Žádosti a oznámení datových schránek

Na poštách se službami Czech POINT můžete také podávat žádosti a oznámení týkající se informačního systému datových schránek.

Datové schránky - logo

V současné době se jedná o následující agendy: 

Na přepážce České pošty poskytující služby Czech POINT předloží zákazník doklad totožnosti. Žádost nebo oznámení vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně ji vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu.

Žádost o zřízení datové schránky

Na přepážkách se službou Czech POINT můžete podat žádost o zřízení datové schránky. V případě, že informační systém datových schránek žádost přijme, bude vám datová schránka zřízena do tří dnů. Poté obdržíte přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou adresáta. V případě, že informační systém datových schránek žádost nepřijme, je postoupena Ministerstvu vnitra ČR k rozhodnutí.

nahoru

Žádost o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky, můžete požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Na poště s Czech POINTem vám budou stávající přístupové údaje zneplatněny okamžitě a také vám automaticky odešleme e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

nahoru

Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

K datové schránce je možné přidat pověřenou osobu, která bude mít právo přístupu a činnosti v datové schránce podle toho, jak jí nastavíte oprávnění v nastavení datové schránky. Pověřené osobě budou zaslány přístupové údaje do datové schránky poštovní zásilkou do vlastních rukou. 
U právnických osob nebo orgánů veřejné moci, předkládá žadatel doklad potvrzující jeho oprávnění k požadovanému úkonu (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc, apod.).

nahoru

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

Pověřené osobě lze zneplatnit přístupové údaje, tedy odebrat přístupová práva do datové schránky.
O zneplatnění přístupových údajů je následně informována osoba, jejíž přístupová práva byla zrušena, i osoba, která o zneplatnění požádala.

nahoru

Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost 

Uživatel datové schránky, která byla zřízena na žádost, může požádat o dočasné znepřístupnění datové schránky. Tímto úkonem nedochází ke zrušení datové schránky, kterou lze na žádost opět zpřístupnit.
Datová schránka je znepřístupněna nejpozději třetí pracovní den od podání žádosti.

nahoru

Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Uživatel datové schránky zřízené na žádost, kterému byla datová schránka dočasně znepřístupněna, může požádat o opětovné zpřístupnění datové schránky. Pokud byla datová schránka na žádost znepřístupněna dvakrát za poslední rok, lze ji zpřístupnit nejdříve po uplynutí jednoho roku od jejího posledního znepřístupnění.
Datová schránka bude zpřístupněna do tří pracovních dnů od podání žádosti.

nahoru

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM

Prostřednictvím této služby lze k určité datové schránce zneplatnit přístupové údaje specifikovanému statutárnímu orgánu – právnické osobě nebo vedoucímu představiteli OVM.

Formulář řeší dvě agendy:

  • Zneplatnění oprávněné osoby (zrušení)
  • Zneplatnění oprávněné osoby (zrušení) a současné vytvoření nové oprávněné osoby

nahoru

Oznámení o povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO

Tato agenda povoluje pro právnické osoby (PO), fyzické osoby podnikající (PFO) nebo fyzické osoby (FO) přijímání dokumentů z datových schránek PO/PFO/FO.

nahoru

Oznámení o zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO

Zrušení přijímání dokumentů od právnických osob (PO), fyzických osob podnikajících (PFO) nebo fyzických osob (FO).

nahoru

Ceník

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma.