Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

Co dělat při ztrátě či zapomenutí přístupových údajů?

Pokud ztratíte nebo zapomenete přístupové údaje, zajděte na kterékoli kontaktní místo Czech POINT a požádejte o zneplatnění původních přístupových údajů a vystavení nových.

V případě, že máte podezření, že by se k vašim přístupovým údajům mohla dostat neoprávněná osoba, doporučujeme si změnit heslo v nastavení datové schránky.

Poprvé je vystavení nových přístupových údajů bezplatné, pokud budete požadovat zneplatnění přístupových údajů znovu dříve než za 3 roky, je úkon zpoplatněn.

K podání žádosti o zneplatnění můžete zmocnit jinou fyzickou osobu. Nevýhodou tohoto postupu je, že předložená plná moc je vždy zkonvertována a žádost odeslána k posouzení na Ministerstvo vnitra. Ke zneplatnění údajů tedy nedojde hned. Nové přístupové údaje jsou v tomto případě vždy odesílány poštou na uvedenou kontaktní adresu.

Jak obdržím přihlašovací údaje?

Nové přístupové údaje jsou zasílány podle přání žadatele buď na kontaktní adresu, uvedenou žadatelem ve formuláři žádosti, nebo jsou předány žadateli formou tzv. virtuální obálky zaslané na emailovou adresu žadatele.

Nezapomeňte, že prvotní heslo je třeba při prvním přihlášení změnit.

Heslo doporučujeme měnit každých 90 dní. Pokud si nepřejete měnit heslo každých 90 dní, je třeba si v nastavení datové schránky nastavit neomezenou platnost hesla.

Víte, jak zvýšit bezpečnost přihlašování do datové schránky nebo co je to fikce doručení? Pro více informací volejte zákaznickou linku 954 200 200 nebo navštivte webové stránky www.datoveschranky.info