Elektronické a analogové podání

Kontakty pro elektronické a analogové podání vůči České poště,s.p.

nahoru

Datová schránka ČP, s.p. – kr7cdry

 • Velikost DZ nesmí přesáhnout 20 MB.
 • O doručení DZ odchází odesílateli potvrzení (doručenka), DZ je doručena v okamžiku, kdy je stažena z DS ČP do prostředí elektronické spisové služby.
 • Při doručení DZ je provedena kontrola uznávaného elektronického podpisu se všemi náležitostmi.
 • Odeslaná DZ z DS ČP je podepsána uznávanou elektronickou značkou založenou na systémovém kvalifikovaného certifikátu.

Postup u chybného formátu zprávy:

 • v případě, že soubor připojený v DZ nebude z technických důvodů čitelný (nepovolený formát zprávy, porušený soubor, aj.), bude neprodleně sděleno odesílateli s vysvětlením příčiny nepřijetí.

Přehled povolených formátů: doc/docx, PDF/A (Portable Document format for the long term), pdf (Portable Document format), xml (Extensible), fo/zfo (602 XML Filler dokument), xls/xlsx, ppt/pptx, txt, rtf (Rich Text Format), jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format).

nahoru

Elektronická adresa centrální podatelny ČP, s.p.  
e-podatelna@cpost.cz

V souladu s vyhláškou č. 259/2012 Sb. o podrobnostech spisové služby dle §2, odst. 2 a 3 zřizuje Česká pošta,s.p. elektronickou adresu centrální podatelny e-podatelna@cpost.cz pro příjem podání úřední povahy, která se týkají podnětů, stížností, zveřejňování informací v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dále s podáními v souvislosti se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nebo zákonnými povinnostmi České pošty, s.p. 

Náležitosti elektronického podání:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
 • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
 • Stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Musí však být uvedeny kontaktní informace odesílatele, jinak toto podání bude považováno za anonymní.
 • Celková velikost příchozí zprávy nesmí přesáhnout 10 MB.
 • Zprávy předávané na elektronickou podatelnu České pošty, s.p. , mohou obsahovat přílohu - soubory ve formátech: doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, txt, rtf (Rich Text Format), jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format), pdf (soubory softwarového produktu Adobe Reader).

Potvrzování doručených zpráv:

Obdrží-li Česká pošta, s.p., na elektronickou adresu podatelny elektronické podání v úřední záležitosti, vyrozumí o tom odesílatele e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu uvedenou v podání. Zpráva je podepsána uznávanou elektronickou značkou podatelny ČP, s.p. Dále zpráva obsahuje:

 • Krátký text o doručení
 • Datum
 • Předmět podání
 • Jednoznačný identifikátor, pod kterým bylo přijato podání

Při přijetí elektronického podání je současně provedena kontrola uznávaného elektronického podpisu nebo elektronické zaručené pečetě s certifikátem. 

Postup u chybného formátu zprávy.

V případě, že soubor připojený ke zprávě nebude z technických důvodů čitelný (nepovolený formát zprávy, porušený soubor, aj.), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli s vysvětlením příčiny nepřijetí.

nahoru

Informace pro veřejnost - info@cpost.cz

Se svými dotazy, návrhy a podněty se můžete obrátit naše Call centrum:

 • Elektronickou poštou na e-mailovou adresu info@cpost.cz.

 • Telefonicky na zákaznickou linku 210 123 456

Provozní doba zákaznické linky:

Pracovní dny 8:00 - 18:00 hod.

nahoru

Centrální Podatelna České pošty

Centrální podatelna ČP, s.p. slouží k podání jak dokumentů v analogových, tak i digitální podobě, dokumenty v digitální podobě jsou přijímány na flash discích zformátovaných pro systém souborů FAT, CD-ROM nebo na DVD-ROM.

Provozní doba: Po – Pá: 7:00 hod – 16:30 hod

Adresa: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1.

Telefonní kontakt: 954 302 210, 214, 216.

Korespondenční adresa:
Česká pošta, s. p.
P.O.BOX 99
225 99 Praha 025