Akta Světové poštovní unie

Akta Světové poštovní unie jsou svým charakterem multilaterálními mezinárodními smlouvami uzavíranými mezi členskými státy SPU, kterými jsou stanovena závazná jednotná pravidla pro mezinárodní poštovní styk. Jejich ustanovení jsou promítnuta do poštovních podmínek základních služeb. Některá ustanovení Akt SPU se vztahují i na zacházení s poštovními zásilkami mimo území České republiky.

Aktuální verzi Akt SPU lze nalézt adrese:

https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/postovni-sluzby/pravni-predpisy/

Prováděcí řád Světové poštovní úmluvy v AJ uveden v příloze