Cenný balík

Jediná služba mezi balíkovými zásilkami, kterou lze bezpečně a bez obav zasílat i cenné věci.

nahoru

Popis služby

V Cenném balíku je možné zasílat peníze, drahé kovy a kameny a výrobky z nich, šperky a obdobně cenné věci, cenné papíry (cestovní šeky, šeky na doručitele, směnky, apod.), platební karty, poukázky na odběr zboží nebo služeb a další cennosti. Za Cenný balík pošta odpovídá a lze ho ocenit až do výše jednoho milionu Kč (Udaná cena).

Informace o dodání nebo stavu vaší zásilky jsou dostupné následující den po dni podání zásilky. Informace je možno získat dvěma způsoby:

nahoru

Benefity služby

 • Kvalitní, rychlá a spolehlivá služba.
 • Velké množství doplňkových služeb.
 • Příznivá cena.
 • Přeprava cenností až do výše 1 milionu Kč.

nahoru

Avizování zásilek

Oznámení příchodu zásilky

V případě této doplňkové služby bude adresát informován o průběhu dodávání balíkové zásilky krátkou textovou zprávou či e-mailem.

Oznámení o dodání zásilky

V případě této doplňkové služby bude odesílatel informován o průběhu dodávání balíkové zásilky krátkou textovou zprávou či e-mailem.

Zastavení avizování k zásilce

Adresát nebo třetí osoba může zažádat o Zastavení avizování ke konkrétní zásilce, tzn. k dané zásilce již po provedení blokace nebude na daný kontaktní údaj odesílána SMS nebo e-mailové avízo. Požadavek na blokaci se vztahuje ke všem zásilkám jednotlivě, u kterých jsou povoleny služby Avizování vždy pouze pro konkrétní zásilku, nejedná se o zablokování avíz ke všem příchozím zásilkám.

Žádost je možné podat prostřednictvím:

 • oddělení T&T telefonicky - 954 40 66 99, nebo písemně - Tnt.vakvi@cpost.cz (uvedená e-mailová adresa Tnt.vakvi@cpost.cz je určená pouze pro blokaci Avíz ke konkrétní zásilce. Na žádosti jiného druhu nebude brán zřetel).
 • v případě zaslání kontaktních údajů e-mailem, je možné zaslat na Call Centrum (info@cpost.cz), které žádost předá k vyřízení oddělení Track & Trace.

O blokaci Avizování ke konkrétní zásilce může požádat:

1. Adresát

 • adresát bude o blokaci avizování žádat např.: pokud jej daná avíza k zásilce „obtěžují“,
 • v tomto případě se na webových stránkách ve Sledování zásilek bude zobrazovat informativní hlášení o provedené blokaci avizování na daný kontaktní údaj (SMS nebo e-mail).

2. Třetí osoba

 • třetí osoba bude o blokaci Avizování žádat zejména v případech, kdy podavatel předal nesprávné kontaktní údaje v podacích datech, a avíza jsou odesílána osobě, které zásilka nepatří,
 • v tomto případě se na webových stránkách České pošty nebude zobrazovat informativní hlášení o provedené blokaci avizování na chybný kontaktní údaj (SMS nebo e-mail).

Pokud odesílatel zásilky předal v podacích datech oba kontaktní údaje, tedy e-mailovou adresu i telefonní číslo, blokace bude provedena pouze na ten kontaktní údaj, který byl adresátem nebo třetí osobou požadován.

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano
Podací doklady Podací lístek, všechny druhy papírových poštovních podacích archů, Elektronický podací arch nebo Datový soubor
Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta odpovídá až do výše Udané ceny (max. 1 000 000 Kč)
Maximální hmotnost 20 kg (při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 10 g)
Rozměry 14 x 9 cm (válcovitý tvar 14 x 3 cm)
Maximální: délka nesmí přesahovat 240 cm, součet všech tří rozměrů nesmí přesahovat 300 cm.
V případě neskladných zásilek se účtuje příplatek.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 16 a další).

nahoru

Ceník

Ceny jsou platné od 1. 2. 2018
Do hmotnosti Cena bez DPH v Kč Cena s DPH v Kč
2 kg 110,00 -
5 kg 120,00 -
10 kg 140,00 -
15 kg 154,54 187,00
20 kg 174,37 211,00

Ceny této základní poštovní služby do hmotnosti 10 kg a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH.

