Soutěž „Vyhraj s dopisem“ – 2021

Výsledky soutěže

Děkujeme všem, kteří se i v letošním roce aktivně zapojili do národního kola Mezinárodní soutěže v psaní dopisů. Děkujeme také všem pedagogům, kteří své žáky pozitivně motivují k plnění svých školních povinností a také k účasti v soutěži. Velice nás potěšilo, že i v době ovlivněné pandemií Covid-19 přišlo do soutěže velké množství zajímavých soutěžních dopisů.

Jak to celé dopadlo?

1. místo: Sofie Mazzolini (10 let) – ZŠ Generála Janouška,  Praha 9 - Černý Most (pdf, 1MB)

2. místo: Lukáš Waldecker (14 let) – ZŠ Vsetín - Luh (pdf, 366kB)

3. místo: nemáme souhlas ke zveřejnění

Jaké ceny jsme pro výherce připravili?   

Pro první místo tablet, pro druhé album poštovních známek a pro třetí společenskou hru. Všichni tři výherci pak navíc ještě obdrželi malé poštovní překvapení.

Kdo postupuje do mezinárodního kola soutěže?

Vítězný dopis Sofie Mazzolini byl přeložen do angličtiny a přihlášen do mezinárodního kola soutěže, které proběhne přímo v sídle Mezinárodního úřadu Světové poštovní unie v Bernu, kde bude spolu s dalšími vítěznými dopisy z ostatních zemí z celého světa předložen k vyhodnocení mezinárodní porotě, která pak ocení ten nejlepší.

Výsledky mezinárodního kola zveřejníme v měsíci říjnu opět na těchto webových stránkách.

Vyhlášení soutěže

Soutěž v psaní dopisů - Česká pošta

Mezinárodní soutěž v psaní dopisů pro mládež, kterou vyhlašuje Světová poštovní unie, slaví letos své 50. výročí. Soutěž byla zahájena v roce 1971 a klade si za cíl podporovat gramotnost dětí na celém světě. Pomáhá rozvíjet jejich schopnosti kompozice a schopnost jasně vyjadřovat své myšlenky. V průměru se každý rok do soutěže zapojí více než 1,2 milionu mladých lidí po celém světě, a to na národní i mezinárodní úrovni.

V historii této soutěže se podařilo získat také pro Českou republiku nejvyšší mezinárodní ocenění, a to dvakrát zlatou medaili (2009 a 2013) a dvakrát zvláštní uznání (2001 a 2020).

Pro rok 2021 vyhlásila Světová poštovní unie téma:

„Napište dopis členovi své rodiny o svých zkušenostech

s pandemií COVID-19.“

Pandemie COVID-19 všechny hluboce zasáhla. Má zásadní dopad na způsob, jakým pracujeme a žijeme. Letošní téma vyzývá mladé spisovatele, aby napsali své soutěžní dopisy o tom, jak tyto významné změny vnímají.

Soutěž v psaní dopisů - Česká pošta

Národní kolo soutěže „Vyhraj s dopisem“

Národní kolo soutěže pravidelně organizuje Česká pošta od roku 1995.

Pravidla soutěže:

  • Soutěž je otevřená pro chlapce a dívky, kteří v den, kdy dopis napíší, nedosáhnou věku 15 let.

  • Do soutěže mohou být přihlášeny pouze soutěžní dopisy sepsané rukou.

  • Soutěžní dopis je nutné zpracovat na dané téma v českém jazyce a napsat ve formě dopisu se základními prvky, jako je na začátku oslovení, datum a místo, dále na konci pozdrav a podpis.

  • Rozsah textu je stanoven nejvýše na 800 slov.

  • Soutěžní dopis může být také doplněn ilustracemi.

  • Na konci je pod text dopisu nutné uvést jméno a příjmení soutěžícího, věk a adresu školy, do které chodí.

Úplná pravidla soutěže  (pdf, 538kB)

Uzávěrka soutěže je 31. 3. 2021.

Adresa pro zasílání soutěžních prací:

Česká pošta, s.p.
MARKOM
„Soutěž - vyhraj s dopisem“
Poštovní přihrádka 99
225 99 Praha 025

Výběr vítězů: Z došlých soutěžních dopisů vybere komise tři nejlepší. Vítězná práce pak bude přihlášena do mezinárodního kola, které proběhne v sídle Světové poštovní unie ve švýcarském Bernu.

Ceny pro vítěze: Vítěz národního kola soutěže obdrží tablet a postupuje do mezinárodního kola soutěže. Cena za druhé místo je album poštovních známek, za třetí místo společenská hra. Všichni tři pak obdrží speciální poštovní dárek.

Výsledky národního kola soutěže budou zveřejněny do konce května 2021.

Výsledky mezinárodního kola soutěže budou zveřejněny v říjnu 2021. Výherci získají zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili, čestné uznání a diplom.

Odkaz na Světovou poštovní unii: https://www.upu.int/en/Home

Odkaz pro soutěž 2021:

https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/Outreach-Campaigns/International-Letter-Writing-Competition-for-Young-People