Cenný balík

Jediná služba mezi balíkovými zásilkami, kterou lze bezpečně a bez obav zasílat i cenné věci.

nahoru

Popis služby

V Cenném balíku je možné zasílat peníze, drahé kovy a kameny a výrobky z nich, šperky* a cenné papíry (cestovní šeky, šeky na doručitele, směnky, apod.), platební karty, poukázky na odběr zboží nebo služeb a další cennosti. Za Cenný balík pošta odpovídá a lze ho ocenit až do výše jednoho milionu Kč (Udaná cena).

*Šperkem se bez ohledu na použitý materiál rozumí ozdobný předmět určený k nošení na těle nebo na oblečení, jehož cena přesahuje 5000 Kč.

Informace o dodání nebo stavu vaší zásilky jsou dostupné následující den po dni podání zásilky. Informace je možno získat dvěma způsoby:

nahoru

Benefity služby

 • Kvalitní, rychlá a spolehlivá služba.
 • Velké množství doplňkových služeb.
 • Příznivá cena.
 • Přeprava cenností až do výše 1 milionu Kč.

 

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano
Podací doklady / Předání dat Poslat zásilku, Podací lístek, všechny druhy papírových poštovních podacích archů, Elektronický podací arch a pro smluvní zákazníky Podání Online nebo API rozhraní. 
Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta odpovídá až do výše Udané ceny (max. 1 000 000 Kč)
Velikostní kategorie S (nejdelší strana do 35 cm), M (nejdelší strana do 50 cm), L (nejdelší strana do 100 cm), XL (nejdelší strana do 240 cm),
Maximální hmotnost 10 kg (při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 10 g)
Rozměry 14 x 9 cm (válcovitý tvar 14 x 3 cm)
Maximální: délka nesmí přesahovat 240 cm, součet všech tří rozměrů nesmí přesahovat 300 cm.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 16 a další).

nahoru

Ceník

Ceny v Kč Velikostní kategorie (nejdelší strana do)
S
(35 cm)
M
(50 cm)
L
(100 cm)
XL
(240 cm)
Základní cena 129,00 159,00 209,00 359,00
Cena s předáním podacích dat elektronicky 121,00 151,00 201,00 351,00
Cena pro uživatele výplatních strojů, při úhradě cen Kreditem nebo pro zákazníky Hybridní pošty 112,00 138,00 181,00 319,00

Ceny této základní poštovní služby do hmotnosti 10 kg a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH.

Doplňkové služby a příplatky
(kromě ostatních cen za podávanou zásilku)
Cena
Dodejka
Odesílateli bude předáno písemné potvrzení prokazující dodání Cenného balíku příjemci.
23,00 Kč
Dobírka
Při dodání pošta od příjemce vybere odesílatelem stanovenou peněžní částku (dobírková částka). Následně ji vyplatí odesílateli nebo odesílatelem určené osobě, v hotovosti nebo převodem na účet.
Dále se připočítává:
 • při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C - cena podle ceny Pk A a Pk C.
14,00 Kč
Dodání do vlastních rukou
Pošta dodá zásilku:
 • je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta;
 • je-li adresátem právnická osoba, jen oprávněné osobě.
18,00 Kč
Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta
Je-li adresátem fyzická osoba, odesílatel může požadovat, aby zásilka byla dodána výhradně jen adresátovi.
18,00 Kč
Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky (odesílatel)
Na poště je zásilka standardně uložena 15 dní. Odesílatel může tuto lhůtu prodloužit na 30 dní.
20,00 Kč
Udaná cena

