Doporučený balíček

Spolehlivá služba, která Vám umožňuje poslat dokumenty i drobné předměty v zásilce s potvrzením. Zásilky jsou sledovány v systému T&T od podání do dodání.

nahoru

Popis služby

Služba, jejímž prostřednictvím můžete zasílat dokumenty ale i knihy nebo jiné drobné předměty malé hodnoty. Česká pošta odpovídá za případnou ztrátu zásilky, poškození nebo úbytek obsahu zásilky až do výše 1080 Kč.

Informace o dodání nebo stavu vaší zásilky jsou dostupné následující den po dni podání zásilky. Informace je možno získat dvěma způsoby:

Co a jak můžete posílat?

 • Zásilky s pravidelným rozměrem a vloženým obsahem v uzavřeném obalu.

nahoru

Benefity služby

 • Kvalitní, rychlá a spolehlivá služba.
 • Můžete využít velké množství doplňkových služeb.
 • Příznivá cena.
 • Stvrzení podání.
 • Dodání příjemci za podmínky, že převzetí zásilky stvrdí.
 • V ceně služby můžete využít Sledování zásilky (Track & Trace) prostřednictvím webových stránek České pošty.

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano 
Podací doklady Podací lístek, všechny druhy papírových poštovních podacích archů, Elektronický podací arch nebo Datový soubor
Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost Za ztrátu pošta hradí částku 1080 Kč, za poškození nebo úbytek obsahu pošta uhradí škodu, a to až do výše 1080 Kč
 Velikostní kategorie S (nejdelší strana do 35 cm), M (nejdelší strana do 50 cm), L (nejdelší strana do 60 cm)
Minimální hmotnost 2,5 g
Maximální hmotnost 2 kg
Minimální rozměry 14 × 9 cm
Maximální rozměry Žádný z rozměrů nesmí přesahovat 60 cm a součet všech tří rozměrů zásilky nesmí přesahovat 90 cm.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 13 a další)

nahoru

Ceník

Ceny jsou platné od 1. 1. 2020

Ceny v Kč 1) Velikostní kategorie (nejdelší strana do)
S
(35 cm)
M
(50 cm)
L
(60 cm)*
XL
(240 cm)
Základní cena 99,00 119,00 129,00 -
Cena s předáním podacích dat elektronicky 2) 91,00 111,00 121,00 -
Cena pro uživatele výplatních strojů, při úhradě cen Kreditem 3) nebo pro zákazníky Hybridní pošty 95,00 114,00 117,00 -

* V souladu s vyhláškou 464/2012 Sb. nesmí nejdelší strana Doporučeného balíčku přesáhnout 60 cm.

1) Uvedené ceny se vztahují na balíky do 2 kg, jejichž součet všech 3 stran je maximálně 90 cm, jsou zabaleny v kartonovém či jiném pevném obalu, nejsou zabaleny v obalu černé barvy a mají adresní stranu upravenou podle požadavků České pošty.

2)Tato cena je poskytnuta za podmínky, že podací data jsou předána elektronicky nejpozději v okamžik podání, jsou kompletní a pracovník do předaných dat nevstupuje a neupravuje je (musí rovněž obsahovat alespoň jeden validní kontaktní údaj na adresáta zásilky – telefon nebo e-mail).

3) Ceny uvedených základních poštovních služeb a s nimi souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH a jsou platné pouze pro:

 • uživatele výplatních strojů, kteří mají uzavřenou s Českou poštou, s.p., „Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby“ dle Podmínek pro používání výplatních strojů, platných a účinných ke dni podání.
 • podavatele, kteří hradí ceny za poštovní služby na základě s Českou poštou, s.p, uzavřené „Dohody o úhradě cen poštovních služeb Kreditem.“ Podmínkou uzavření dohody podle předchozí věty je předpokládaný finanční obrat podavatele za kalendářní rok za podání vnitrostátních poštovních zásilek Obyčejné psaní, Obyčejné psaní - standard, Doporučené psaní, Doporučené psaní – standard, Doporučený balíček, Cenné psaní, Obyčejný balík, Cenný balík a mezinárodních poštovních zásilek Obyčejná zásilka, Doporučená zásilka a Cenné psaní po odečtení všech slev, ve výši alespoň 3 mil. Kč. Pokud podavatel nedosáhne za kalendářní rok finančního obratu v požadované výši, bude mu po uplynutí kalendářního roku doúčtován rozdíl mezi základní cenou po odečtení slev, na které má nárok a cenou po odečtení „slevy pro uživatele výplatních strojů nebo při úhradě cen Kreditem“. Ceny pro uživatele výplatních strojů nebo při úhradě cen Kreditem se nevztahují na ceny hrazené na základě dohody o úhradě cen poštovních služeb.

