Soutěž „Vyhraj s dopisem“ je opět tady

Mezinárodní úřad Světové poštovné unie vyhlašuje již 47. ročník Mezinárodní soutěže v psaní dopisů pro mládež.

Vybráno bylo téma:  

„Představ si, že jsi dopis cestující v čase. Jaké poselství si přeješ předat svým čtenářům?“

Jako každoročně se na organizaci české části soutěže s názvem „Vyhraj s dopisem“ podílí Česká pošta, s.p., pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu. Z došlých soutěžních prací vybere komise tři nejlepší. Vítězná práce pak bude přihlášena do mezinárodního kola, které proběhne ve švýcarském Bernu. Česká republika získala již dvakrát zlatou medaili.

Pravidla soutěže:

  • Soutěž je otevřená pro chlapce a dívky, kteří v den, kdy dopis napíší, nedosáhnou věku 15 let.
  • Soutěžní práci je nutné zpracovat na dané téma v českém jazyce a napsat ve formě dopisu se základními prvky, jako je na začátku oslovení, datum a místo, dále na konci pozdrav a podpis.
  • Na konci pod text dopisu je nutné uvést jméno a příjmení soutěžícího, datum narození, bydliště a přesnou adresu školy, do které chodí.
  • Rozsah textu je stanoven nejvýše na 1000 slov.
  • Dopis může být napsán rukou i na počítači.
  • Úplná pravidla soutěže (pdf, 287kB) 

Adresa pro zasílání soutěžních prací:

Česká pošta, s. p.
brand marketing „vyhraj s dopisem“
Poštovní přihrádka 99
225 99 Praha 25

Výsledky české části soutěže budou zveřejněny do konce května 2018 na webových stránkách www.vyhrajsdopisem.cz.

Pro vítěze české části soutěže je připraven tablet, druhou cenou je mobilní telefon a třetí cenou stolní hra. Všichni tři pak obdrží speciální poštovní dárek. Výherce postupuje do mezinárodního kola.

Výsledky mezinárodního kola - finále soutěže budou zveřejněny do 10. 10. 2018.

Výherci finále získají zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili, čestné uznání a diplom.

Odkaz na UPU obecně: http://www.upu.int/en.html

Odkaz na stránky UPU pro soutěž 2017: http://www.upu.int/en/the-upu/international-letter-writing-competition-for-young-people/2018-competition.html

 

Plakát k soutěži (pdf, 4MB)

Úplná pravidla soutěže (pdf, 287kB)