Balík Nadrozměr

Služba pro smluvní zákazníky České pošty - přeprava zásilek až do hmotnosti 850 kg.

 

Balík Nadrozměr logo - Česká pošta

nahoru

Popis služby

Balík Nadrozměr je služba České pošty, která přepraví zásilky o hmotnosti až 850 kg.
Smluvním zákazníkům umožňujeme přepravu paletovaných a nepaletovaných zásilek po celé České republice. Při využití služby Komplexní doručení můžeme zásilku Vašemu zákazníkovi doručit přímo do bytu nebo třeba do kanceláře. Pro zvýšení zákaznického komfortu nabízíme i službu Odvoz starého spotřebiče.

nahoru

Kdo je odesílatelem balíku Nadrozměr?

Tato služba je určena smluvním zákazníkům.

nahoru

Průběh služby

Adresáta informujeme o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání. Následující pracovní den po vyzvednutí Vaší zásilky Českou poštou bude adresát kontaktován naším pracovníkem na telefonním čísle, které jste uvedli při podání zásilky. S adresátem se dohodneme na nejvhodnějším termínu doručení.

nahoru

Benefity služby

 • služba pro zásilky až do 850 kg
 • přeprava zásilek “ode dveří ke dveřím”, v případě služby „Komplexní doručení“ až do bytu nebo kanceláře"
 • telefonická dohoda termínu doručení přímo s adresátem
 • v ceně služby již pojištění do hodnoty 50 000 Kč

nahoru

Avizování zásilek

Oznámení příchodu zásilky

V případě této doplňkové služby bude adresát informován o průběhu dodávání balíkové zásilky krátkou textovou zprávou či e-mailem.

Oznámení o dodání zásilky

V případě této doplňkové služby bude odesílatel informován o průběhu dodávání balíkové zásilky krátkou textovou zprávou či e-mailem.

Zastavení avizování k zásilce

Adresát nebo třetí osoba může zažádat o Zastavení avizování ke konkrétní zásilce, tzn. k dané zásilce již po provedení blokace nebude na daný kontaktní údaj odesílána SMS nebo e-mailové avízo. Požadavek na blokaci se vztahuje ke všem zásilkám jednotlivě, u kterých jsou povoleny služby Avizování vždy pouze pro konkrétní zásilku, nejedná se o zablokování avíz ke všem příchozím zásilkám.

Žádost je možné podat prostřednictvím:

 • oddělení T&T telefonicky - 954 40 66 99, nebo písemně - Tnt.vakvi@cpost.cz (uvedená e-mailová adresa Tnt.vakvi@cpost.cz je určená pouze pro blokaci Avíz ke konkrétní zásilce. Na žádosti jiného druhu nebude brán zřetel).
 • v případě zaslání kontaktních údajů e-mailem, je možné zaslat na Call Centrum (info@cpost.cz), které žádost předá k vyřízení oddělení Track & Trace.

O blokaci Avizování ke konkrétní zásilce může požádat:

1. Adresát

 • adresát bude o blokaci avizování žádat např.: pokud jej daná avíza k zásilce „obtěžují“,
 • v tomto případě se na webových stránkách ve Sledování zásilek bude zobrazovat informativní hlášení o provedené blokaci avizování na daný kontaktní údaj (SMS nebo e-mail).

2. Třetí osoba

 • třetí osoba bude o blokaci Avizování žádat zejména v případech, kdy podavatel předal nesprávné kontaktní údaje v podacích datech, a avíza jsou odesílána osobě, které zásilka nepatří,
 • v tomto případě se na webových stránkách České pošty nebude zobrazovat informativní hlášení o provedené blokaci avizování na chybný kontaktní údaj (SMS nebo e-mail).

Pokud odesílatel zásilky předal v podacích datech oba kontaktní údaje, tedy e-mailovou adresu i telefonní číslo, blokace bude provedena pouze na ten kontaktní údaj, který byl adresátem nebo třetí osobou požadován.

Svozy a rozvozy zásilek

Vaši zásilku, kterou potřebujete poslat svému adresátovi a která splňuje parametry Balíku Nadrozměr Česká pošta vyzvedne ve Vaší provozovně nebo v místě, na kterém se dohodnete a dopraví adresátovi na určené místo. Zásilku je možné také podat na těchto vybraných poštách (zip, 7kB).

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano (Podací lístek/Podací arch)
Dodání proti potvrzení převzetí  Ano
Odpovědnost Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta odpovídá až do výše Udané ceny (standardně 50 000 Kč s možností navýšení na max. 300 000 Kč).
Maximální hmotnost 850 kg
Maximální rozměry

Zásilka do 50 kg nesmí přesáhnout délku 250 cm, výšku 180 cm a šířku 180 cm.
Zásilky nad 50 kg musí být podány na paletě a nesmí překročit délku 120 cm, výšku 160 cm a šířku 100 cm (specifikovaný rozměr je uveden bez palety).

