Doporučený balíček

Spolehlivá služba, která Vám umožňuje poslat dokumenty i drobné předměty v zásilce s potvrzením. Zásilky jsou sledovány v systému T&T od podání do dodání.

nahoru

Popis služby

Služba, jejímž prostřednictvím můžete zasílat dokumenty ale i knihy nebo jiné drobné předměty malé hodnoty. Česká pošta odpovídá za případnou ztrátu zásilky, poškození nebo úbytek obsahu zásilky až do výše 1 380 Kč.

Informace o dodání nebo stavu vaší zásilky jsou dostupné následující den po dni podání zásilky. Informace je možno získat dvěma způsoby:

Co a jak můžete posílat?

 • Zásilky s pravidelným rozměrem a vloženým obsahem v uzavřeném obalu.

nahoru

Benefity služby

 • Kvalitní, rychlá a spolehlivá služba.
 • Můžete využít velké množství doplňkových služeb.
 • Příznivá cena.
 • Stvrzení podání.
 • Dodání příjemci za podmínky, že převzetí zásilky stvrdí.
 • V ceně služby můžete využít Sledování zásilky (Track & Trace) prostřednictvím webových stránek České pošty.

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano 
Podací doklady / Předání dat Poslat zásilku, Podací lístek, všechny druhy papírových poštovních podacích archů, Elektronický podací arch a pro smluvní zákazníky Podání Online nebo API rozhraní. 
Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost Za ztrátu pošta hradí částku 1 380 Kč, za poškození nebo úbytek obsahu pošta uhradí škodu, a to až do výše 1 380 Kč
 Velikostní kategorie S (nejdelší strana do 35 cm), M (nejdelší strana do 50 cm), L (nejdelší strana do 60 cm)
Minimální hmotnost 2,5 g
Maximální hmotnost 2 kg
Minimální rozměry 14 × 9 cm
Maximální rozměry Žádný z rozměrů nesmí přesahovat 60 cm a součet všech tří rozměrů zásilky nesmí přesahovat 90 cm.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 13 a další)

nahoru

Ceník

Ceny v Kč Velikostní kategorie (nejdelší strana do)
S
(35 cm)
M
(50 cm)
L
(60 cm)*
XL
(240 cm)
Základní cena 99,00 119,00 129,00 -
Cena s předáním podacích dat elektronicky 91,00 111,00 121,00 -
Cena pro uživatele výplatních strojů, při úhradě cen Kreditem nebo pro zákazníky Hybridní pošty 95,00 114,00 117,00 -

Tato základní poštovní služba a s ní související doplňkové služby a příplatky jsou osvobozeny od DPH.

Doplňkové služby a příplatky
(kromě ostatních cen za podávanou zásilku)
Cena 
Dodejka
Odesílateli bude předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci.
23,00 Kč
Dodání do vlastních rukou
Pošta dodá zásilku:
 • je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta;
 • je-li adresátem právnická osoba, jen oprávněné osobě.
18,00 Kč
Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta
Je-li adresátem fyzická osoba, odesílatel může požadovat, aby poštovní zásilka byla dodána výhradně jen adresátovi.
18,00 Kč

Dobírka
Při dodání pošta od příjemce vybere odesílatelem stanovenou peněžní částku (dobírková částka). Následně ji vyplatí odesílateli nebo odesílatelem určené osobě, v hotovosti nebo převodem na určený účet.
Dále se připočítává:

 • při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C - cena podle ceny Pk A a Pk C.
14,00 Kč
Dobírka bez dokladu (bez ohledu na výši dobírkové částky)
Dobírka - účet
Dobírka - hotovost

30 Kč
69 Kč
Nestandard
příplatek připočítán v případě, že balík nemá tvar krychle, kvádru nebo válce, není zabalen v pevném obalu (např. karton, pevná obálka, pevný plastový sáček určený pro přepravu, apod.).
16,00 Kč
Elektronické avizování  
Oznámení příchodu poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS)
 
v ceně služby
Oznámení příchodu poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail) v ceně služby
Oznámení o dodání zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) 3,00 Kč
Oznámení o dodání zásilky elektronickou zprávou (e-mail) 3,00 Kč
Oznámení o dodání zásilky e-mailem při podání se Zákaznickou kartou České pošty ZDARMA
Odpovědní zásilka – pouze pro smluvní podavatele Cenu za službu neplatí odesílatel, ale adresát. Kromě ostatních cen za podanou zásilku se připočítává příplatek 4,00 Kč

O dalších doplňkových službách a příplatcích se můžete informovat v kompletním ceníku služeb České pošty nebo na každé poště.

nahoru

Způsob úhrady

V hotovosti při podání nebo poštovními známkami, a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje, bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo na základě faktury.

nahoru

Podání

 • Podání lze uskutečnit na kterékoliv poště nebo u pověřených pracovníků pošt.
 • Zásilku je vhodné opatřit poznámkou „Doporučeně".
 • V levé horní čtvrtině adresní strany zásilky musí být uvedena adresa odesílatele.
 • Odesílatel vyplní podle předtisku Podací lístek, Podací arch v elektronické či papírové podobě nebo Datový soubor. 
 • Podání zásilky potvrdí pošta odesílateli v podací stvrzence. Ta má podobu Podacího lístku nebo Podacího archu.

TIP! Vyplňte podací data online v aplikaci Poslat zásilku, získáte slevu a můžete si vytisknout adresní štítek, který nalepíte na balík. Nemusíte tak vypisovat adresu ručně.

nahoru

Dodání

Dodání Doporučené zásilky příjemce potvrzuje.

nahoru

Alternativní služby

V případě, že zásilku chcete ocenit, použijte Cenné psaní. Zásilku větších rozměrů můžete poslat jako Cenný balík.

nahoru

Pro smluvní zákazníky (podavatele)

Na základě smlouvy (dohody) s Českou poštou můžete využít službu následující služby:

V případě, že zákazník (adresát Odpovědní zásilky) na základě smlouvy využije této služby, tak cenu za službu neplatí odesílatel, ale adresát. K této službě nelze zvolit další doplňkové služby. Kromě ostatních cen za podanou zásilku se připočítá příplatek dle aktuálního ceníku.

Způsob úhrady

V hotovosti při podání nebo poštovními známkami, a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje (pdf, 45kB) , bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo na základě faktury.

Elektronické podání

Předání datového souboru k zásilkám (adresní údaje, požadované služby, atd.) elektronickou formou.

Datové soubory z T&T

Informace o pohybu a dodání zásilek předávané odesilateli.

V případě potřeby bližších informací, prosím kontaktujte svého obchodního zástupce, nebo volejte na zákaznickou linku.

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 1MB)

Poštovní podmínky – základní poštovní služby (pdf, 3MB)

Doporučený balíček - produktový list (pdf, 261kB)

Dobírka bez dokladu - popis (PDF) (pdf, 239kB)

Dobírka bez dokladu - produktový list (PDF) (pdf, 239kB)