Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

Co dělat při ztrátě či zapomenutí přístupových údajů?

Ztratili jste či zapomněli přístupové údaje ke svému účtu v datové schránce? Situace má dvě možná řešení. Jste-li držitelem některého z prostředků pro elektronickou identifikaci, jako je eObčanka, bankovní identita, Mobilní klíč atd., můžete se do datové schránky přihlásit pomocí služby Identita občana.

Do datové schránky se tedy můžete přihlásit úplně stejně, jako do svého internetového bankovnictví (pokud je Vaše banka již připojena do Identita občana). Nabídka prostředků pro elektronickou identifikaci je průběžně rozšiřována. Podrobnější informace naleznete na těchto stránkách:

V případě, že máte podezření, že by se k vašim přístupovým údajům typu jméno/heslo mohla dostat neoprávněná osoba, doporučujeme si změnit heslo v nastavení datové schránky. Dále máte v nastavení účtu možnost zablokovat přihlašování jménem/heslem a nadále používat jen službu Identita občana.

Pokud pro Vás není online varianta schůdná, zajděte na kterékoli kontaktní místo Czech POINT a požádejte o zneplatnění původních přístupových údajů a vystavení nových. Na kontaktním místě Czech POINT je vystavení nových přístupových údajů bezplatné.

Žádáte-li o zneplatnění vlastních přístupových údajů a zadáte svou emailovou adresu, je žádost obvykle vyřízena hned na místě a nové přístupové údaje obdržíte v podobě tzv. virtuální obálky.

K podání žádosti o zneplatnění můžete zmocnit jinou fyzickou osobu. Nevýhodou tohoto postupu je, že předložená plná moc je vždy převedena do elektronické podoby a žádost odeslána k posouzení na Ministerstvo vnitra. Ke zneplatnění údajů tedy v tomto případě nedojde hned. Nové přístupové údaje jsou v tomto případě vždy odesílány poštou na uvedenou kontaktní adresu, případně do datové schránky držitele.

 

.

Jak obdržím přihlašovací údaje?

Nové přístupové údaje jsou zasílány podle přání žadatele buď na kontaktní adresu, uvedenou žadatelem ve formuláři žádosti, nebo jsou předány žadateli formou tzv. virtuální obálky zaslané na emailovou adresu žadatele.

Nezapomeňte, že prvotní heslo je třeba při prvním přihlášení změnit.

Heslo doporučujeme měnit každých 90 dní. Pokud si nepřejete měnit heslo každých 90 dní, je třeba si v nastavení datové schránky nastavit neomezenou platnost hesla.

Víte, jak zvýšit bezpečnost přihlašování do datové schránky nebo co je to fikce doručení? Pro více informací volejte zákaznickou linku 954 200 200 nebo navštivte webové stránky www.mojedatovaschranka.cz