Balení Obal musí být přizpůsoben váze a obsahu zásilky tak, aby nepoškodil jiné, nebo nedošlo k poškození zařízení používaná podnikem
Úložní doba Zásilka je uložena 3 pracovní dny, tuto dobu je možné prodloužit až na 7 dní, pokud odesílatel tuto možnost nevyloučil.
Přehled ukládacích pošt (zip, 9kB)

nahoru

Cena služby Balíku Nadrozměr

Ceny jsou platné od 1. 2. 2018

Ceny přepravy Balíku Nadrozměr, který je určen pouze pro smluvní zákazníky České pošty, Vám na požádání sdělí Váš obchodní zástupce.

Vybrané doplňkové služby k Balíku Nadrozměr:

Doplňkové služby
(kromě ostatních cen za podávaný Balík Nadrozměr)
Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
Dodejka
Odesílateli bude předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci.
14,88 Kč 18,00 Kč
Dobírka
Při dodání pošta od příjemce vybere odesílatelem stanovenou peněžní částku (dobírková částka). Následně ji vyplatí odesílateli nebo odesílatelem určené osobě v hotovosti nebo převodem na účet.
Dále se připočítává: 
 • při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C
Při použití poštovní dobírkové poukázky A nebo C Do částky včetně / cena v Kč
1 Kč až
5 000 Kč
5 001 Kč až
50 000 Kč
Za každých dalších započatých 10 000 Kč
Pk A cena v Kč
(bez DPH)
33,06 Kč 41,32 Kč + 6,61 Kč
Pk A cena v Kč
(s DPH)
40,00 Kč 50,00 Kč + 8,00 Kč
Pk C cena v Kč
(bez DPH)
39,67 Kč 51,24 Kč + 13,22 Kč
Pk C cena v Kč
(s DPH)
48,00 Kč 62,00 Kč + 16,00 Kč
 • při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny
Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny - bez ohledu na výši dobírkové částky
Cena (bez DPH) 19,83 Kč
Cena (s DPH) 24,00 Kč14,05 Kč17,00 Kč
Bezdokladová dobírka
Služba se poskytuje pouze smluvním partnerům, kteří své podání realizují formou datového souboru
Kromě ostatních cen za podávanou zásilku
paušální cena
29,75 Kč
paušální cena
36,00 Kč
Opakované doručení
(pokud nebude adresát přítomen na adrese v dohodnutém termínu)
119,83 Kč 145,00 Kč
Prodloužení úložní doby pro adresáta 
Standardně je Balík Nadrozměr připraven k vyzvednutí 3 dny.
Odesílatel i adresát může tuto lhůtu prodloužit na 7 dní.
57,85 Kč 70,00 Kč

Odpovědní zásilka
cenu balíku hradí adresát a odesílatel s ní nemá žádnou starost

4,13 Kč 5,00 Kč
Udaná cena Do 50 000 Kč Udané ceny v ceně služby
Za každých započatých 50 000 Kč nad 50 000 Kč Udané ceny 12,00 Kč  14,40 Kč 14,22 Kč 17,00 Kč
Paleta Odesílatel může požádat o vrácení palet, na kterých zásilky podává, cena je účtována za ks 37,19 Kč     45,00 Kč

Způsob úhrady

Platbu za přepravu Vaší zásilky je možné realizovat v hotovosti, převodem z účtu nebo fakturou.

nahoru

Reklamace zásilky

V případě, že došlo během přepravy Vaší zásilky k jejímu poškození, máte samozřejmě možnost uplatnit reklamaci. Svůj požadavek na náhradu škody můžete vyjádřit prostřednictvím našeho dokumentu Formulář reklamace Balíku Nadrozměr / Balíku Do ruky s hmotností nad 30 kg (pdf, 169kB). Pokyny pro podání reklamace při poškození Balíku Nadrozměr / Balíku Do ruky s hmotností nad 30 kg (pdf, 416kB) Vám usnadní její podání.

nahoru

Kontaktní spojení

Na e-mailové adrese info@cpost.cz uvítáme všechny vaše dotazy, připomínky a podněty, které nám pomohou službu Balík Nadrozměr vylepšovat.
K dispozici je Vám i naše zákaznická linka 840 111 244.

nahoru

Ke stažení

Balík Nadrozměr - produktový list (pdf, 118kB)

Balík Nadrozměr - ceník (pdf, 297kB)

Logo (png, 6kB)

Formulář reklamace Balíku Nadrozměr / Balíku Do ruky s hmotností nad 30 kg (pdf, 169kB)

Pokyny pro podání reklamace při poškození Balíku Nadrozměr / Balíku Do ruky s hmotností nad 30 kg (pdf, 416kB)