Doporučený balíček

Spolehlivá služba, která Vám umožňuje poslat dokumenty i drobné předměty v zásilce s potvrzením. Zásilky jsou sledovány v systému T&T od podání do dodání.

nahoru

Popis služby

Služba, jejímž prostřednictvím můžete zasílat dokumenty ale i knihy nebo jiné drobné předměty malé hodnoty. Česká pošta odpovídá za případnou ztrátu zásilky, poškození nebo úbytek obsahu zásilky až do výše 880 Kč.

Informace o dodání nebo stavu vaší zásilky jsou dostupné následující den po dni podání zásilky. Informace je možno získat dvěma způsoby:

Co a jak můžete posílat?

 • Zásilky s vloženým obsahem v uzavřeném obalu.

nahoru

Benefity služby

 • Kvalitní, rychlá a spolehlivá služba.
 • Můžete využít velké množství doplňkových služeb.
 • Příznivá cena.
 • Stvrzení podání.
 • Dodání příjemci za podmínky, že převzetí zásilky stvrdí.
 • V ceně služby můžete využít Sledování zásilky (Track & Trace) prostřednictvím webových stránek České pošty.

nahoru

Avizování zásilek

Oznámení příchodu zásilky

V případě této doplňkové služby bude adresát informován o průběhu dodávání balíkové zásilky krátkou textovou zprávou či e-mailem.

Oznámení o dodání zásilky

V případě této doplňkové služby bude odesílatel informován o průběhu dodávání balíkové zásilky krátkou textovou zprávou či e-mailem.

Zastavení avizování k zásilce

Adresát nebo třetí osoba může zažádat o Zastavení avizování ke konkrétní zásilce, tzn. k dané zásilce již po provedení blokace nebude na daný kontaktní údaj odesílána SMS nebo e-mailové avízo. Požadavek na blokaci se vztahuje ke všem zásilkám jednotlivě, u kterých jsou povoleny služby Avizování vždy pouze pro konkrétní zásilku, nejedná se o zablokování avíz ke všem příchozím zásilkám.

Žádost je možné podat prostřednictvím:

 • oddělení T&T telefonicky - 954 40 66 99, nebo písemně - Tnt.vakvi@cpost.cz (uvedená  e-mailová adresa Tnt.vakvi@cpost.cz je určená pouze pro blokaci Avíz ke konkrétní zásilce. Na žádosti jiného druhu nebude brán zřetel).
 • v případě zaslání kontaktních údajů e-mailem, je možné zaslat na Call Centrum (info@cpost.cz), které žádost předá k vyřízení oddělení Track & Trace.

O blokaci Avizování ke konkrétní zásilce může požádat:

1. Adresát

 • adresát bude o blokaci avizování žádat např.: pokud jej daná avíza k zásilce „obtěžují“,
 • v tomto případě se na webových stránkách ve Sledování zásilek bude zobrazovat informativní hlášení o provedené blokaci avizování na daný kontaktní údaj (SMS nebo e-mail).

2. Třetí osoba

 • třetí osoba bude o blokaci Avizování žádat zejména v případech, kdy podavatel předal nesprávné kontaktní údaje v podacích datech, a avíza jsou odesílána osobě, které zásilka nepatří,
 • v tomto případě se na webových stránkách České pošty nebude zobrazovat informativní hlášení o provedené blokaci avizování na chybný kontaktní údaj (SMS nebo e-mail).

Pokud odesílatel zásilky předal v podacích datech oba kontaktní údaje, tedy e-mailovou adresu i telefonní číslo, blokace bude provedena pouze na ten kontaktní údaj, který byl adresátem nebo třetí osobou požadován.

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano 
Podací doklady Podací lístek, všechny druhy papírových poštovních podacích archů, Elektronický podací arch nebo Datový soubor
Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost Za ztrátu pošta hradí částku 880 Kč, za poškození nebo úbytek obsahu pošta uhradí škodu, a to až do výše 880 Kč
Minimální hmotnost 2,5 g
Maximální hmotnost 2 kg
Minimální rozměry 14 × 9 cm
Maximální rozměry Žádný z rozměrů nesmí přesahovat 60 cm a součet všech tří rozměrů zásilky nesmí přesahovat 90 cm.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 13 a další)

nahoru

Ceník

Ceny jsou platné od 1. 2. 2018
Hmotnost do Cena v Kč
500 g 74,00
1 kg 79,00
2 kg 83,00

Tato základní poštovní služba a s ní související doplňkové služby a příplatky jsou osvobozeny od DPH.

