vzájemné obchodní komunikaci uživatelů datových schránek
 • může nahradit osobní kontakt uzavření smlouvy, ohlášení změny či některé úkony s využitím elektronického podpisu) a zasílání dokumentů doporučenou zásilkou
 • prokazatelný způsob komunikace a doručení (zpráva je považována za doručenou již okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky nebo nejpozději 10. dnem od dodání zprávy.)

Výhody komunikace přes PDZ

 • Prokazatelnost (vždy dokážete, že jste dokument poslali v pořádku a včas)
 • Garantované dodání (elektronická obdoba doporučené zásilky)
 • Ověřená identita odesílatele (na rozdíl od běžné elektronické pošty přesně víte, kdo s Vámi komunikuje)
 • Bezpečnost (PDZ využívá Informační systém datových schránek)
 • Pohodlnost (PDZ posíláte přímo ze svého počítače)
 • Úspora času (vaše zpráva dorazí rychleji než doporučená zásilka, nemusíte nic tisknout a nikam chodit)
 • Úspora nákladů (neplatíte za obálku, papír ani tisk dokumentu)

Kdy využít PDZ?

Poštovní datovou zprávou můžete posílat například faktury, upomínky, smlouvy, objednávky, potvrzení nebo certifikáty, zkrátka to, u čeho chcete právně prokázat, že jste dokument odeslali v pořádku a včas. Poštovní datovou zprávu si mohou vzájemně posílat právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo občané.

Poštovní datová zpráva je

 • výhodnější než doporučené psaní díky nižším cenám
 • důvěryhodnější než e-mail díky garanci doručení a prokazatelnosti
 • bezpečnější než e-mail díky zabezpečenému systému datových schránek
 • pohodlnější než dopis díky korespondenci bez obálek, známek a tisku dopisů

nahoru

Jak službu aktivovat? Bez datové schránky to nejde.

Nemáte datovou schránku?

V případě, že nemáte zřízenou datovou schránku, obraťte se na jakoukoli pobočku České pošty se službou Czech POINT, kde Vám schránku zřídí. Podrobné informace najdete na www.mojedatovaschranka.cz.

Povolení příjmu PDZ v datové schránce

Příjem poštovních datových zpráv je zdarma. Všechny datové schránky typu fyzických osob, fyzických podnikajících osob a právnických osob mají automaticky povolený příjem PDZ. Pouze fyzické osoby mohou příjem PDZ deaktivovat, ostatní subjekty tuto možnost nemají.

 

 

Aktivace odesílání Poštovních datových zpráv

Poštovní datové zprávy můžete odesílat na základě smlouvy nebo bez závazků s využitím kreditního systému datových schránek. Odesílání vás vyjde levněji než doporučená zásilka. 

Odesílání Poštovních datových zpráv na smlouvu

Tato možnost je určena výhradně pro uživatele datových schránek s IČO. Pokud jste registrovaným uživatelem PoštyOnline, přihlašte se ke svému účtu a vyberte službu "Poštovní datová zpráva". Po zadání identifikační čísla datové schránky vyplňte registrační formulář pro objednání služby. Po vyplnění povinných údajů vám odešleme do vaší datové schránky datovou zprávu s kontrolním PIN kódem. PIN kód slouží k dokončení objednávky a aktivaci služby. Doručený PIN kód zadejte do příslušného pole v aktivačním formuláři. Po výběru způsobu fakturace a kontrole PIN kódu vám aktivujeme odeslání Poštovních datových zpráv na smlouvu.

Pokud nejste registrovaným uživatelem PoštyOnline a ani nemáte v úmyslu se registrovat, máte možnost aktivovat službu Poštovní datová zpráva i jako nepřihlášený uživatel. Službu aktivujte zde, postup aktivace je obdobný jako v případě přihlášeného uživatele PoštyOnline.

