Zřízení datové schránky

Jak můžu podat žádost o založení datové schránky?

Zřízení datové schránky je zdarma. Nejjednodušším způsobem je požádat o založení datové schránky na kontaktním místě Czech POINT. Pokud máte datovou schránku zřízenou ze zákona, o její založení žádat nemusíte, bude vám založena automaticky.

O datovou schránku můžete také požádat:

Osobně - Vyplněnou žádost předáte na podatelnu Ministerstva vnitra.

Poštou - Vyplněnou žádost s úředně ověřeným podpisem pošlete na adresu Ministerstva vnitra. Úředně ověřený podpis si zajistíte na poštách označených logem Czech POINT.

Elektronickou poštou - Pokud si přejete poslat žádost přes internet, můžete poslat elektronicky vyplněnou žádost  podepsanou zaručeným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Adresa pro zaslání žádosti je posta@mvcr.cz

Víte, co je to fikce doručení nebo jak uchovávat zprávy ve vaší datové schránce i po 90 dnech? Pro další informace o datových schránkách volejte zákaznickou linku 270 005 200 nebo navštivte webové stránky www.datoveschranky.info.