Chcete vědět, kolik za Vaši zásilku zaplatíte? Využijte kalkulátor zásilek

Doplňkové služby a příplatky
(kromě ostatních cen za podávanou zásilku)
Příplatek u balíku do 10 kg Příplatek u balíku nad 10 kg
Dodejka
Odesílateli bude předáno písemné potvrzení prokazující dodání Cenného balíku příjemci.
15,00 Kč 14,88 Kč
(18,00 Kč s DPH)
Dobírka
Při dodání pošta od příjemce vybere odesílatelem stanovenou peněžní částku (dobírková částka). Následně ji vyplatí odesílateli nebo odesílatelem určené osobě, v hotovosti nebo převodem na účet.
Dále se připočítává:
 • při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C - cena podle ceny Pk A a Pk C,
 • při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky - cena dle platného Sazebníku poplatků Poštovní spořitelny.
14,00 Kč 14,05 Kč
(17,00 Kč s DPH)
Dodání do vlastních rukou
Pošta dodá zásilku:
 • je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta;
 • je-li adresátem právnická osoba, jen oprávněné osobě.
10,00 Kč 9,92 Kč
(12,00 Kč s DPH)
Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta
Je-li adresátem fyzická osoba, odesílatel může požadovat, aby zásilka byla dodána výhradně jen adresátovi.
10,00 Kč 9,92 Kč
(12,00 Kč s DPH)
Zkrácení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky
Na poště je zásilka standardně uložena 15 dní. Odesílatel může požádat o zkrácení na 3 dny nebo na 10 dní.
v ceně služby v ceně služby
Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky (odesílatel)
Na poště je zásilka standardně uložena 15 dní. Odesílatel může tuto lhůtu prodloužit na jeden měsíc.
20,00 Kč 19,83 Kč
(24,00 Kč s DPH)
Udaná cena

 

do 500 Kč Udané ceny v ceně služby v ceně služby
do 5 000 Kč Udané ceny 6,00 Kč 5,78 Kč
(7,00 Kč s DPH)
do 30 000 Kč Udané ceny 14,00 Kč 14,05 Kč
(17,00 Kč s DPH)
za každých započatých 10 000 Kč nad 30 000 Kč Udané ceny 14,00 Kč 14,05 Kč
(17,00 Kč s DPH)
Neskladné (NSK)
 1. délka balíku přesahuje 180 cm; balík, který nemá pravoúhlý tvar, se posuzuje obdobně,
 2. nebo součet všech tří rozměrů balíku přesahuje 240 cm; balík, který nemá pravoúhlý tvar, se posuzuje obdobně.
120,00 Kč 119,83 Kč
(145,00 Kč s DPH)
Křehké
Pošta zachází se zásilkou se zvláštní opatrností. Lze využít u zásilek do 10 kg.
30,00 Kč -
Elektronické avizování
Oznámení příchodu zásilky krátkou textovou zprávou (SMS)
Oznámení příchodu zásilky elektronickou zprávou (e-mail)

v ceně služby
v ceně služby

v ceně služby
v ceně služby
Oznámení o dodání poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) 3,00 Kč 3,31Kč
(4,00 Kč s DPH)
Oznámení o dodání poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail) 3,00 Kč 3,31Kč
(4,00 Kč s DPH)
Odpovědní zásilka 4,00 Kč 4,13 Kč
(5,00 Kč s DPH)

O doplňkových službách a příplatcích se můžete informovat v kompletním ceníku služeb České pošty nebo na každé poště.

nahoru

Způsob úhrady

V hotovosti při podání nebo poštovními známkami (poštovními známkami pouze do hmotnosti 10 kg), a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje (pdf, 45kB), bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo převodem z účtu.