 

Tato základní poštovní služba a s ní související doplňkové služby a příplatky jsou osvobozeny od DPH.

Chcete vědět, kolik za Vaši zásilku zaplatíte? Využijte kalkulátor zásilek.

Doplňkové služby a příplatky
(kromě ostatních cen za podávanou zásilku)
Cena 
Dodejka
Odesílateli bude předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci.
18,00 Kč
Dodání do vlastních rukou
Pošta dodá zásilku:
 • je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta;
 • je-li adresátem právnická osoba, jen oprávněné osobě.
13,00 Kč
Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta
Je-li adresátem fyzická osoba, odesílatel může požadovat, aby poštovní zásilka byla dodána výhradně jen adresátovi.
13,00 Kč

Dobírka
Při dodání pošta od příjemce vybere odesílatelem stanovenou peněžní částku (dobírková částka). Následně ji vyplatí odesílateli nebo odesílatelem určené osobě, v hotovosti nebo převodem na určený účet.
Dále se připočítává:

 • při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C - cena podle ceny Pk A a Pk C.
14,00 Kč
Zkrácení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky
Na poště je zásilka standardně uložena 15 dní. Odesílatel však může požádat o zkrácení na 3 dny nebo na 10 dní.
v ceně služby
Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky
Na poště je zásilka standardně uložena 15 dní. Tato doplňková služba umožňuje, aby si odesílatel lhůtu pro vyzvednutí zásilky prodloužil na 30 dní. Prodloužit si lhůtu pro vyzvednutí zásilky může také adresát, ale jen v případě, že toto odesílatel předem nevyloučil.
20,00 Kč
Nestandard 16,00 Kč
Elektronické avizování  
Oznámení příchodu poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS)
 
v ceně služby
Oznámení příchodu poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail) v ceně služby
Oznámení o dodání zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) 3,00 Kč
Oznámení o dodání zásilky elektronickou zprávou (e-mail) 3,00 Kč
Oznámení o dodání zásilky e-mailem při podání se Zákaznickou kartou České pošty ZDARMA
Odpovědní zásilka – pouze pro smluvní podavatele Cenu za službu neplatí odesílatel, ale adresát. Kromě ostatních cen za podanou zásilku se připočítává příplatek 4,00 Kč

O dalších doplňkových službách a příplatcích se můžete informovat v kompletním ceníku služeb České pošty nebo na každé poště.

nahoru

Způsob úhrady

V hotovosti při podání nebo poštovními známkami, a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje, bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo na základě faktury.

nahoru

Podání

 • Podání lze uskutečnit na kterékoliv poště nebo u pověřených pracovníků pošt.
 • Zásilku je vhodné opatřit poznámkou „Doporučeně".
 • V levé horní čtvrtině adresní strany zásilky musí být uvedena adresa odesílatele.
 • Odesílatel vyplní podle předtisku Podací lístek, Podací arch v elektronické či papírové podobě nebo Datový soubor. 
 • Podání zásilky potvrdí pošta odesílateli v podací stvrzence. Ta má podobu Podacího lístku nebo Podacího archu.

TIP! Vyplňte podací data online v aplikaci Poslat zásilku, získáte slevu a můžete si vytisknout adresní štítek, který nalepíte na balík. Nemusíte tak vypisovat adresu ručně.

nahoru

Dodání

Dodání Doporučené zásilky příjemce potvrzuje.

nahoru

Alternativní služby

V případě, že zásilku chcete ocenit, použijte Cenné psaní. Zásilku větších rozměrů můžete poslat jako Cenný balík.

nahoru

Pro smluvní zákazníky (podavatele)

Na základě smlouvy (dohody) s Českou poštou můžete využít službu následující služby:

V případě, že zákazník (adresát Odpovědní zásilky) na základě smlouvy využije této služby, tak cenu za službu neplatí odesílatel, ale adresát. K této službě nelze zvolit další doplňkové služby. Kromě ostatních cen za podanou zásilku se připočítá příplatek dle aktuálního ceníku.

Způsob úhrady

V hotovosti při podání nebo poštovními známkami, a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje (pdf, 45kB) , bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo na základě faktury.

Elektronické podání

Předání datového souboru k zásilkám (adresní údaje, požadované služby, atd.) elektronickou formou.

Datové soubory z T&T

Informace o pohybu a dodání zásilek předávané odesilateli.

V případě potřeby bližších informací, prosím kontaktujte svého obchodního zástupce, nebo volejte na zákaznickou linku 800 10 44 10.

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 985kB)

Poštovní podmínky – základní poštovní služby (pdf, 3MB)

Doporučený balíček - produktový list (pdf, 96kB)