Odesílání Poštovních datových zpráv za kredit

Tato možnost je určena pro všechny uživatele datových schránek. Pokud si přejete zasílání Poštovních datových zpráv jen vyzkoušet, nebo posíláte Poštovní datové zprávy jen občas, nabijte si kredit v datové schránce. Získáte tak možnost posílat Poštovní datové zprávy do všech schránek, které mají aktivovány příjem Poštovních datových zpráv. 

Upozornění

V případě, že máte aktivní obě formy Poštovní datové zprávy, zvolíte si před odesláním každé jednotlivé Poštovní datové zprávy, zda má být Poštovní datová zpráva hrazena jako fakturovaná nebo jako kreditní.

nahoru

Způsob úhrady a ceník

U odesílání Poštovních datových zpráv na smlouvu se provádí fakturace jedenkrát měsíčně. Daňový doklad vám zašleme elektronicky do datové schránky. Pokud v daném měsíci nepošlete žádnou Poštovní datovou zprávu, fakturace se neprovádí a vy nic neplatíte.

U odesílání Poštovních datových zpráv za kredit je částka odečtena z kreditu ihned po odeslání zprávy.  

Ceník platný od 1. 1. 2024

Služba

Cena bez DPH

Cena s DPH

Odesílání jedné Poštovní datové zprávy

 • do 20 MB
 • nad 20 MB

 

  8,26 Kč
24,79 Kč

 

10,00 Kč
30,00 Kč

Odpovědní datová zpráva

 • do 20 MB
 • nad 20 MB

 

  8,26 Kč
24,79 Kč

 

10,00 Kč
30,00 Kč

Dotovaná datová zpráva

 • do 20 MB
 • nad 20 MB

 

  8,26 Kč
24,79 Kč

 

10,00 Kč
30,00 Kč

Minimální fakturovaná částka je stanovena ve výši 60 Kč s DPH. V případě, že v daném měsíci nebyla odeslána žádná Poštovní datová zpráva, fakturace se neprovádí, nebudete tedy nic platit.  Minimální fakturovaná částka neplatí pro zákazníky, kteří službu hradí prostřednictvím kreditu v datové schránce.

 

Odpovědní a Dotované a datové zprávy

Co je Odpovědní datová zpráva (ODZ)?

 • Poskytněte vašim partnerům možnost odpovědět na vaši Poštovní datovou zprávu bez jakýchkoliv nákladů na jejich straně.
 • Jedná se o obdobu odpovědní listovní zásilky. Na Odpovědní datovou zprávu může příjemce odpovědět zdarma, zprávu hradí odesílatel původní zprávy.
 • Možnost odeslání odpovědi zdarma je časově ohraničena na 90 dnů od dodání do datové schránky příjemce. Pokud příjemce do 90 dnů neodpoví, odesílatel původní zprávy odpověď nehradí.
 • Vhodná pro realizaci průzkumů či komunikaci s obchodními partnery

Co je Dotovaná datová zpráva (DDZ)?

 • Pokud odesíláte Poštovní datové zprávy na smlouvu, můžete hradit odesílání zpráv i z jiných datových schránek.
 • Zadejte jednu nebo více datových schránek, za kterou mají být hrazeny všechny Poštovní datové zprávy odeslané z dotované datové schránky. Aktivaci služby můžete provést v nastavení datové schránky.
 • Pro dotovanou datovou schránku je možné nastavit datum platnosti dotování (expirace služby) a max. počet dotovaných PDZ.
 • Vhodné například pro firmy vlastněné stejným majitelem.

nahoru

Kde získat další informace?

Můžete také zavolat na zákaznickou linku 954 200 200 a operátoři Vám rádi poradí.

Volání na tuto linku je zpoplatněno tarifem dle Ceníku Vašeho telekomunikačního operátora.

nahoru

Dokumenty ke stažení

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datová zpráva (platné od 1. 1. 2024) (pdf, 166kB)

Reklamacní list - Poštovní datová zpráva (pdf, 960kB)