Ombudsman pro zaměstnance

Za účelem obhajoby oprávněných zájmů zaměstnanců při výkonu jejich pracovních povinností zřídila Česká pošta institut ombudsmana pro zaměstnance. Tuto pozici zastává Ing. Soňa Lavičková

Komu je určen ombudsman pro zaměstnance?

Ombudsman je určen všem zaměstnancům České pošty, kteří využili všechny řádné i opravné prostředky, a přesto o výsledku řešení daného problému mají pochybnosti, případně nejsou spokojeni s jejich vyřízením.

Žádosti bývalých zaměstnanců o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech směřujte prosím přímo na personalni.servis@cpost.cz.

Ombudsman pro zaměstnance neřeší záležitosti zákazníků ČP (např. reklamace).

Jak ombudsmana pro zaměstnance kontaktovat?

Pokud zaměstnanec není spokojen s výsledkem řešení osobního sporu se zaměstnavatelem, s vyřízením stížnosti či dotazu, nebo má-li zajímavý námět pro zlepšení procesů a interních předpisů České pošty, může kontaktovat ombudsmana pro zaměstnance:

poštou:

Ombudsman pro zaměstnance

Ing. Soňa Lavičková
poštovní přihrádka 99
225 99 Praha 025

 e-mailem: 

prozamestnance@cpost.cz

 osobní návštěvou:

  • v Praze – na adrese Jindřišská 14, kancelář A121 
  • v Plzni – na adrese Solní 20, kancelář 421 
  • po předchozím kontaktování e-mailem je možno sejít se po vzájemné dohodě i na jiných místech.
Stížností nebo námětem se bude ombudsman pro zaměstnance neprodleně zabývat a o výsledku bude zákazníka informovat nejpozději do 30 dnů (v oprávněných případech do 60 dnů).