Pokud budete chtít cenu za službu hradit poštovními známkami, nelepte je na obal před podáním, ale předejte je společně s Cenným balíkem.

nahoru

Podání

 • Podání lze uskutečnit na všech poštách nebo u pověřených pracovníků pošt.
 • Odesílatel vyplní podle předtisku Podací lístek, Podací arch v elektronické či papírové podobě nebo Datový soubor. 
 • Podání zásilky potvrdí pošta odesílateli v podací stvrzence. Ta má podobu Podacího lístku nebo Podacího archu.
 • Odesilatel je povinen uvést na Cenném balíku cenu, kterou oceňuje vložený obsah, cena nesmí převýšit částku 1 000 000 Kč.
 • Zásilka nad 15 kg musí být upravena tak, aby umožňovala bezpečnou a snadnou manipulaci, tj. aby s ní mohly bezpečně a snadno manipulovat dvě osoby.
 • Vzhledem k bezpečnostním garancím je nutné u Cenného balíku s udanou cenou vyšší než 30 000 Kč (s obsahem cenností vyšší než 10 000 Kč) splnit podmínku zvláštního balení.
 • Cenný balík ve tvaru válce nebo svitku do výšky 120 cm a  průměru do 30 cm  je přepravován bez příplatku za Neskladný.

nahoru

Dodání

 • Cenný balík pošta vydá příjemci za podmínky, že její převzetí potvrdí.

nahoru

Alternativní služby

Zásilku menších rozměrů je možné poslat jako Cenné psaní. Pro tuto službu je však nutné použit speciální bezpečnostní plastový obal prodávaný Českou poštou.

nahoru

Pro smluvní zákazníky

Na základě smlouvy (dohody) s Českou poštou můžete využít následující služby: 

Bezdokladová dobírka

V případě, že své podání realizujete formou datového souboru, můžete tuto službu využít pro snížení administrativní zátěže. Služba přináší značné zrychlení příjmu finančních částek ze zásilek na dobírku.

 

Bezdokladová dobírka Cena u balíku do 10 kg Cena u balíku nad 10 kg

Při dobírkové částce do 5 000 Kč

30,00 Kč

29,75 Kč
(36,00 Kč s DPH)

Při dobírkové částce do 50 000 Kč

40,00 Kč

39,67 Kč
(48,00 Kč s DPH)

Za každých dalších započatých 10 000 Kč

+ 5,00 Kč

+ 4,96 Kč
(6,00 Kč s DPH)

 

Odpovědní zásilka

V případě, že se zákazník (adresát Odpovědní zásilky) s Českou poštou dohodnou a uzavřou smlouvu, tak cenu za službu neplatí odesílatel, ale adresát. Udaná cena nesmí převýšit 100 000 Kč a tuto službu nelze kombinovat s ostatními doplňkovými službami. Kromě ostatních cen za podanou zásilku se připočítává příplatek dle aktulálního ceníku.

Elektronické podání

Předání datového souboru k zásilkám (adresní údaje, požadované služby, atd.) elektronickou formou.

Datové soubory ze služby Sledování zásilek (Track&Trace)

Informace o pohybu a dodání zásilek předávané odesilateli elektronickou poštou.

Svozy a rozvozy zásilek

Můžete si s poštou sjednat i jiné místo podání než na poště, tj. pošta zajistí převzetí zásilek přímo v sídle Vaší provozovny. U této služby však záleží na kapacitních možnostech pošty.

Pro smluvní zákazníky je způsob platby možný i otiskem výplatního stroje (pdf, 45kB), bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo převodem z účtu.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na zákaznickou linku 840 111 244.

nahoru

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 2MB)

Poštovní podmínky – základní poštovní služby (pdf, 3MB)

Produktový list - Cenný balík (pdf, 71kB)