Chcete vědět, kolik za Vaši zásilku zaplatíte? Využijte kalkulátor zásilek.

Doplňkové služby a příplatky
(kromě ostatních cen za podávanou zásilku)
Cena 
Dodejka
Odesílateli bude předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci.
15,00 Kč
Dodání do vlastních rukou
Pošta dodá zásilku:
 • je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta;
 • je-li adresátem právnická osoba, jen oprávněné osobě.
10,00 Kč
Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta
Je-li adresátem fyzická osoba, odesílatel může požadovat, aby poštovní zásilka byla dodána výhradně jen adresátovi.
10,00 Kč
Dobírka
Při dodání pošta od příjemce vybere odesílatelem stanovenou peněžní částku (dobírková částka). Následně ji vyplatí odesílateli nebo odesílatelem určené osobě, v hotovosti nebo převodem na určený účet.
Dále se připočítává: 
 • při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C - cena podle ceny Pk A a Pk C,
 • při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky - cena dle platného Sazebníku poplatků Poštovní spořitelny.
14,00 Kč
Zkrácení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky
Na poště je zásilka standardně uložena 15 dní. Odesílatel však může požádat o zkrácení na 3 dny nebo na 10 dní.
v ceně služby
Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky
Na poště je zásilka standardně uložena 15 dní. Tato doplňková služba umožňuje, aby si odesílatel lhůtu pro vyzvednutí zásilky prodloužil na jeden měsíc. Prodloužit si lhůtu pro vyzvednutí zásilky může také adresát, ale jen v případě, že toto odesílatel předem nevyloučil.
20,00 Kč
Elektronické avizování  
Oznámení příchodu poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS)
 
v ceně služby
Oznámení příchodu poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail) v ceně služby
Oznámení o dodání zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) 3,00 Kč
Oznámení o dodání zásilky elektronickou zprávou (e-mail) 3,00 Kč
Oznámení o dodání zásilky e-mailem při podání se Zákaznickou kartou České pošty ZDARMA
Odpovědní zásilka – pouze pro smluvní podavatele Cenu za službu neplatí odesílatel, ale adresát. Kromě ostatních cen za podanou zásilku se připočítává příplatek 4,00 Kč

O dalších doplňkových službách a příplatcích se můžete informovat v kompletním ceníku služeb České pošty nebo na každé poště.

nahoru

Způsob úhrady

V hotovosti při podání nebo poštovními známkami, a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje, bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo na základě faktury.

nahoru

Podání

 • Podání lze uskutečnit na kterékoliv poště nebo u pověřených pracovníků pošt.
 • Zásilku je vhodné opatřit poznámkou „Doporučeně".
 • V levé horní čtvrtině adresní strany zásilky musí být uvedena adresa odesílatele.
 • Odesílatel vyplní podle předtisku Podací lístek, Podací arch v elektronické či papírové podobě nebo Datový soubor. 
 • Podání zásilky potvrdí pošta odesílateli v podací stvrzence. Ta má podobu Podacího lístku nebo Podacího archu.

nahoru

Dodání

Dodání Doporučené zásilky příjemce potvrzuje.

nahoru

Alternativní služby

V případě, že zásilku chcete ocenit, použijte Cenné psaní. Zásilku větších rozměrů můžete poslat jako Cenný balík.

nahoru

Pro smluvní zákazníky (podavatele)

Na základě smlouvy (dohody) s Českou poštou můžete využít službu následující služby:

V případě, že zákazník (adresát Odpovědní zásilky) na základě smlouvy využije této služby, tak cenu za službu neplatí odesílatel, ale adresát. K této službě nelze zvolit další doplňkové služby. Kromě ostatních cen za podanou zásilku se připočítá příplatek dle aktuálního ceníku.

Způsob úhrady

V hotovosti při podání nebo poštovními známkami, a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje (pdf, 45kB) , bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo na základě faktury.

Elektronické podání

Předání datového souboru k zásilkám (adresní údaje, požadované služby, atd.) elektronickou formou.

Datové soubory z T&T

Informace o pohybu a dodání zásilek předávané odesilateli.

V případě potřeby bližších informací, prosím kontaktujte svého obchodního zástupce, nebo volejte na zákaznickou linku 840 111 244.

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 2MB)

Poštovní podmínky – základní poštovní služby (pdf, 3MB)

Doporučený balíček - produktový list (pdf, 95kB)