Akta Světové poštovní unie

Akta Světové poštovní unie jsou svým charakterem multilaterálními mezinárodními smlouvami uzavíranými mezi členskými státy SPU, kterými jsou stanovena závazná jednotná pravidla pro mezinárodní poštovní styk. Jejich ustanovení jsou promítnuta do poštovních podmínek základních služeb. Některá ustanovení Akt SPU se vztahují i na zacházení s poštovními zásilkami mimo území České republiky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo český překlad platného znění úmluv a ujednání Akt SPU přijatých 25. Kongresem SPU v Dohá v roce 2012.

Elektronická verze českého překladu platného znění Akt SPU je dostupná na adrese http://www.mpo.cz/dokument146299.html. Na uvedené adrese je i odkaz na anglickou a francouzskou verzi úmluv a ujednání Akt SPU.

Součástí Akt SPU jsou i dokumenty „Řád listovních zásilek (Bern 2013)“ a „Řád poštovních balíků (Bern 2013)“, které jsou k dostupné pouze v anglické a francouzské verzi na adresách: