Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti České pošty, s. p.

 

Projekt Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti České pošty, s. p. je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti ČP a zajištění souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, pomocí implementace bezpečnostních technických opatření.

Popis projektu

Realizovaná technická opatření se týkají Informačního systému základních služeb (ISZS). Tento systém byl v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb. určen jako prvek kritické informační infrastruktury.