 

do 500 Kč Udané ceny v ceně služby
do 5 000 Kč Udané ceny 6,00 Kč
do 30 000 Kč Udané ceny 14,00 Kč
za každých započatých 10 000 Kč nad 30 000 Kč Udané ceny 14,00 Kč
Křehké
Pošta zachází se zásilkou se zvláštní opatrností. Lze využít u zásilek do 10 kg, jejíž délka nepřesahuje 50 cm.
30,00 Kč
Elektronické avizování
Oznámení příchodu zásilky krátkou textovou zprávou (SMS)
Oznámení příchodu zásilky elektronickou zprávou (e-mail)

v ceně služby
v ceně služby
Elektronické oznámení odesílateli 3,00 Kč
Nestandard
příplatek připočítán v případě, že balík nemá tvar krychle, kvádru nebo válce, není zabalen v pevném obalu (např. karton, pevná obálka, pevný plastový sáček určený pro přepravu, apod.).
16,00 Kč
Odpovědní zásilka 4,00 Kč

O doplňkových službách a příplatcích se můžete informovat v kompletním ceníku služeb České pošty nebo na každé poště.

nahoru

Způsob úhrady

V hotovosti při podání nebo poštovními známkami, a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje (pdf, 45kB), bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo převodem z účtu.

Pokud budete chtít cenu za službu hradit poštovními známkami, nelepte je na obal před podáním, ale předejte je společně s Cenným balíkem.

nahoru

Podání

 • Podání lze uskutečnit na všech poštách nebo u pověřených pracovníků pošt.
 • Odesílatel vyplní podle předtisku Podací lístek, Podací arch v elektronické či papírové podobě nebo Datový soubor. 
 • Podání zásilky potvrdí pošta odesílateli v podací stvrzence. Ta má podobu Podacího lístku nebo Podacího archu.
 • Odesilatel je povinen uvést na Cenném balíku cenu, kterou oceňuje vložený obsah, cena nesmí převýšit částku 1 000 000 Kč.
 • Vzhledem k bezpečnostním garancím je nutné u Cenného balíku s udanou cenou vyšší než 30 000 Kč (s obsahem cenností vyšší než 10 000 Kč) splnit podmínku zvláštního balení.

TIP! Vyplňte podací data online v aplikaci Poslat zásilku, získáte slevu a můžete si vytisknout adresní štítek, který nalepíte na balík. Nemusíte tak vypisovat adresu ručně.

nahoru

Dodání

 • Cenný balík pošta vydá příjemci za podmínky, že její převzetí potvrdí.

nahoru

Alternativní služby

Je možné využít Balík Do ruky a Balík Na poštu s doplňkovou službou Cenný obsah.

nahoru

Pro smluvní zákazníky

Na základě smlouvy (dohody) s Českou poštou můžete využít následující služby: 

Bezdokladová dobírka

V případě, že své podání realizujete formou datového souboru, můžete tuto službu využít pro snížení administrativní zátěže. Služba přináší značné zrychlení příjmu finančních částek ze zásilek na dobírku.

 

Bezdokladová dobírka Cena

Bez ohledu na výši dobírkové částky

30,00 Kč

 

Odpovědní zásilka

V případě, že se zákazník (adresát Odpovědní zásilky) s Českou poštou dohodnou a uzavřou smlouvu, tak cenu za službu neplatí odesílatel, ale adresát. Udaná cena nesmí převýšit 100 000 Kč a tuto službu nelze kombinovat s ostatními doplňkovými službami. Kromě ostatních cen za podanou zásilku se připočítává příplatek dle aktulálního ceníku.

Elektronické podání

Předání datového souboru k zásilkám (adresní údaje, požadované služby, atd.) elektronickou formou.

Datové soubory ze služby Sledování zásilek (Track&Trace)

Informace o pohybu a dodání zásilek předávané odesilateli elektronickou poštou.

Svozy a rozvozy zásilek

Můžete si s poštou sjednat i jiné místo podání než na poště, tj. pošta zajistí převzetí zásilek přímo v sídle Vaší provozovny. U této služby však záleží na kapacitních možnostech pošty.

Pro smluvní zákazníky je způsob platby možný i otiskem výplatního stroje (pdf, 45kB), bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo převodem z účtu.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na zákaznickou linku.

nahoru

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 1MB)

Poštovní podmínky – základní poštovní služby (pdf, 3MB)

Produktový list - Cenný balík (pdf, 150kB)